mapa witryny   


Praktyczna nauka zawodu

Praktyczną naukę zawodu uczniowie naszej szkoły odbywają głównie w zakładach pracy (spółkach jawnych, spółkach cywilnych, spółkach z o.o., spółdzielczych i rzemieślniczych). Ukończenie praktycznej nauki zawodu jest warunkiem ukończenia szkoły. Pieczę nad uczniami odbywającymi zajęcia praktyczne w naszej szkole sprawuje Kierownik Szkolenia Praktycznego. Odbycie szkolenia praktycznego stanowi podstawowe ogniwo procesu edukacyjnego naszych uczniów.

Kierownik szkolenia praktycznego czuwa nad przebiegiem zajęć praktycznych. W zakres jego podstawowych obowiązków wchodzi:
sprawdzanie i weryfikacja kwalifikacji pedagogicznych i zawodowych osób prowadzących szkolenie,
kontrola zakładów pracy pod względem zgodności przebiegu praktycznej nauki zawodu z obowiązującymi przepisami prawa,
kontrola zgodności programu nauczania z realizacją zajęć praktycznych w zakładach pracy,
współdziałanie z inspektorami Okręgowej Inspekcji Pracy oraz interwencje w przypadkach naruszania podstawowych przepisów dotyczących szkolenia pracowników młodocianych,
współpraca z pracownikami cechów rzemieślniczych oraz pracownikami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Współpraca z zakładami pracy polega na:
pomocy w znalezieniu miejsca odbywania praktyk w przypadkach trudności z ich uzyskaniem,
interwencji w sytuacjach trudnych, konfliktowych,
organizowaniu w szkole spotkań przedstawicieli zakładów pracy z dyrekcją szkoły, połączonych ze szkoleniem opiekunów praktyk i wymianą uwag dotyczących egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów czeladniczych dla uczniów kończących szkołę.

Pod nadzorem Kierownika Szkolenia Praktycznego znajduje się około 250 zakładów pracy szkolących pracowników młodocianych.

Dobrze układająca się współpraca z zakładami pracy przynosi szkole również korzyści wymierne, wyrażające się w sponsorowaniu przedsięwzięć organizacyjnych i dydaktycznych naszej placówki. W razie potrzeby zawsze możemy liczyć na wsparcie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Do grupy przyjaciół – sponsorów naszej szkoły należą:
   Dorota i Krzysztof Rembowscy - Zakład Masarsko-Wędliniarski
   Aniela, Gerard i Bartosz Szajkowie - Zakład Przetwórstwa Mięsa
   Marianna Rembowska - Hotel-Restauracja Morena
   Małgorzata Kowalkiewicz - Restauracja-Hotel Hubertus
   Anna Kubicka - Zakład Gastronomiczny
   Teresa i Lucjan Głowaccy - Kawiarnia-Restauracja NOVA
   Eugeniusz i Dawid Grzelaszyk - Restauracja Na Skarpie
   Ewa Satanowska, Tomasz Krzemkowski - Restauracja Szafoniera
   Grażyna, Elżbieta, Piotr i Paweł Osińscy - Restauracja Pod Dębami
   Jacek Błaszkowiak - Piekarnia-Cukiernia
   Maciej Chmielarz - Piekarnia-Cukiernia REN-MAC
   Andrzej Walenciak - Piekarnia-Cukiernia ART-MIK
   Danuta i Jerzy Kostusiak - Cukiernia
   Hanna Piskorska - Cukiernia HP
   Jan Prządka - Cukiernia
   Alicja Tymińska - Limaro
   Alojzy i Michał Szymańscy - Piekarnia

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja