mapa witryny   


Technikum - technik logistyk

AKTUALNOŚCI

2018/2019


4 czerwca 2019r.

Erasmus +

Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie


      3 czerwca 2019r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2019. Z przyjemnością pragniemy poinformować, że wśród zatwierdzonych wniosków znalazł się projekt: „ Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w okresie od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2021 i obejmie łącznie grupę 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk z klasy II i III oraz czterech opiekunów, którzy będą towarzyszyć młodzieży w zagranicznych praktykach. Głównymi celami projektu są: wzrost kompetencji zawodowych, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych, zdobycie nowych umiejętności interpersonalnych, społecznych, kulturowych i osobistych. Wyżej wymienione cele zostaną zrealizowane w ramach czterotygodniowych praktyk zawodowych w europejskich hotelach i przedsiębiorstwach logistycznych. W pierwszym roku trwania projektu uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności w Rimini we Włoszech, a w drugim roku odwiedzą Malagę w Hiszpanii.
      Tak przygotowane i zorganizowane praktyki zawodowe przez naszych zagranicznych partnerów nie tylko przygotują uczniów do pracy zawodowej, ale także otworzą ich na nowe kultury, umożliwiając rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie przez uczestników dwóch certyfikatów: EUROPASS- MOBILNOŚĆ i ECVET, które podniosą ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy. Dodatkowo uczniowie zdobędą nowe umiejętności społeczne istotne w życiu zawodowym i osobistym.
      Przed nauczycielami Zespołu Szkół i uczniami, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, czeka dużo pracy w celu zorganizowania wyjazdu na praktyki i przygotowania młodzieży do efektywnego udziału w mobilności.
      W pierwszej kolejności w oparciu o treści Podstawy Programowej uczniowie zostaną merytorycznie przygotowani do odbywania praktyk zawodowych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie kwalifikacji w zawodzie.
      Jednocześnie zaproponujemy uczniom kilkuetapowe przygotowanie językowe poprzez: samodzielną naukę z zastosowaniem programów komputerowych, zorganizowane zajęcia z angielskiego ogólnego i zawodowego, kurs języka hiszpańskiego i włoskiego przeprowadzony w Polsce oraz przez partnerów projektu w Maladze i Rimini.
      W ramach lekcji geografii , wiedzy o społeczeństwie i godzin z wychowawcą młodzież zdobędzie informacje na temat położenia geograficznego Hiszpanii i Włoch, sytuacji politycznej, ekonomicznej i gospodarczej tych państw. Poznają ich zwyczaje i obyczaje, wielokulturowość, tradycję oraz normy zachowania.
      Zdajemy sobie sprawę z tego, że cztery tygodnie rozłąki z domem to dla naszych uczniów może być przyczyną stresu, niepokoju i lęku, dlatego stażyści zostaną objęci wsparciem pedagogiczno – psychologicznym. Pedagog i doradca zawodowy opracują i przeprowadzą cykl zajęć poświęconych radzeniu sobie ze stresem w nowej sytuacji, przezwyciężaniu stresu związanego z rozłąką z rodziną i pracą w obcym środowisku. Poznają podstawowe przepisy prawa obowiązujące w Hiszpanii i Włoszech. Kierownik szkolenia praktycznego zaznajomi uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku hotelarza i logistyka.
      Jak widać przed nami ogrom pracy związanej z organizowaniem staży i przygotowaniem uczniów technikum do udziału w zagranicznych praktykach. Jednocześnie mamy nadzieję, że podjęty trud zaowocuje tym, iż uczniowie profesjonalnie i bezpiecznie odbędą zagraniczne praktyki, podczas których zdobędą nowe doświadczenia zawodowe i życiowe. Zależy nam na tym, żeby czas spędzony we Włoszech i Hiszpanii był dla nich nie tylko czasem intensywnej nauki zawodu, ale także okazją do przeżycia niezapomnianych chwil.
Koordynatorki projektu:
Marzena Adamczak, Anna Sawińska


9 maja 2019r.

LOGISTYKA – nie taka trudna, jak się wydaje…

      Wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kolejnej sesji egzaminacyjnej uzyskali nasi logistycy!
      Wystarczy przypomnieć, że w sesji letniej 2018 roku uczniowie technikum logistycznego uzyskali wynik zdawalności egzaminu w kwalifikacji A.30. w części praktycznej na poziomie 93, 75% podczas gdy wynik wszystkich zdających w Okręgu wyniósł 73,8. Część pisemną zdali wszyscy.
      Kolejny powód do dumy przyniosła nam sesja zimowa 2019 roku. Część pisemną egzaminu w kwalifikacji A.32. zdało 100% uczniów, którzy do tego egzaminu przystąpili. W części praktycznej, w której należy uzyskać aż 75% punktów, aby ją zdać, tylko jednemu z uczniów zabrakło zaledwie 2% do tego minimum. Jednak, nie sposób nie zauważyć jakie wyniki uczniowie klasy czwartej osiągnęli indywidualnie: średnia punktów z części pisemnej to 81% przy wymaganych 50% oraz z części praktycznej – 92% punktów na minimum 75% punktów zapewniających zdanie egzaminu. Najwyższy wynik w części pisemnej to 90% a w części praktycznej 98%.
      Uzyskany przez naszych logistyków wynik zdawalności, po raz kolejny był wyższy od wyniku uzyskanego przez wszystkich uczniów z Okręgu (woj. lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) – 85,71% ZS im. A. Wodziczki w Mosinie, 84,3% – Okręg.
      Gratulujemy naszym uczniom, tym bardziej, że poza jednym z nich, wszyscy pozostali posiadają już świadectwa we wszystkich wymaganych kwalifikacjach. Teraz po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej kolejni dyplomowani technicy logistycy pojawią się na, wciąż chłonnym, rynku pracy.

Beata Zakrzewska 21 marca 2019r.

Dzień przedsiębiorczości w RABENIE

      "Dzień przedsiębiorczości", w którym uczestniczymy od kilku lat to program mający na celu ułatwienie młodzieży podejmowania trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie technikum, w zawodzie technik logistyk, pierwszy dzień wiosny spędzili w zaprzyjaźnionej z naszą szkołą firmie Raben Logistics Polska w Gądkach. Podczas wykładów, warsztatów i konkursów poznali organizację i sposób zarządzania firmą, uzyskali informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach w firmie logistycznej oraz o związku między wykształceniem a karierą zawodową.
      Młodzież naszej szkoły zapoznała się z zadaniami logistyka w części magazynowej, a przedstawiciele „Rabena” bardzo przystępnie i fachowo zaprezentowali pracę przedsiębiorstwa logistycznego.
Dziękujemy.

Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE Dzień przedsiębiorczości w RABENIE


11 lutego 2019r.

Logistyka w szpitalu, hotelu, wojsku i na poczcie

      Kolejne, w tym roku, zajęcia logistyczne w ramach projektu: „Gotowi do pracy…” odbyły się w formie prezentacji przygotowanej przez uczniów w programie Power Point. Efektem ich pracy było zaprezentowanie procesów logistycznych jakie występują w wojsku, na poczcie, w szpitalu i w hotelu. Oprócz treści merytorycznych, jakie mogliśmy poznać, uczniowie zmierzyli się ze sztuką samej prezentacji przygotowanych informacji. Ponoć jednym z większych stresów w życiu jest publiczna prezentacja. Z pewnością tego stresu doświadczyli dziś uczestnicy projektu, których wystąpienie było oceniane przez nauczyciela i kolegów. Z zasadami prezentowania wiedzy logistycy zapoznawali się podczas styczniowych zajęć, co pewnie nie wyeliminowało zdenerwowania, gdyż do tematu musieli podejść profesjonalnie i wywrzeć określony efekt na słuchaczach.
Beata Zakrzewska

Logistyka w szpitalu, hotelu, wojsku i na poczcie Logistyka w szpitalu, hotelu, wojsku i na poczcie Logistyka w szpitalu, hotelu, wojsku i na poczcie Logistyka w szpitalu, hotelu, wojsku i na poczcie Logistyka w szpitalu, hotelu, wojsku i na poczcie Logistyka w szpitalu, hotelu, wojsku i na poczcie Logistyka w szpitalu, hotelu, wojsku i na poczcie Logistyka w szpitalu, hotelu, wojsku i na poczcie


18 grudnia 2018r.

Maciej Michałowski stypendystą

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

      W bajecznej scenerii świąt Bożego Narodzenia, przy akompaniamencie polskich kolęd, w Sali Czerwonej Pałacu działyńskich przy Starym Rynku 18 grudnia odbyła się już po raz kolejny uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Wśród wyróżnionej młodzieży znalazł się uczeń Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki Maciej Michałowski z klasy IVa TL.
      Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen i przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. W tym roku szkolnym stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 302 uczniów z wielkopolskich szkół.
      Jest nam niezmiernie miło, że w tym roku to zaszczytne wyróżnienie stało się udziałem Macieja, który już po raz drugi jest stypendystą Stypendium Prezesa Rady Ministrów, a po raz trzeci otrzymał stypendium Starosty Powiatu Poznańskiego.
    Macieju, Twoje sukcesy – są naszymi sukcesami. Jesteśmy z Ciebie dumni i cieszymy się, że swoją postawą godnie Nas prezentujesz. Życzymy Tobie dalszych osiągnięć, tych najbliższych podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i na egzaminie maturalnym, ale także tych w dalszej przyszłości – w pracy zawodowej i życiu osobistym..
Anna Sawińska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów


13 grudnia 2018r.

Eliminacje do Ligi Młodych Logistyków

„Właściwie najważniejszą rzeczą jest nie osiąganie celów, ale to,
czego się po drodze uczymy i jak się rozwijamy”

Andrew Matthews
      Rozpoczęły się eliminacje do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu LIGA MŁODYCH LOGISTYKÓW, który wśród uczniów z Wodziczki cieszy się coraz większą popularnością. Jest to autorski pomysł Naukowego Koła Logistyki Dialog działającego przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Co roku w tym wydarzeniu biorą udział dwa trzyosobowe zespoły z naszej szkoły. To maksymalna ilość jaką można zgłosić do konkursu, choć chętnych jest zawsze więcej. Nasi uczniowie cenią sobie udział w tego typu rywalizacjach ze względu na możliwość sprawdzenia i uzupełnienia wiedzy.
Podczas eliminacji zespoły rozwiązały test online sprawdzający zarówno ich wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Niewątpliwie wartością dodaną tej formy zawodów jest kształtowanie umiejętności pracy w zespole i wypracowywania kompromisów. Zespół stanowiły trzy osoby podejmujące decyzję a poprawna odpowiedź była tylko jedna… - emocji nie brakowało. Uczestnicy Ligi Młodych Logistyków jeszcze długo po rozwiązaniu testu analizowali swoje odpowiedzi….
Przyszli logistycy, którzy reprezentowali naszą szkołę w tegorocznej rywalizacji to:
   Zespół 1: Dariusz Tomaszyk, Maciej Michałowski i Szymon Michalak z klasy IV
   Zespół 2: Wioletta Jatczyńska, Kamila Baszkiewicz i Adrian Mendelski z klasy III.
Do finału dostanie się 10 z około 180 najlepszych drużyn ze szkół z całej Polski. Wyniki
Beata Zakrzewska
Eliminacje do Ligi Młodych Logistyków Eliminacje do Ligi Młodych Logistyków Eliminacje do Ligi Młodych Logistyków Eliminacje do Ligi Młodych Logistyków Eliminacje do Ligi Młodych Logistyków Eliminacje do Ligi Młodych Logistyków


7 grudnia 2018r.

Kolejny etap logistycznej rywalizacji za nami…


      7 grudnia o godzinie 11 rozpoczął się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. To 75 minut zmagań z odpowiedziami na 25 pytań z zakresu wielu obszarów logistyki. Pytania testowe w tym etapie wyróżnia dużo wyższy stopień trudności, w porównaniu z etapem I-szym. W zawodach II stopnia, ważne jest, aby znaleźć, na każde pytanie, wszystkie poprawne odpowiedzi, dlatego z dużą precyzją uczestnicy musieli je analizować. W Okręgowym etapie Olimpiady wzięło udział dwóch uczniów technikum logistycznego z naszej szkoły. W tym roku uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu:
• magazynowania a w tym: kodów kreskowych, dokumentów magazynowych, układów technologicznych magazynów i magazynowych systemów informatycznych,
• planowania potrzeb dystrybucji,
• transportu i spedycji – tu ważna była znajomość konwencji, podstaw prawnych, koncepcji transportowych i zadań spedytora oraz wyposażenia stanowisk przeładunkowych,
• zarządzania łańcuchem dostaw,
• logistyki zwrotnej.
     Jak poradzili sobie z tak rozległą tematyką nasi logistycy? Na pewno bardzo dobrze, lecz czy zdobyli odpowiednią liczbę punktów, aby wziąć udział w III etapie? Na tę odpowiedź przyjdzie im czekać do 21 grudnia.
Beata Zakrzewska

Kolejny etap logistycznej rywalizacji Kolejny etap logistycznej rywalizacji Kolejny etap logistycznej rywalizacji Kolejny etap logistycznej rywalizacji Kolejny etap logistycznej rywalizacji Kolejny etap logistycznej rywalizacji Kolejny etap logistycznej rywalizacji Kolejny etap logistycznej rywalizacji Kolejny etap logistycznej rywalizacji Kolejny etap logistycznej rywalizacji Kolejny etap logistycznej rywalizacji Kolejny etap logistycznej rywalizacji


4 grudnia 2018r.

Próbne egzaminy zawodowe


„Doskonałość jest miarą nieba, dążenie do doskonałości – miarą człowieka”
Johann Wolfgang Goethe
      Od 22 listopada w naszej szkole odbywają się próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach technik logistyk, technik hotelarstwa, kucharz i sprzedawca. Dwie części egzaminu w danym zawodzie uczniowie zdają jednego dnia: najpierw egzamin w części pisemnej, pół godziny przerwy, następnie egzamin w części praktycznej trwający 120 lub 150 minut w zależności od zawodu. Już w środę – 5 grudnia egzamin próbny z ostatniej kwalifikacji napiszą uczniowie klasy czwartej technikum logistycznego. Nad przebiegiem egzaminów czuwają nauczyciele przedmiotów zawodowych. Taka próba egzaminu to niepowtarzalna okazja do zrewidowania swoich wiadomości i umiejętności w zakresie nauczanego zawodu. Jest to ostatni moment, kiedy uczniowie mogą zdiagnozować obszary, w których nie czują się najlepiej i „doszlifować” swoje umiejętności. To również cenna informacja dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu. Wnioski wyciągnięte z wyników tego egzaminu posłużą do wyznaczenia kierunków pracy z uczniami, aby egzamin nie był źródłem stresów a tylko zwykłą formalnością. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia…
Beata Zakrzewska
Próbne egzaminy zawodowe Próbne egzaminy zawodowe Próbne egzaminy zawodowe Próbne egzaminy zawodowe


30 listopada 2018r.

Logistycy w Komornikach


      Uczniowie klas I, II, i III technikum logistycznego udali się na wycieczkę dydaktyczną do Węzła Ekspedycyjno – Rozdzielczego Poczty Polskiej. Jest druga pod względem wielkości taka placówka w Polsce. Pierwszą częścią wycieczki była prezentacja, w której omówiono historię powstania poczty oraz obecną strukturę organizacyjną firmy. Następnie mieliśmy okazję obserwować pracę sortowni paczek oraz przesyłek listowych. Na koniec udaliśmy się na zwiedzanie zabytkowego wagonu pocztowego, który stacjonuje na terenie WER Komorniki.

Logistycy w Komornikach Logistycy w Komornikach Logistycy w Komornikach Logistycy w Komornikach Logistycy w Komornikach Logistycy w Komornikach Logistycy w Komornikach Logistycy w Komornikach


19 listopada 2018r.

Zajęcia - laboratorium logistyczne


8222;Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,
ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa
”.
Mary Lou Cook
     Przytoczone słowa aktorki są kwintesencją tego czego uczniowie doświadczają na zajęciach z laboratorium logistycznego zorganizowanych w ramach projektu „Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”. Od września 2018 roku kreatywni logistycy z Wodziczki zapoznają się z możliwościami usprawniania pracy w logistyce za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel.
     W dniu dzisiejszym uczestnicy projektu przygotowywali uniwersalny arkusz do wykonania analizy ABC. Poszukiwali oni sposobów na takie skonstruowanie arkusza by był on użyteczny do wykonania dowolnej analizy, dla dowolnej ilości pobrań w magazynie. Wspólnie z uczniami analizowaliśmy również możliwości rozmieszczenia asortymentu w magazynie, zgodnie z wykonaną analizą. Na zajęciach uczniowie stanowią zespół wspólnie poszukujący optymalnych rozwiązań dla logistyki. Bawimy się i eksperymentujemy, by poznać swoje możliwości, popełniamy błędy, by się na nich uczyć, łamiemy zasady by odkrywać nowe perspektywy…
     
Beata Zakrzewska6 listopada 2018r.

Logistycy ukończyli kurs zawodowy


„Bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą”.
Wergiliusz
      Jesteśmy dumni z naszych logistyków, którzy podjęli trud zdobycia umiejętności biegłej obsługi systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning) funkcjonującego na co dzień w wielu firmach logistycznych. ERP jest metodą efektywnego planowania i zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa za pomocą systemu informatycznego. Uczniowie poświęcili wiele czasu i energii na zgłębienie tajników funkcjonowania systemu firmy L-Systems – EPICOR iSCALA - chętni uczestniczyli w zajęciach odbywających się również podczas letnich wakacji. Nie zawsze było łatwo. Często wykonanie zadań wymagało od uczniów czasochłonnych ćwiczeń w domu. Jednak ich wytężona praca zaowocowała uzyskaniem dyplomów ukończenia kursu podstawowego lub rozszerzonego: „Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w systemach klasy ERP na przykładzie systemu EPICOR iSCALA”. Kurs w zakresie podstawowym ukończyli: Kamila Baszkiewicz, Wioletta Jatczyńska oraz Magdalena Górczak, natomiast kurs w zakresie rozszerzonym ukończył Adrian Mendelski. Wszyscy ze wspomnianych uczestników kursu mają solidne podstawy do obsługi każdego systemu klasy ERP, z którym zetkną się na rynku pracy.
Takiej determinacji w zdobywaniu umiejętności zawodowych, wyróżniających osoby na rynku pracy, życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły.
Beata Zakrzewska
Logistycy ukończyli kurs zawodowy Logistycy ukończyli kurs zawodowy Logistycy ukończyli kurs zawodowy Logistycy ukończyli kurs zawodowy Logistycy ukończyli kurs zawodowy Logistycy ukończyli kurs zawodowy


30 października 2018r.

Awansowali do II etapu

XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej


Lekko i bez wysiłku,
jednym pchnięciem otwierają się tylko drzwi do zguby
.”
Lew Tołstoj
      „Pytania łatwe nie były – bardzo rozbudowane a czasu jednak niewiele…” – tak podsumowali, I etap XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, uczestnicy z Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie. Pełni obaw czy przeanalizowali pytania dość dokładnie i udzielili właściwych odpowiedzi, czekali ze zniecierpliwieniem na dzień 29 października, aby dowiedzieć się czy będą mieli możliwość zmierzyć się z testem wielokrotnego wyboru w drugim - Okręgowym etapie Olimpiady.
     W tym roku szkolnym do corocznych zawodów, organizowanych przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, przystąpiło 4 uczniów z Wodziczki. Dwóch z nich, już 7 grudnia, stanie do rywalizacji o tytuł finalisty z innymi zwycięzcami pierwszego etapu z całej Polski. Widać, że presja czasu nie zdołała zakłócić im „logistycznego myślenia”…
     Dariusz Tomaszyk i Maciej Michałowski są już zwycięzcami, a nagrodą za to zwycięstwo jest udział w II etapie tego prestiżowego konkursu.
Beata Zakrzewska
Awansowali do II etapu


24 października 2018r.

Logistycy w śremskich firmach


„Dwa są źródła poznania;
wcześniejsze to poznanie wyrazów,
późniejsze – to poznanie rzeczy”.

Erazm z Rotterdamu
      Przytoczone słowa znanego filozofa odzwierciedlają metodę kształcenia logistyków „z Wodziczki” co oznacza, że najpierw uczniowie zdobywają w szkole wiedzę teoretyczną, którą następnie mają możliwość utrwalić poprzez obserwacje jej zastosowania w praktyce.
     Wizyta naszych uczniów w firmach produkcyjnych, która miała miejsce 24 października, była doskonałą okazją do poznania wielu rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach działających na lokalnym rynku oraz skorelowania zagadnień omawianych w szkole z ich funkcjonowaniem w podmiotach gospodarczych. Była to kolejna lekcja logistyki zorganizowana w ramach projektu: “Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”.
     W tym dniu odwiedziliśmy firmę Konstrukcje Stalowe Hyżyk oraz firmę Dutron w Śremie. W pierwszej z wymienionych firm został nam zaprezentowany park urządzeń do transportu bliskiego. Uczniowie utrwalili i poszerzyli swoją wiedzę na temat sposobu działania i możliwości wykorzystania takich urządzeń jak: suwnice pomostowe, żurawie masztowe i wieżowe, wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe i boczne, dźwigi samojezdne, podesty ruchome przejezdne oraz ładowarki teleskopowe. Wszystkie te urządzenia obserwowaliśmy w trakcie ich pracy. Ciekawym elementem prezentacji urządzeń była możliwość zapoznania się z budową i procesem produkcji suwnicy.
     Podczas wizyty w firmie mogliśmy zobaczyć jak wyglądał proces powstawania takich obiektów jak np.: Centrum Handlowe Avenida Poznań, Centrum Handlowe Posnania Poznań, Centrum Handlowe Galeria Malta Poznań, Wiadukt WD-1 i WD-2 Poznań, Volkswagen Września, Port Lotniczy Gdańsk.
     Po produkcji wielkich gabarytów przenieśliśmy się do firmy o zupełnie innym charakterze. Holenderska firma Dutron jest przykładem produkcji małoseryjnej. Produkowane są tu wiązki kablowe i podzespoły techniczne dla przemysłu motoryzacyjnego, telekomunikacyjnego oraz elektroniki użytkowej. Tu zdobyliśmy cenną wiedzę na temat zastosowania w produkcji japońskiej metody KANBAN w kontroli poziomu zapasów i filozofii KAIZEN, stosowanej nie tylko w logistyce. Zetknęliśmy się tu z szeroką gamą logistycznych usprawnień na liniach produkcyjnych, które są tu wdrażane na bieżąco. Niewątpliwie jedną z „dobrych praktyk” w tej firmie jest stworzenie samodzielnego stanowiska specjalisty do spraw projektowania i wdrażania rozwiązań pomagających eliminować błędy ludzi i optymalizować czas wykonywania czynności. Stosowane rozwiązania są istotnym elementem przy produkcji ręcznej, realizowanej w firmie Dutron.
     Po kilkugodzinnym obcowaniu z „żywą” logistyką udaliśmy się na wspólny obiad do restauracji Tropicana, gdzie podzieliliśmy się wrażeniami z tego dnia.
Beata Zakrzewska
Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach Logistycy w śremskich firmach


24 października 2018r.

Stypendia i nagrody w Powiecie Poznańskim


      W trakcie XLIV sesji Rady Powiatu w Poznaniu wręczone zostały Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat poznański. Wśród grupy stypendystów i nagrodzonych byli także uczniowie naszego Zespołu Szkół.
Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu otrzymali:
Maciej Michałowski (IVa TL), Dariusz Tomaszyk (IVa TL), Kamil Lala (IIa TL), Magdalena Górczak (IIIa TL).
Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu przyznawane są uczniom, którzy w poprzednim roku nauki uzyskali średnią ocen minimum 5,0. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego w kwocie 250 zł netto miesięcznie.
Nagrody finansowe Starosty Poznańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej w danym roku szkolnym otrzymało 3 uczniów, a wśród nich uczennica klasy IIIa ZSZ naszego Zespołu Szkół – Wiktoria Zalesińska za osiągniecia sportowe w trójboju siłowym, w szczególności za zdobycie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy juniorek do lat 18, w kategorii +84 kg oraz pierwszego miejsca na mistrzostwach Polski juniorów.
Nagrody finansowe Starosty Poznańskiego za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów branżowych szkół I stopnia oraz klas zasadniczych szkół zawodowych z naszej szkoły uzyskali:
Klaudia Hauke (IIIa ZSZ), Natalia Gryczka (IIIa ZSZ), Jakub Ratajczak (IIIa ZSZ), Oliwia Drzewiecka (II BS1S), Agnieszka Szlafka (IIIa ZSZ). Wszyscy za ostatni rok szkolny spełnili następujące kryteria: uzyskali średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych, średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0; uzyskali wzorową ocenę z zachowania i nie otrzymali oceny niedostatecznej z żadnego przedmiotu.
Wszystkim stypendystom i nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Stypendia i nagrody w Powiecie Poznańskim Stypendia i nagrody w Powiecie Poznańskim Stypendia i nagrody w Powiecie Poznańskim Stypendia i nagrody w Powiecie Poznańskim Stypendia i nagrody w Powiecie Poznańskim Stypendia i nagrody w Powiecie Poznańskim Stypendia i nagrody w Powiecie Poznańskim Stypendia i nagrody w Powiecie Poznańskim Stypendia i nagrody w Powiecie Poznańskim Stypendia i nagrody w Powiecie Poznańskim Stypendia i nagrody w Powiecie Poznańskim


22 października 2018r.

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska


      W dniach 15-19 października uczniowie technikum, klasy III, w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych w innowacyjnych technologicznie laboratoriach Politechniki Poznańskiej w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt jest uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.
"Za nami trzeci dzień zajęć na Politechnice Poznańskiej, czas tutaj mija bardzo szybko. Pracowaliśmy już na programie Comax i na Zebrze, tworzyliśmy etykiety logistyczne i planowaliśmy trasy transportu. Bardzo fajne i praktyczne są te zajęcia. Każdy dzień zajęć w laboratoriach przynosi coś nowego, ciekawe co nas jeszcze czeka?" - Wioletta Jatczyńska, kl. IIIa TL.

Czas zawodowców Czas zawodowców Czas zawodowców

Czas zawodowców


10 października 2018r.>

Arena Zawodów


      W czwartek w poznańskiej hali Arena odbyła się kolejna edycja „Areny Zawodów”, która jest częścią kampanii promocyjnej szkolnictwa zawodowego „Szacun dla zawodowców”. „Arena Zawodów” to wydarzenie dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych, które pozwala im w praktyczny sposób poznać ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych powiatu poznańskiego i miasta Poznania. Młodzież ma możliwość zobaczenia prezentacji przykładowych zadań czy zajęć. Gdy mu się spodoba, od razu może zasięgnąć informacji, gdzie w może się kształcić w tym zakresie. W tegorocznej edycji pojawiło się 13 wysp zawodowych przedstawiających konkretne branże i usługi, czyli około 70 zawodów. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły prezentowali się na trzech wyspach: usługi (cukiernik, fryzjer); logistyka i spedycja (technik logistyk) oraz handel, turystyka, reklama (technik hotelarstwa).
Dziękujemy p. Annie Małeckiej, doradcy zawodowemu w naszym Zespole Szkół, za przygotowanie udziału naszej szkoły w Arenie Zawodów.

Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów Arena Zawodów


4 października 2018r.

XI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej


      W całej Polsce „ruszyły” zawody z udziałem uczestników XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Również w tej edycji nie zabrakło logistyków z Wodziczki.
      Celem corocznie organizowanego przedsięwzięcia jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną i upowszechnianie nowoczesnej wiedzy logistycznej. W tym roku uczniowie musieli wykazać się umiejętnością prognozowania popytu, określania rotacji, dokonywania oceny zapasów oraz wiedzą z zakresu przepisów prawnych w transporcie czy znakowania towarów i jednostek logistycznych.
      Czterdziestominutowy test wiedzy logistycznej z pewnością umożliwi uczestnikom I etapu dokonanie samooceny w zakresie swojej wiedzy i umiejętności, a o tym czy wezmą oni udział w II etapie zadecyduje Komitet Naukowy Olimpiady. Już 29 października uczniowie poznają wyniki dzisiejszych zmagań z logistyką.
      Udział w ostatnim etapie Olimpiady gwarantuje finaliście zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie a nagrodą za zwycięstwo są bezpłatne studia I i II stopnia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Jest więc o co walczyć!
Beata Zakrzewska
edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej


5 września 2018r.>

Technik logistyk - wyniki egzaminów zawodowych


„Bardziej niż cokolwiek innego – przygotowanie jest kluczem do sukcesu”
Henry Ford
      Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, 4 września, logistycy z Wodziczki wraz z nauczycielkami przedmiotów zawodowych świętowali z okazji uzyskania imponujących rezultatów osiągniętych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przez dwa lata uczniowie technikum logistycznego efektywnie pracowali na to, aby egzaminy zdać na najwyższym poziomie. No i stało się… 31 sierpnia otrzymali efekty swojej pracy w postaci zaświadczeń potwierdzających kwalifikację w zawodzie. Można powiedzieć, że odnieśli oni jeden z pierwszych sukcesów na swojej drodze do kariery zawodowej, bo jak tu nie mówić o sukcesie, jeśli wyniki naszych zdających prezentują się następująco:

wyniki egzaminów zawodowych

      Tak wyglądają wyniki zdawalności uczniów z naszej szkoły na tle ogólnej liczby zdających w Okręgu (woj. lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie). Jednak nasi logistycy mogą również cieszyć się swoim indywidualnym sukcesem, gdyż zdecydowana większość z nich osiągnęła wynik procentowy z egzaminu na poziomie 80% – 93% w części pisemnej oraz 83% – 100% w części praktycznej.
I jak tu nie uczcić wyników ich pracy lodami na mosińskim rynku…?
Gratulujemy i życzymy tak zdanych kolejnych egzaminów
Beata Zakrzewska
wyniki egzaminów zawodowych wyniki egzaminów zawodowych wyniki egzaminów zawodowych wyniki egzaminów zawodowych wyniki egzaminów zawodowych wyniki egzaminów zawodowych wyniki egzaminów zawodowych wyniki egzaminów zawodowych wyniki egzaminów zawodowych wyniki egzaminów zawodowych

Zapraszamy do odwiedzenia archiwum z lat poprzednich klas
w zawodzie technik logistyk:


2017/2018         2016/2017         2015/2016         2014/2015         2013/2014

Partnerzy
logistyków
Technikum
Zespołu Szkół
im. Adama Wodziczki
w Mosinie31 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Politechnika Poznańska

31 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja