mapa witryny   


Technikum - technik logistyk

AKTUALNOŚCI

2017/2018


14 maja 2018r.

Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy

      Dobiega już końca cykl naszych 40-sto godzinnych spotkań na zajęciach dodatkowych z laboratorium logistycznego w ramach projektu: „Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”. W pierwszym semestrze tego roku szkolnego zdobywaliśmy wiedzę na temat możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego przy podejmowaniu decyzji logistycznych. Wykonywaliśmy analizy logistyczne, tworzyliśmy projekty dokumentów występujących w obrocie magazynowym i handlowym, w końcu przygotowywaliśmy prezentacje wyników naszej pracy. Wszystko to, dało nam solidne podstawy do wdrożenia się w obsługę systemu klasy ERP – iSCALA. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, które nie korzysta z oprogramowania komputerowego. Niezależnie od wielkości firmy czy branży, coraz więcej czynności związanych z codzienną działalnością zostaje „zinformatyzowane”. Wymagania rynku pracy rosną wraz z rozwojem technologicznym. Umiejętność obsługi systemu informatycznego jest równie ważna, co znajomość języka obcego. Dlatego biegłość w korzystaniu z systemu informatycznego klasy ERP w branży logistycznej jest niezbędnym elementem wykształcenia przyszłych logistyków.
     Wyżej wspomniane zajęcia wyposażyły nas w wiedzę i umiejętności związane z obsługą programu funkcjonującego w wielu firmach na naszym rynku. Podczas cotygodniowych spotkań przygotowywaliśmy oferty sprzedażowe, oferty usług transportowych, planowaliśmy procesy produkcyjne, kalkulowaliśmy koszty procesów logistycznych w systemie iSCALA. To tylko niektóre z zadań, z którymi przyszło nam się zmierzyć na naszych zajęciach. Dzięki zdobytym umiejętnościom będziemy mogli sprawnie wdrożyć się w obsługę każdego systemu klasy ERP, co zwiększy nasze szanse na rynku pracy w branży TSL (Transport Spedycja Logistyka).

Uczestnicy projektu
z klasy II technikum logistycznego
Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy Logistycy z Wodziczki gotowi do pracy


26 marca 2018r.

IMPAKT u logistyków z Wodziczki

     W marcu w naszej szkole odbyło się spotkanie z udziałem przyszłych logistyków z Wodziczki i przedstawiciela firmy IMPAKT, która od tego roku szkolnego jest oficjalnym patronem uczniów klas technikum logistycznego i uczniów Branżowej Szkoły I-go Stopnia w zawodzie magazynier-logistyk.
     Podczas wizyty naszego gościa uczniowie mogli poznać perspektywy zawodowe związane z wybranym kierunkiem kształcenia oraz zweryfikować swoją wiedzę na temat różnorodności stanowisk pracy związanych z logistyką.
     Uczniowie technikum zostali zapoznani z historią firmy, kierunkami jej rozwoju na przestrzeni lat oraz kanałami dystrybucji. Oprócz szczegółowych informacji na temat profilu działalności firmy uczniowie poznali również jej strukturę organizacyjną i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. Z pewnością znajomość wymagań stawianych przed pracownikiem w branży logistycznej zaowocuje większą motywacją uczniów do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności z tego zakresu.
     Jednym z założeń współpracy partnerskiej jest oferowana przez firmę IMPAKT pomoc w zdobywaniu przez naszych uczniów doświadczenia zawodowego i wchodzeniu na rynek pracy z określonymi celami. Już pierwsze spotkanie przybliżyło młodzież do świadomego wyznaczania celów zawodowych gdyż dało im wiedzę na temat obszarów, które powinni doskonalić oraz swoich mocnych stron, które mogliby wykorzystać na określonym stanowisku pracy.
     W tajniki działalności firmy i formy współpracy partnerskiej wprowadzał uczniów Dyrektor Rozwoju Biznesu w firmie IMPAKT – p. Grzegorz Wójciński. Serdecznie dziękujemy!

IMPAKT u logistyków z Wodziczki IMPAKT u logistyków z Wodziczki IMPAKT u logistyków z Wodziczki IMPAKT u logistyków z Wodziczki IMPAKT u logistyków z Wodziczki IMPAKT u logistyków z Wodziczki IMPAKT u logistyków z Wodziczki IMPAKT u logistyków z Wodziczki IMPAKT u logistyków z Wodziczki IMPAKT u logistyków z Wodziczki IMPAKT u logistyków z Wodziczki IMPAKT u logistyków z Wodziczki IMPAKT u logistyków z Wodziczki


21 marca 2018r.

Logistycy w RABENIE

     W ramach programu Dzień przedsiębiorczości uczniowie I i II klasy Technikum Logistycznego pojechali wizytą do firmy Raben Logistics Polska, mającą swoją siedzibę w Gądkach k. Poznania.
     Harmonogram dnia zaproponowany przez koordynatorów programu okazał się bardzo interesujący. Na początku uczestników powitała dyr. Human Resources Grupy RABEN. Jej krótki wykład dotyczył znaczenia nie tylko kompetencji twardych, bazowych (konkretne umiejętności i wiedza potrzebne do wykonywania pracy na danym stanowisku) ale również kompetencji miękkich (zdolności interpersonalnych). Dyr. HR zachęcała młodzież do zaangażowania się w przygotowane przez pracowników firmy zajęcia, których celem była pomoc w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu właściwych wyborów dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.
     Uczniowie przeszli też szkolenie bhp instruujące poruszanie się po obiektach (poruszanie się wyznaczonymi drogami, zasady przebywania w magazynach m.in. obowiązek noszenia kasku, nosków, kamizelek odblaskowych).
     Kolejnym punktem było wystąpienie przedstawiciela Raben Transport, który przedstawił krótki rys historyczny firmy Raben, czyli okoliczności powstania firmy w Polsce (przeniesienie z Holandii centrum logistycznego Grupy Raben do Polski), rozwój floty, wejście Grupy Raben do innych krajów, finanse, zasięg, misję i wizję, wartości (co to jest CSR – na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu), plany rozwojowe, usługi Grupy Raben: logistyka kontraktowa, transport drogowy, transport całopojazdowy i intermodalny (multimodalny), Fresh Logistics, transport morski i lotniczy, integrator procesów logistycznych; branże współpracy, rozwiązania IT ( kontakt "łebowy"). Wystąpienie zachęcało młodzież do dalszego kształcenia się, zaangażowania w naukę języków obcych i roztaczało wizję nowych możliwości rozwoju kariery zawodowej w obszarze szeroko pojętej logistyki.
     Część warsztatowa była również atrakcyjna. Jedna grupa, zgodnie z wcześniej poznanymi zasadami bhp, zwiedzała magazyn poznając pracę działu logistyki kontraktowej oraz współpracę z działem transportu, a także bezpośrednio zetknęła się z obowiązkami i zadaniami magazyniera. Wisienką na torcie okazała się możliwość penetrowania szoferki ciężarówki firmowej. Druga grupa wzięła udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego oraz w mini - wykładzie dotyczącym współpracy działów firmy logistycznej Raben Logistics Polska takich, jak: dział międzynarodowy, transportu, działy wspomagające oraz logistyka kontaktowa. Warsztaty poruszały również kwestie związane z szansą, którą daje Internet również w aspekcie poznania przyszłego pracodawcy. Po wyznaczonym czasie grupy zamieniły się.
     Dzień przedsiębiorczości w Rabenie zakończył się zabawą - quizem podsumowującym zdobytą wiedzę i umiejętności.

Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE Logistycy w RABENIE


7 marca 2018r.

W trosce o przyszłość naszych logistyków...

Odwiedzili nas przedstawiciele FUNDACJI ROZWOJU TALENTÓW wraz z pracodawcami z sektora logistyki. Spotkali się z uczniami technikum logistycznego, którzy już w tym roku zmierzą się z rynkiem pracy, poszukując na nim swojego miejsca. Celem spotkania było ułatwienie im tego pierwszego kroku po ukończeniu szkoły, bowiem wspomniana fundacja współpracując ze szkołami na terenie całej Polski, realizuje projekty umożliwiające młodym osobom rozwój i wejście na rynek pracy. Projekty te realizowane są przy współudziale firm o rozpoznawalnej marce, będących liderami w swojej branży. Między innymi dzięki tym firmom możliwe jest zorganizowanie, dla przyszłych absolwentów, warsztatów praktycznych i staży ułatwiających zawodowy start.
     Podczas warsztatów nasi czwartoklasiści zostali wyposażeni w wiedzę na temat istoty pracy logistyka w sklepie oraz jak przygotować swoje CV aby było ono atrakcyjne z punktu widzenia pracodawcy. Uczniowie zostaną również poddani tzw: diagnozie gotowości wejścia na rynek pracy a informacja zwrotna sporządzona na podstawie wypełnionych on-line testów, zostanie przekazana indywidualnie do każdego ucznia.
     Kontynuacją dzisiejszych zajęć będą warsztaty, w których wezmą udział chętni uczniowie IV klasy technikum logistycznego.
Beata Zakrzewska

W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków


3 - 5 stycznia 2018r.

Logistycy w projekcie EKO – LOG

     Uczniowie IIa TL (technik logistyk), wzięli udział w trzydniowym module zajęć „EKO-LOG: niekonwencjonalny moduł zajęć dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych rozwijający ich kompetencje oraz rozbudzający ich ciekawość, kreatywność i chęć pogłębiania wiedzy w obszarze świadomego i proekologicznego udziału w złożonych procesach logistycznego łańcucha gospodarki odpadami”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia odbywały się w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.
     Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych przez pana Adama Kolińskiego, który na co dzień pracuje m. in. w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Warsztaty pod tytułem „Rozwikłajmy zawiły logistyczny łańcuch gospodarki odpadami”, dały nam wiedzę teoretyczną na temat odpadów i ich wykorzystania. W zespołach tworzyliśmy również diagram Ishikawy pozwalający na rozpoznanie rzeczywistych lub potencjalnych przyczyn niepowodzeń przedsięwzięć związanych z ekologią. W tym dniu, na zajęciach, spotkaliśmy się także z przedstawicielką Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, która dość szczegółowo wprowadziła nas w temat selektywnej zbiórki odpadów na naszym terenie oraz zapoznała z aktami prawnymi regulującymi kwestie odpadów.
     Kolejnego dnia odbyła się wycieczka pod hasłem: „Zagadkowa wędrówka szlakiem logistycznego łańcucha gospodarki odpadami”, podczas której pokazano nam jak wygląda w praktyce proces segregacji odpadów selektywnych, spalania odpadów oraz przedstawiono przebieg procesu kompostowania w celu zwiększenia proekologicznej świadomości.
     Ostatniego dnia odbyły się zajęcia z panem Pawłem Fajferem – koordynatorem projektu - podczas których podsumowaliśmy zdobytą dotychczas wiedzę i wykonaliśmy analizę SWOT, umożliwiającą uporządkowanie i analizę nowych informacji. Myśl przewodnia ostatniego dnia zajęć to: „Zarządzajmy logistycznym łańcuchem gospodarki odpadami”.
     Projekt EKO-LOG uświadomił nam jak ważna dla nas i środowiska jest selektywna zbiórka odpadów oraz wzbogacił naszą wiedzę o ważne aspekty z dziedziny ekologistyki.
Magdalena Górczak
IIa TL - technik logistyk


W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków W trosce o przyszłość naszych logistyków


15 grudnia 2017r.

Laboratorium logistyczne

     Ostatnie, w 2017 roku, zajęcia z laboratorium logistycznego w ramach projektu „Gotowi do pracy…” odbyły się 15 grudnia. W tym dniu logistycy podsumowali swoją 20-godzinną pracę w formie prezentacji jej efektów. W pierwszym semestrze uczestnicy zajęć projektowali dokumenty w formie elektronicznej, zmagali się z analizami związanymi z działalnością logistyczną, przedstawiali graficznie ich wyniki, tworzyli prezentacje oraz wyciągali wnioski z przeprowadzonych analiz. Większość z tych zadań uczniowie wykonywali z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, który dla części uczestników, jeszcze we wrześniu, był całkowitą nowością. Dziś, z nieukrywaną satysfakcją, uczniowie twierdzą, że arkusz kalkulacyjny będzie przez nich wykorzystywany nie tylko w sytuacjach związanych z nauczanym zawodem, gdyż podczas wykonywania ćwiczeń, dostrzegli możliwość wykorzystania go w życiu codziennym.
     Wartość dodaną, wypływającą z uczestnictwa w projekcie, stanowi niewątpliwie rozwijanie kompetencji społecznych poprzez pracę w zespole i wspólne rozwiązywanie problemów oraz dzielenie się wiedzą i koleżeńską rywalizację.

„Dzięki projektowi od podstaw nauczyłam się obsługiwać program Excel. Obecnie w pełni wykorzystuję zdobytą wiedzę na zajęciach i nie tylko...”
Kamila Baszkiewicz

„Podczas zajęć projektowych udoskonaliłem swoje umiejętności obsługi arkusza oraz miałem okazję dzielić się wiedzą z innymi uczestnikami”.
Adrian Mendelski

„Zajęcia dodatkowe z laboratorium logistycznego upływały nam w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, co sprzyjało naszej pracy i zaowocowało nowymi umiejętnościami”.
Magdalena Górczak

     Już od stycznia 2018 roku na uczestników zajęć czekają nowe wyzwania związane z twórczym rozwiązywaniem problemów logistycznych. Zdobędą również, cenną w zawodzie, umiejętność obsługi systemu klasy ERP (Enterprice Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa).
     Ogromne zaangażowanie grupy w wykonywane zdania gwarantuje uczestnikom zdobycie, pożądanych na rynku pracy, umiejętności zawodowych. Beata Zakrzewska
Laboratorium logistyczne Laboratorium logistyczne Laboratorium logistyczne Laboratorium logistyczne Laboratorium logistyczne


12 grudnia 2017r.

LIGA MŁODYCH LOGISTYKÓW

     Nasi uczniowie z klasy IV technikum logistycznego, już po raz ostatni w naszej szkole, stanęli do rywalizacji w konkursie Liga Młodych Logistyków organizowanym przez Naukowe Koło Logistyki DIALOG działające przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
      Trzyosobowy zespół logistyków z Wodziczki, podczas elimanacji, w ciągu 30 minut rozwiązywał test online złożony z 30 pytań teoretycznych oraz 6 zadań obliczeniowych. Pytania obejmowały zakres materiału obowiązującego w technikum oraz ogólną wiedzę o branży TSL.
     Podczas konkursu mogli oni sprawdzić swoją wiedzę, umiejętności oraz poznać zalety i wady pracy zespołowej. Emocji było wiele… Podejmowanie decyzji w zespole motywuje wymianę informacji oraz bezpośredni kontakt między członkami zespołu a z drugiej strony sprzyja pojawianiu się decyzji kompromisowych wynikających z niezdecydowania członków zespołu.
     Nasi uczestnicy, z pewnością, wynieśli z udziału w eliminacjach nowe doświadczenia związane z podejmowaniem decyzji w zespole oraz działaniem pod presją czasu.

LIGA MŁODYCH LOGISTYKÓW
LIGA MŁODYCH LOGISTYKÓW
LIGA MŁODYCH LOGISTYKÓW

LIGA MŁODYCH LOGISTYKÓW


30 listopada 2017r.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Magdy Górczak

     Kolejny raz możemy pogratulować uczniowi Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wyróżnienia stypendium Prezesa Rady Ministrów. W tym roku szkolnym naszą stypendystką została Magdalena Górczak, uczennica klasy IIa technikum logistycznego.
     Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
     Pragniemy nadmienić, że Magda jest także stypendystką Rady Powiatu w Poznaniu, a osiąganie wysokich wyników w nauce łączy z bardzo dużym zaangażowaniem w życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Od marca 2017r. pełni funkcję Marszałka II kadencji Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej, pracuje w Samorządzie Uczniowskim i aktywnie włącza się w różne imprezy i przedsięwzięcia organizowane przez szkołę. Znamy ją z wspaniale odegranej roli wuja Eugeniusza z „Tanga” S. Mrożka. Można powiedzieć, że u „ Wodziczki” nic się nie dzieje takiego, w czym Magda nie miałaby chociaż niewielkiego udziału.
     Madziu, gratulujemy Tobie kolejnego sukcesu, podziwiamy Twoją aktywność na różnych płaszczyznach życia szkoły i dziękujemy za godne reprezentowanie „Wodziczki”. Życzymy dalszych sukcesów i wierzymy, że to nie koniec Twoich możliwości.
Dyrekcja
Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów


28 listopada 2017r.

Dzień Zawodowy u Wodziczki

     Dzień Zawodowy w Zespole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie do doskonała okazja do zapoznania się, przez uczniów szkół podstawowych, ze specyfiką różnych zawodów. Wydarzenie to odbywa się w naszej szkole co roku, już od pięciu lat. Stało się naszą zawodową tradycją.
     Warsztaty logistyczne, w tym roku, przebiegały pod hasłem: „Zastosowanie kodów kreskowych w procesach logistycznych”. Celem wprowadzenia uczestników w tematykę użyteczności kodów został im zaprezentowany krótkometrażowy film zrealizowany na terenie lokalnych firm logistycznych oraz sklepów sieciowych. Prezentowany materiał dostarczył uczniom wiedzy na temat budowy kodów, informacji w nich zawartych oraz technologii stosowanej do ich odczytywania. Ponadto zapoznali się z możliwością skanowania kodów telefonem komórkowym lub tabletem przez klienta, przez co ma on dostęp do niestandardowych informacji o produkcie. Wiedzę tą, w drugiej części warsztatów, młodzież miała okazję zastosować w praktyce. Każdy z uczestników stworzył własny kod QR, w którym zakodował informację o wymyślonym przez siebie wyrobie. Następnie, za pomocą telefonów komórkowych lub tabletów odczytywali zakodowane przez kolegów treści.
     Wybierając tematykę naszych warsztatów mieliśmy zamiar uświadomić młodym ludziom, że z szeroko pojętą logistyką spotykają się na co dzień.
Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki Dzień Zawodowy u Wodziczki


24 listopada 2017r.

Arena Zawodów

     Uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wzięli udział w III edycji programu „Arena Zawodów”, która odbyła się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej ARENA. Celem tej akcji jest uświadamianie młodym ludziom, stojącym przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia, że wykształcenie zawodowe znacznie ułatwia start na rynku pracy.

     Wyspa nr 13, której jako szkoła, byliśmy współgospodarzami, prezentowała korzyści płynące z kształcenia w zawodach związanych z szeroko pojętą logistyką. Odwiedzający nas uczniowie szkół podstawowych zapoznawali się z obsługą systemu klasy ERP wspomagającego procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Tym samym pracowali z systemem wykorzystywanym w wielu dużych firmach na rynku pracy.
Kolejnym elementem edukacji logistycznej, na naszej wyspie, było formowanie ładunków na paletach oraz w skrzyni ładunkowej pojazdu zgodnie z wymaganiami klienta i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi przewożonego towaru.
Następnie za pomocą urządzeń elektronicznych odczytywali zakodowane w kodach QR pytania o tematyce logistycznej, na które udzielali odpowiedzi, sprawdzając w ten sposób swoją wiedzę ogólną z zakresu logistyki.
Uczniowie naszej szkoły informowali młodszych kolegów o potrzebie kształcenia w wybranym przez siebie zawodzie – technik logistyk, w kontekście potrzeb współczesnego rynku pracy.

Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów

Nasze działania na "Arenie Zawodów" wspierali przedstawiciele firmy IMPAKT, którzy zapewnili gimnazjalistom moc wrażeń, udostępniając wysokiej jakości symulator jazdy samochodem wyścigowym. Firma IMPAKT w tym roku szkolnym objęła patronatem naszą I klasę technikum w zawodzie technik logistyk.

Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów


20 listopada 2017r.

Porozumienie o współpracy patronackiej

pomiędzy Zespołem Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

a firmą IMPAKT w Mosinie

     20 listopada 2017 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie oraz Vice Prezes centrali firmy IMPAKT S.A. podpisali porozumienie o współpracy patronackiej dotyczące uczniów, kształcących się w zawodach technik logistyk (technikum) oraz magazynier-logistyk (branżowa szkoła I stopnia).
     Głównym celem porozumienia jest określenie zasad długoterminowej i wieloaspektowej współpracy pomiędzy Partnerami. Mając na uwadze potrzebę aktywnego działania na rzecz kształcenia zawodowego w obszarze dynamicznie rozwijającej się branży TSL (Transport Spedycja Logistyka) oraz konieczności wdrażania uczniów do wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, Partnerzy postanowili podejmować wspólne przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym, informacyjnym, a także promującym Partnerów i ich działalność.
     W ramach współpracy firma obejmująca patronatem uczniów technikum logistycznego, umożliwi Zespołowi Szkół wykorzystanie w nazwie klasy, nazwy firmy Impakt. Ponadto Partnerzy będą wspólnie dążyć do zapewnienia optymalnych warunków kształcenia w celu jak najlepszego przygotowania uczniów klasy, objętej patronatem, do podjęcia pracy zawodowej w branży poprzez podejmowane działania, na które składają się między innymi: umożliwienie odbywania praktyk i staży zawodowych w firmie Impakt dla uczniów technikum,
praktyczne kształcenie młodocianych pracowników w zawodzie magazynier – logistyk przez firmę Impakt,
organizowanie zajęć dydaktycznych na terenie firmy, prowadzonych przez jej doświadczonych pracowników,
współpraca w zakresie promowania w/w zawodów, celem uświadamiania o potrzebach rynku pracy dotyczących zawodów związanych z logistyką.
Profil działalności firmy jest postrzegany przez szkołę, jako atrakcyjny dla współczesnej młodzieży przez co istnieją realne szanse na zwiększenie uczniowskiej motywacji do stawiania sobie najwyższych celów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.” - mówi Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie.
     Impakt S.A. jest jedną z czołowych polskich firm zajmujących się dystrybucją w segmencie akcesoriów i podzespołów komputerowych, akcesoriów dla graczy, rozwiązań sieciowych oraz szeroko pojętej elektroniki użytkowej. Spółkę cechuje przede wszystkim dynamika rozwoju, dążenie do innowacyjnych i nieszablonowych rozwiązań oraz kreowanie wysokich standardów jakości usług. Firma jest aktywna również na rynkach zagranicznych, realizując eksport i sprzedaż marek własnych na terenie niemal całej Europy. Swoją wiedzę oraz 20-letnie doświadczenie wykorzystuje we współpracy z największymi producentami w branży IT, wprowadzając ich rozwiązania na terenie Polski i Europy.
Spółka jest systematycznie nagradzana za stabilny i ambitny rozwój. W latach 2007-2009, 2012-2013 oraz 2015-2016 r. została uhonorowana przez „Puls Biznesu” nagrodą „Gazele Biznesu”. W roku 2013 i 2014 otrzymała prestiżową nagrodę „Diamenty Forbesa” w kategorii firm najszybciej zwiększających swoją wartość.
Biura oraz centrum logistyczne Impaktu zlokalizowane są na terenie Mosiny od maja 2015 roku. Od tego czasu wielu naszych absolwentów znalazło zatrudnienie w firmie - od pracy magazyniera po stanowiska biurowe.
Podpisanie umowy patronackiej jest doskonałą okazją, aby poprzez „połączenie sił” kształcić profesjonalnie przygotowanych do rynku pracy fachowców.

Porozumienie o współpracy patronackiej
Porozumienie o współpracy patronackiej
Porozumienie o współpracy patronackiej
Porozumienie o współpracy patronackiej13 listopada 2017r.

Kolejna edycja Mobilnej Akademii Sukcesu w naszej szkole

     Tegoroczni maturzyści uczestniczyli w programie edukacyjno-przedsiębiorczym prowadzonym przez Wyższą Szkołę Bankową w ramach projektu "Mobilnej Akademii Sukcesu/Kompetencji". Tegoroczny warsztat zorganizowany przez szkolnego doradcę zawodowego kładł nacisk na wzmocnienie powiązania edukacji z rynkiem pracy. Rozumiemy przez to stworzenie dodatkowych możliwości zdobycia przez uczniów wiedzy oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych.
Zajęcia miały na celu pomóc młodzieży zachować swobodę podczas egzaminów ustnych, rozmów kwalifikacyjnych, nawiązywania pierwszych kontaktów zawodowych, pracy czy podczas kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Dziękujemy ambasadorom Drużyny WSB za współpracę i piłeczki redukujące stres, które otrzymali wszyscy uczestnicy warsztatów.

edycja Mobilnej Akademii Sukcesu edycja Mobilnej Akademii Sukcesu edycja Mobilnej Akademii Sukcesu edycja Mobilnej Akademii Sukcesu


27 października 2017r.

Jeden z dziesięciu… logistyków

„Per aspera ad astra” („Przez trudy do gwiazd”) Jeden z dziesięciu      4 października do I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej przystąpiło 10 uczniów technikum logistycznego. Uczniowie z Wodziczki zmierzyli się z testem składającym się z 25 pytań z zakresu szeroko pojętej logistyki a w tym: magazynowania, poziomu obsługi klienta, zapasu zabezpieczającego w lokalizacjach rozproszonych oraz logistyki produkcji. Przy rozwiązywaniu testu uczestnicy musieli wykazać się bardzo szczegółową wiedzą dotyczącą wspomnianej tematyki. Jednym z dziesięciu okazał się uczeń klasy III – Maciej Michałowski. To Maciej, nasz tegoroczny stypendysta, który został wyróżniony Stypendium Rady Powiatu, już 1 grudnia weźmie udział w II okręgowym etapie olimpiady. Do tego czasu czeka go wytężona praca nad zgłębianiem tematyki przewidzianej dla tego etapu zawodów. Zakres tematyczny etapu okręgowego to: dystrybucja i produkcja, transport i spedycja oraz rola informacji i komunikacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw z wykorzystaniem standardów GS1. W drodze do etapu III Macieja będą wspierały nauczycielki przedmiotów logistycznych.
     Maciej jest ambitną osobą, więc mam nadzieję, że nie zabraknie go w III etapie olimpiady (centralnym). Jednak jeśli jego zmagania zakończą się na udziale w etapie II – dla mnie i tak jest zwycięzcą, ponieważ jego trud włożony w przygotowanie się do konkursu, zaprocentuje wiedzą przydatną w jego przyszłym życiu studenckim lub zawodowym.
Beata Zakrzewska – nauczyciel przedmiotów logistycznych.

Jeden z dziesięciu25 października 2017r.

Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu

     W trakcie XXXIII sesji Rady Powiatu w Poznaniu wręczone zostały Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat poznański. W sumie wyróżniono 85 uczniów.
W gronie nagrodzonych znaleźli się także uczniowie technikum naszego Zespołu Szkół, którzy uzyskali stypendia:
    - Magdalena Górczak, kl. II a TL,
    - Maciej Michałowski, kl. III a TL,
    - Dariusz Tomaszyk, kl. III a TL
    - Łukasz Kowalski, kl. IV a TL,
Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu przyznawane są, którzy w poprzednim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub gimnazjum, prowadzonych przez Powiat Poznański uzyskali średnią ocen minimum 5,0. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego w kwocie 250 zł netto miesięcznie.
Nasi logistycy podczas uroczystości wręczania stypendium Rady Powiatu w Poznaniu.
Materiał Powiatowej 17 wyemitowany 3 listopada na kanale TVP3.
Stypendia Rady Powiatu Stypendia Rady Powiatu Stypendia Rady Powiatu Stypendia Rady Powiatu24 października 2017r.

Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion

     W czwartek odbyła się pierwsza z zaplanowanych wycieczek w ramach projektu: "Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański". W wycieczce wzięli udział uczniowie klas I, II i III technikum logistycznego, którzy są zorientowani na poszerzanie oraz uzupełnianie swojej wiedzy z zakresu, szeroko pojętej, logistyki. W ramach zajęć odbywanych poza szkołą, uczniowie zapoznawali się z procesem produkcji, ze strukturą wyrobu gotowego, technologią przechowywania, magazynowania oraz dystrybucji w firmie Lech Browary Wielkopolski. Z wielkim zaangażowaniem wykonywali również obliczenia dotyczące procesu produkcji.
Następnie uczestnicy udali się na Stadion INEA gdzie została im przekazana wiedza na temat organizacji imprez masowych, a w tym:
• "zwykłych" imprez masowych i imprez masowych podwyższonego ryzyka;
• zabezpieczenia imprez masowych na stadionie;
• zaplecza medycznego i sanitarno - higienicznego;
• organizacji imprez sportowych i innych (np: koncertów muzycznych);
• zachowania bezpieczeństwa podczas imprez;
• dokumentów niezbędnych do zorganizowania imprezy masowej.
Podczas spotkania z przedstawicielem działu bezpieczeństwa na stadionie, uczniowie klasy IV wykazali się imponującą wiedzą na temat przepisów prawa dotyczących organizacji imprez masowych, dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat możliwości usprawniania procesów logistycznych przy organizacji tego typu imprez.
Zdobywanie, jakże cennej, wiedzy praktycznej na terenie wspomnianych obiektów zostało zwieńczone wspólnym posiłkiem w "stadionowej" restauracji 12 Sports Bar & Restaurant, gdzie uczniowie dzielili się wrażeniami i wyciągali wnioski ze zdobytych informacji.
„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.” (Paulo Coelho). Dlatego w naszej szkole staramy się łączyć teorię z praktyką i stwarzać uczniom możliwość skonfrontowania zdobytej przez nich wiedzy z rozwiązaniami stosowanymi w branży logistycznej.

Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion Nasi logistycy w Lech Browary Wielkopolski oraz INEA Stadion


4 października 2017r.

Logistyczne wyzwania

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
Paulo Coelho

     Dzisiaj odbył się szkolny etap X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, w której nie zabrakło również logistyków z Wodziczki. Wydarzenie to cieszy się wśród naszych uczniów niesłabnącym zainteresowaniem już od dziewięciu lat. Część z nich bierze udział w Olimpiadzie po raz kolejny, stawiając sobie poprzeczkę coraz wyżej. Większości tegorocznych uczestników nie trzeba było nawet specjalnie namawiać do wytężonej pracy – sami wykazywali inicjatywę w przygotowaniach do I etapu zawodów. Uczniowie mają świadomość, że jest to dla nich okazja poszerzania swojej wiedzy w tak dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest logistyka. Ponadto, udział w Olimpiadzie stwarza im niecodzienną możliwość porównania swojego poziomu wiedzy i umiejętności do poziomu uczniów z całej Polski.
     W tym roku logistycy zmierzyli się, między innymi, z takimi zagadnieniami jak: poziom obsługi klienta, ekonomiczna wielkość zamówienia, poziom zapasu zabezpieczającego w lokalizacjach rozproszonych czy urządzenia do składowania.
     Którzy uczniowie zostaną zakwalifikowani do drugiego okręgowego etapu – będzie już wiadomo 27 października.Logistyczne wyzwania Logistyczne wyzwania Logistyczne wyzwania Logistyczne wyzwania Logistyczne wyzwania Logistyczne wyzwania

Zapraszamy do odwiedzenia archiwum z lat poprzednich klas w zawodzie technik logistyk:

2016/2017         2015/2016         2014/2015         2013/2014

Partnerzy
logistyków
Technikum
Zespołu Szkół
im. Adama Wodziczki
w Mosinie31 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Politechnika Poznańska

31 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja