6 października 2016r.

Warsztaty kulinarne

     W nowym roku szkolnym swoją działalność kontynuuje kółko “Warsztaty kulinarne”. Spotykamy się w pracowni gastronomicznej, po lekcjach. Zajęcia mają charakter produkcyjny, gdyż obejmują przygotowywanie surowców i półproduktów kulinarnych oraz sporządzanie wybranych potraw. Dominującym punktem jest człowiek i jego warsztat pracy. W związku z tym, zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie nawyków właściwego przygotowania miejsca pracy, na utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów sanitarnych i higienicznych, zasady maksymalnego wykorzystania surowca, sporządzania wybranego asortymentu potraw, z zastosowaniem odpowiednich technik i metod, zgodnie z określonymi recepturami. Na każdym spotkaniu sporządzamy danie zasadnicze i deser. Najprzyjemniejszym punktem zajęć jest oczywiście nakrywanie stołu i degustacja przygotowanych potraw.

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja