mapa witryny   


Osiągnięcia nauczycieli i uczniów

Na historię Zespołu Szkół im Adama Wodziczki w Mosinie składa się także pasmo sukcesów i osiągnięć, będących udziałem jego uczniów i nauczycieli. Pedagodzy z wielkim zaangażowaniem i uporem organizują zajęcia i zachęcają młodzież do udziału w różnorodnych konkursach, które stają się ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu, rozwijają zainteresowania, pozwalają sprawdzić swoje umiejętności w różnych dziedzinach wiedzy, ale przede wszystkim stają się alternatywą na nudę. Warto wspomnieć o zadawalających wynikach sportowych. Rok 2004 przyniósł naszym uczniom wiele powodów do satysfakcji, wśród których nie można zapomnieć o II miejscu, które zajęły dziewczęta w turnieju siatkówki "Tarnowica 2004" lub o III miejscu zajętym w sztafetowych biegach przełajowych organizowanych w Luboniu. Rok wcześniej uczennice Zespołu Szkół w Mosinie powróciły z Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w siatkówce, organizowanych w Kórniku, z brązowym medalem i kolejnym pucharem dla szkoły. Sport to tylko jedna z dziedzin życia szkoły, przynosząca nam powód do zadowolenia. Okazało się, że dziewczęta i ich opiekunowie mają także zmysł plastyczny. Trudno nie wspomnieć o trzech uczennicach, które zajęły I, IV i V miejsce w powiatowym konkursie na plakat propagujący segregację odpadów. Skąd zainteresowanie taką problematyką? Uzasadnienia można szukać w ogólnoszkolnym programie proekologicznym, którego inicjatorem jest patron Zespołu Szkół, profesor Adam Wodziczko, założyciel Wielkopolskiego Parku Narodowego i miłośnik przyrody. Zainteresowanie ochroną przyrody motywuje poczynania nauczycieli, którzy w trosce o wychowanie młodzieży umiejętnie włączają treści ochrony środowiska w cele edukacyjne nauczanego przedmiotu. Efektem takich przedsięwzięć jest udział pedagogów w konkursach organizowanych przez redakcję miesięcznika "Aura", Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na scenariusze zajęć. Dwukrotnie nauczycielki naszej szkoły znalazły się w gronie laureatów tych konkursów i wróciły z Warszawy z III miejscem i wyróżnieniem. Przywiązanie do otaczającej przyrody i najbliższego środowiska znalazło potwierdzenie w udziale uczennic w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę" . I tym razem dziewczęta znalazły się wśród zwycięzców. Chęć poznania historii swojej miejscowości, odkrycia własnych korzeni przyczyniła się do tego, że młodzież podjęła się trudu przygotowania prac na kolejny konkurs organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury - " Moje korzenie".
Uczniowie Zespołu Szkół to nie tylko miłośnicy otaczającej przyrody, przywiązani do środowiska lokalnego, ale także przyszli świadomi mieszkańcy, żywo zainteresowani problemami swojej miejscowości, chętni do współtworzenia nowej rzeczywistości. Fakt ten znajduje swoje potwierdzenie w kilkakrotnym udziale uczniów szkoły z Mosiny w konkursach wiedzy o samorządzie terytorialnym organizowanych przez Związek Powiatów Polskich. Kolejne podjęte wysiłki uczniów i nauczycieli nie przeszły bez echa i potwierdziły nasze przekonanie o dużych możliwościach młodzieży. Nietaktem z mojej strony byłoby pominięcie milczeniem faktu udziału uczniów w konkursach o tematyce historycznej, organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Z całym przekonaniem można powiedzieć, że i tym razem nie musieliśmy wstydzić się swoich prac, które spotkały się z przychylną oceną organizatorów przedsięwzięć. Na zakończenie należałoby wspomnieć o kolejnym sukcesie - 10 miejscu zajętym przez uczennicę Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ogólnopolskim Konkursie Cukierniczym.
Historia szkoły to historia ludzi związanych z jej pracą. W tym momencie chciałam przypomnieć te sytuacje z jej przeszłości, które wiążą się z chwilami szczęścia, zadowolenia i satysfakcji. Takimi momentami dla uczniów i nauczycieli są właśnie te, które potwierdzają, że warto podejmować trud przygotowania prac konkursowych, gdyż wtedy po latach będzie można wspominać i zadowoleniem stwierdzać, że bogata historia Zespołu Szkół w Mosinie jest także naszym udziałem.
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja