Gotowi do pracy

"Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański"

Realizacja: 1 września 2017r. - 31 sierpnia 2019r.


Celem projektu jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Projekt zakłada zdobywanie kwalifikacji zawodowych w zawodach ściśle związanych z zapotrzebowaniem rynku pracy. Są to kwalifikacje w większości związane z obsługą najnowocześniejszych urządzeń. Umiejętności te z pewnością przyczynią się pośrednio zarówno do zwiększenia zatrudnienia, jak i do podniesienia jakości świadczonych usług w przedsiębiorstwach, w których zostaną zatrudnieni uczestnicy projektu.
W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:
   - podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów,
   - zajęcia dodatkowe, kursy,
   - doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego,
   - kursy, studia podyplomowe,
   - prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów,
   - prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów.

Oferta skierowana do uczniów Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie:
   Technikum: technik logistyk:
      - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
      - zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego;
      - zajęcia dodatkowe z przedmiotu Zajęcia z laboratorium logistycznego;
      - kurs obsługi wózka widłowego: szkolenie + uprawnienia;
      - kurs na prawo jazdy kat. B: szkolenie, badanie lekarskie, egzamin.
   Technikum: technik hotelarstwa:
      - zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminów zawodowych;
      - kurs na prawo jazdy kat. B: szkolenie, badanie lekarskie, egzamin;
      - zajęcia dodatkowe z dietetyki + certyfikat;
      - kurs barmański: szkolenie + certyfikat;
      - kurs baristy: szkolenie + certyfikat.
   Branżowa Szkoła I Stopnia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
      - kurs na prawo jazdy kat. B: szkolenie, badanie lekarskie, egzamin;
      - zajęcia dodatkowe z kosmetologii i wizażu: warsztaty + certyfikat;
      - zajęcia dodatkowe z promocji zdrowego stylu życia: warsztaty + certyfikat;
      - zajęcia dodatkowe z dietetyki + certyfikat;
      - zajęcia dodatkowe - Walory kuchni europejskiej;
      - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
      - zajęcia dodatkowe - Zastosowanie informatyki w pracy zawodowej;
      - zajęcia specjalistyczne dla zawodów spożywczych;
      - zajęcia specjalistyczne dla zawodów usługowych;
      - zajęcia specjalistyczne dla zawodów mechaniczno – elektrycznych;
      - kurs obsługi wózka widłowego: szkolenie + uprawnienia;
      - kurs spawalniczy: szkolenie + uprawnienia;
      - kurs barmański: szkolenie + certyfikat;
      - kurs baristy: szkolenie + certyfikat.
Udział uczniów w zajęciach, warsztatach czy kursach jest bezpłatny. Bezpłatne są też egzaminy, wymagane badania lekarskie i certyfikaty.
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl  

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja