mapa witryny   


Szkoła Policealna
technik bezpieczeństwa i higieny pracy

o 1,5 rocznym cyklu nauczania
Szkoła przygotowuje słuchaczy do pracy na stanowiskach inspektorów bhp oraz uzyskania tytułu technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:
podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego,
techniki wytwarzania z materiałoznawstwem,
podstawy statystyki, ekonomiki, organizacji,
toksykologia,
podstawy ergonomii i fizjologii pracy,
podstawy psychologii i socjologii,
prawna ochrona pracy,
techniczne bezpieczeństwo pracy,
analiza i ocena zagrożeń,
szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp,
ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż.,
użytkowanie komputera,
zajęcia praktyczne.

Program nauczania tego kierunku pozwala słuchaczom na zdobycie konkretnych umiejętności takich jak :
identyfikowanie czynników szkodliwych dla zdrowia,
sporządzanie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy,
dobieranie odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń ppoż.,
badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
wykorzystanie technik komputerowych do sporządzania dokumentacji powypadkowej, oceny zagrożeń i ryzyka,
kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy oraz związanej z chorobami zawodowymi.
PODANIE O PRZYJĘCIE - PLIK DO POBRANIA:

   Szkoła Policealna (dla dorosłych) - technik bhp -  *.pdf

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja