1 października 2016r.

Święto Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

     Piąty raz nasi uczniowie, tym razem drugiej klasy liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym, wzięli udział w obchodach Święta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego oraz przysiędze żołnierzy służby przygotowawczej.
     Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku komendantowi Centrum Szkoleni Wojsk Lądowych płk Piotrowi Kriese. Po przywitaniu gości wystąpiły poczty sztandarowe Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych oraz żołnierze. Na komendę dowódcy uroczystości przysięgający żołnierze zdjęli z głów berety, unieśli do góry prawe dłonie i powtarzali słowa roty przysięgi: „Ja żołnierz Wojska Polskiego, PRZYSIĘGAM!...”. Następnie wysłuchaliśmy piosenek żołnierskich oraz podziwialiśmy umiejętności żołnierskie zaprezentowane w pokazie wyszkolenia.
     Obchody Święta CSWL uświetniły liczne przygotowane atrakcje. Uczniowie mogli zobaczyć dynamiczny pokaz działania Kołowych Transporterów Opancerzonych Rosomak, defiladę współczesnego sprzętu wojskowego, będącego na wyposażeniu Centrum Szklenia Wojsk Lądowych oraz historycznego przygotowaną przez ppłk. Tomasza Ogrodniczuka z Muzeum Wojska Polskiego. Następnie skorzystali z trenażerów do nauki jazdy bojowym wozem piechoty i czołgami T-72 oraz PT-91. Atrakcji było wiele, że młodzież nie chciała opuszczać terenu jednostki zaprzyjaźnionej z Zespołem Szkół w Mosinie. Na zakończenie mogliśmy skosztować pysznej grochówki lub kiełbasek z grilla, jednak większym zainteresowanie cieszyły się „prawdziwie polskie” przysmaki z McDonalda, który odwiedziliśmy w drodze powrotnej.

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja