mapa witryny   


Technikum
technik hotelarstwa - charakterystyka

        Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania. Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.
         Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania rodzimych oraz międzynarodowych sieci hotelowych polskim rynkiem, szczególnie w segmencie hoteli ekonomicznych. Inwestycje hotelarskie oddają także inwestorzy indywidualni. Poprawiają się również ekonomiczne wyniki w branży. Powoli, ale sukcesywnie rośnie liczba udzielonych noclegów oraz stopień wykorzystania miejsc noclegowych hoteli, z usług których korzystają przede wszystkim turyści zagraniczni oraz klienci instytucjonalni. W strukturze popytu zauważa się wzrost udziału gości krajowych. Polska odzyskuje miano recepcji turystycznej z liczącą się bazą noclegową. Potrzeba kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wynika między innymi z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie aktywnym uczestnikiem jej systemu ekonomiczno-społecznego. Wzrastające zapotrzebowanie na szeroko pojęte usługi, w tym turystyczne i hotelarskie, jest trendem dominującym. Aby skutecznie działać na zglobalizowanym, konkurencyjnym rynku, trzeba być dobrym fachowcem, znać języki obce, znać branżę i nowoczesne trendy w niej występujące, ale jednocześnie pamiętać o świadczeniu tradycyjnej gościnności. Elementy te – to główne wymagania współczesnej branży hotelarskiej. Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy.
Cykl kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa obejmuje 5 lat.Dyrektor Zespołu Szkół i Współwłaściciel PHP JEANS Sp.j. Teresa i Jan Szablewscy (www.szablewski.pl) podpisali list intencyjny będący deklaracją współpracy, której celem jest utworzenie i upowszechnienie wzorca działań propagujących hotelarstwo oraz dążenie do rozwoju przedsięwzięć związanych z utworzeniem klasy technikum w Zespole Szkół w Mosinie w zawodzie technik hotelarstwa. Treść listu intencyjnego - tutaj.

Kolejny list intencyjny - deklaracja współpracy Dyrektor Zespołu Szkół podpisał z Właścicielem Hotelu MAX (www.hotelmax.com.pl). Treść listu intencyjnego - tutaj.

Następny list intencyjny - deklaracja współpracy Dyrektor Zespołu Szkół podpisał z Manageren LAKE HOTEL (www.lakehotel.pl). Treść listu intencyjnego - tutaj.

Podpisane listy intencyjne są jedną z form przygotowania do podjęcia kształcenia uczniów technikum w zawodzie z przyszłością - technik hotelarstwa.


Program nauczania obok przedmiotów ogólnokształcących obejmuje następujące przedmioty zawodowe:
- organizacja pracy w hotelarstwie;
- działalność recepcji;
- usługi żywieniowe w hotelarstwie;
- marketing usług hotelarskich;
- podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego;
- język obcy w hotelarstwie;
- techniki pracy w hotelarstwie;
- obsługa konsumenta;
- obsługa informatyczna w hotelarstwie;
- praktyki zawodowe.

         W zawodzie technik hotelarstwa poszerzysz swoją wiedzę z geografii turystycznej Polski i świata, nauczysz się sporządzać programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych, dokonywać kalkulacji kosztów usług turystycznych oraz ich rozliczenia. Nauczysz się także opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych, współpracy z uczestnikami rynku turystycznego, udzielania informacji turystycznej. Będziesz przygotowany do wykorzystania w przyszłej pracy programów komputerowych dotyczących rezerwacji usług i imprez turystycznych, prowadzenia dokumentacji księgowej imprez oraz sporządzania umów. Wszyscy uczniowie poznają też zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady pracy w małych zespołach, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz nauki dwóch języków obcych nauczanie w technikum obejmuje też tzw. język obcy zawodowy – zapoznający ze słownictwem stosowanym w zawodzie obsługi turystycznej.
Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
- rezerwowania usług hotelarskich;
- wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
- przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
- przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
- przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachowa i kompleksową obsługą gości hotelowych. Potrafi zorganizować pracę zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń.

Typowe miejsca pracy dla technika hotelarstwa:
- obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne,
- współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aguatele, flytele i inne,
- organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi,
- branżowe organizacje i stowarzyszenia.

Oddział technikum hotelarstwa - to kierunek dla osób ambitnych, potrafiących nawiązywać kontakty z ludźmi. Zawód z przyszłością, wymagający odpowiedzialności i umiejętności organizacyjnych.


Mosina

Partnerzy
hotelarzy
Technikum
Zespołu Szkół
im. Adama Wodziczki
w MosinieMorena Hotel w Mosinie

HOTEL MAX w Luboniu

LAKE HOTEL w Dymaczewie

Szablewski Hotel w Dymaczewie


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja