mapa witryny   
       Edycja XI - 2015/2016

Harmonogram   Klasyfikacja Ligi   Rezultaty konkursów   Nagrodzone prace  


     Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie zaprasza do wzięcia udziału w jedenastej edycji konkursów dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Celami organizowanej LIGI są:

 • stworzenie młodzieży możliwości prezentacji własnych umiejętności w rywalizacji z rówieśnikami,
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej,
 • umożliwienie młodzieży wykazania swej wrażliwości estetycznej oraz inwencji twórczej,
 • stworzenie uczniom możliwości publikacji prac na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki.

REGULAMIN MIĘDZYGIMNAZJALNEJ LIGI
 1. Do udziału w MIĘDZYGIMNAZJALNEJ LIDZE zgłaszają swój akces uczniowie poprzez dyrekcję Gimnazjum lub nauczyciela odpowiedzialnego (pedagog szkolny, nauczyciel biblioteki, wychowawca świetlicy).
 2. Udział w Lidze jest dobrowolny.
 3. W rywalizacji LIGI można wziąć udział w całym cyklu konkursów lub w pojedynczych - dowolnie wybranych z harmonogramu.
 4. Regulaminy poszczególnych konkursów będą przesyłane do każdego gimnazjum, które zgłosi swój udział w Lidze.
 5. Punktacja gimnazjów w MIĘDZYGIMNAZJALNEJ LIDZE:
 6. a) zgłoszenie przystąpienia gimnazjum do udziału we wszystkich konkursach MIĘDZYGIMNAZJALNEJ LIGI w terminie do 30 października 2015r. – 5 punktów, (zgłoszenia w formie pisemnej dokonuje dyrekcja Gimnazjum lub nauczyciel prowadzący na adres: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina),
  b) za zakwalifikowanie każdego ucznia do finału - po 1 punkcie,
  c) za zajęcie przez ucznia I miejsca w finale – 4 punkty,
  d) za zajęcie przez ucznia II miejsca w finale – 3 punkty,
  e) za zajęcie przez ucznia III miejsca w finale – 2 punkty,
  f) za udział gimnazjum we wszystkich finałach konkursów LIGI – 10 punktów.
 7. Wyniki rywalizacji Międzygimnazjalnej Ligi będą na bieżąco ogłaszane na internetowej stronie Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki (www.zsmosina.powiat.poznan.pl).
 8. Gimnazjum, które osiągnie największą liczbę punktów uzyska tytuł LIDERA LIGI.
 9. Uczniowie, których prace zakwalifikują się do finału zostaną zaproszeni wraz z opiekunami do udziału w drugim etapie konkursu, który każdorazowo będzie odbywał się w budynkach Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2.
 10. Uczniowie, którzy zajmą w finale miejsca od I do III zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
 11. Nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w konkursach MIĘDZYGIMNAZJALNEJ LIGI otrzymają od organizatorów stosowne zaświadczenia.
 12. Nagrodzone prace uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki.


Harmonogram   Klasyfikacja Ligi   Rezultaty konkursów   Nagrodzone prace  
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja