16 września 2016r.

Sprzątanie Świata

„Podaj dalej... drugie życie odpadów"

      Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów. W tym roku hasło akcji to: „Podaj dalej... drugie życie odpadów". Uczniowie naszej szkoły, pod opieką nauczycieli, sprzątali wyznaczone przez organizatora akcji tereny oraz uczestniczyli w lekcjach wychowawczych o tematyce: ”Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza! Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!”.
Głównym przesłaniem akcji jest: promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu, kształtowanie świadomości o wpływie odpadów na środowisko.

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja