mapa witryny   


Współpraca WODZ z fabryką mebli

Największym zakładem, zatrudniającym i szkolącym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mosinie, była prawie do końca lat 90-tych fabryka mebli w Mosinie, będąca największym zakładem Swarzędzkich Fabryk Mebli (SFM). W fabryce tej przez prawie 30 lat uzyskało kwalifikacje zawodowe kilkuset naszych uczniów. Kształcono tu nie tylko w zawodach typowo meblarskich, takich jak stolarz czy tapicer, ale również w zawodach: ślusarz, elektryk, elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych, instalator urządzeń sanitarnych. Uczniowie w ramach nauki zawodu – za aprobatą kierownictwa fabryki i pod opieką swoich instruktorów - wykonywali wiele pożytecznych prac na rzecz szkoły. Naprawiali meble szkolne, z materiałów odpadowych wykonywali pomoce dydaktyczne, modele różnych urządzeń, gabloty, materace gimnastyczne itp. Każdego roku, reprezentując fabrykę mebli i swoją szkołę, brali udział w turniejach zawodowych, rywalizując z młodzieżą innych szkół. W zakładowej jednostce straży pożarnej działała sekcja młodzieżowa, którą tworzyli nasi uczniowie. Uczestnicząc w szkoleniach i ćwiczeniach strażackich nabywali cennych umiejętności ochrony i ratowania mienia i życia, których poziom prezentowali w corocznych międzyzakładowych zawodach strażackich – często zajmując w nich wysokie pozycje.
Współpraca między WODZ i SFM przybierała różne formy:
  • Szkoła organizowała szkolenia i kursy dla pracowników zakładu, między innymi tutaj kadra średniego dozoru fabryki uzyskiwała kwalifikacje mistrzowskie.
  • Doświadczeni i posiadający wiedzę fachową pracownicy kadry inżynieryjno – technicznej zatrudniani byli w szkole jako nauczyciele przedmiotów zawodowych.
  • Pracownicy fabryki korzystali z sali gimnastycznej szkoły, a w świetlicach szkolnych bawili się na zabawach sylwestrowych, karnawałowych i andrzejkowych, często wspólnie z pracownikami szkoły.
  • Fabryka przekazywała różne materiały odpadowe przydatne szkole, np. na opał odpady drewna niepotrzebnego w produkcji, tapicerskie materiały obiciowe do naprawy krzeseł, odpady pianki na gąbki do tablic itd.
  • Uczniowie i pracownicy szkoły w czasie urlopów korzystali z ośrodków wypoczynkowych SFM: nad morzem, w górach, nad jeziorami. Najczęściej odwiedzano piękny ośrodek w Różance, położony w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej.
  • W dniu przyjęcia przez WODZ w Mosinie imienia prof. Adama Wodziczki fabryka przekazała szkole płaskorzeźbę patrona, wykonaną w drewnie przez znanego mosińskiego artystę rzeźbiarza Romana Czeskiego.
  • W 1985 roku z inicjatywy SFM na terenie szkoły i przy jej pomocy rozpoczęła naukę w Średnim Zawodowym Studium Drzewnym (był to kurs przygotowawczy do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły średniej) grupa 20 pracowników fabryki, uzyskując po prawie dwóch latach świadectwo ukończenia szkoły średniej i dyplom technologa obróbki drewna oraz prawo do zdawania egzaminu maturalnego. Każdego roku kolejne grupy dorosłych uczniów podejmowały wysiłek uczenia się i zdobywania średniego wykształcenia. Zajęcia na kursie prowadzili nauczyciele WODZ i Zespołu Szkół Budowlanych i Drzewnych z Poznania oraz uprawnieni pracownicy kadry kierowniczej fabryki.
Paweł Zawieja

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja