mapa witryny   


Liceum Ogólnokształcące

dla dorosłych


Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.
W trakcie semestru każdy słuchacz przygotowuje prace kontrolne z poszczególnych przedmiotów, a następnie składa egzaminy ze wszystkich prowadzonych w semestrze zajęć edukacyjnych.
O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli 8-mio klasową szkołę podstawową, gimnazjum oraz zasadniczą szkołę zawodową lub branżową szkołę I stopnia.
Nauka trwa:
     - 4 lata (8 semestrów) - absolwenci: gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej,
     - 3 lata (6 semestrów) - absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych słuchacz może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę w szkołach policealnych, a także na wyższych uczelniach.
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja