mapa witryny   


FUNDACJA STYPENDIALNA
im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków

W połowie 2001 roku z inicjatywy wybitnego polskiego kardiochirurga profesora Antoniego Dziatkowiaka powstała przy Zespole Szkół w Mosinie Fundacja Stypendialna im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków, mająca wspierać uzdolnioną młodzież z terenu gminy Mosina.
Fundatorzy to:
Profesor dr hab. medycyny Hanna Dziatkowiak - kierownik Kliniki Endokrynologii Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Profesor dr hab. medycyny Antoni Dziatkowiak - dyrektor Instytutu Kardiologii i kierownik Kliniki Chorób Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Urodzony w 1931 r. w Rogaczewie Wlkp k/Turwi, w latach 1934 - 1951 mieszkał w Mosinie. Tutaj był uczniem Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w latach 1945 - 48. Założyciel Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii COR AEGRUM, wybudował w Krakowie gmach Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, którą kierował do września 2001r. Przeprowadził ponad 30 tys. operacji serca.
„Po latach – wyznaje Pan Profesor - uznaję, że wpojony mi w domu i w Mosińskim Gimnazjum szacunek do pracy organicznej zaowocował osiągnięciami zawodowymi i najwyższymi zaszczytami w kraju i za granicą, o których jako młody, niezamożny chłopak nie miałbym odwagi nawet marzyć.
Przeto pragnę okazać wdzięczność Mosinie i dać szansę studiowania następnemu młodemu Koledze lub Koleżance, którzy chcieliby zgłębiać tajniki wiedzy, ale może ich na to materialnie nie będzie stać. Pragnę, by podczas studiów stypendysta nie musiał zarabiać na życie, by swój talent i drogocenny czas przeznaczył na kształcenie się.
Dlatego wspólnie z żoną Hanną ufundowaliśmy akademickie stypendium dla osoby na pięć lat studiów, w nadziei że stanie się ono zalążkiem funduszu stypendialnego również dla innych abiturientów – Mosiniaków. W ten symboliczny sposób pragniemy „spłacić” dług Rzeczpospolitej Mosińskiej”.

Życzenie założycieli Fundacji znalazło odzwierciedlenie w zapisie statutowym:
    § 7 . pkt. 1 Celem Fundacji jest ustanawianie i przyznawanie stypendium dla bardzo zdolnych abiturientów publicznych liceów ogólnokształcących, zamieszkałych na terenie Gminy Mosina (ze średnią oceną maturalną powyżej dobrej), wywodzących się z niezamożnych rodzin, na sfinansowanie dziennych studiów akademickich na uczelniach państwowych z tym, że co najmniej jedno stypendium powinno być przyznane dla abiturienta Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Mosinie, powołanego w dniu 1 września 2000 roku.

Rada Fundacji przyznała do tej pory stypendia, w wysokości 800 zł miesięcznie przez okres pięciu lat studiów, dwom studentkom. Uroczyste wręczenie pierwszego stypendium, pani Annie Cichej z Mosiny - studentce archeologii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, z udziałem fundatorów profesorów Hanny i Antoniego Dziatkowiaków, odbyło się 29 listopada 2002r.. Drugie stypendium, w dniu 26 listopada 2003r., profesor Dziatkowiak wręczał studentce filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pani Paulinie Woźniak z Rogalina. Obie stypendystki przy każdej okazji doceniają dar serc Państwa Profesorów, dzięki któremu mogą z powodzeniem kształcić się i rozwijać swe zamiłowania do wybranych nauk.
Paweł Zawieja
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja