25 października 2016r.

Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji

     Doradca zawodowy, p. Anna Małecka, zorganizowała kolejny warsztat w ramach programu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu „Projekt – Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji” dla tegorocznych maturzystów, celem głównym jest wzmocnienie powiązania edukacji z rynkiem pracy i stworzenie dodatkowych warunków dla uczniów do zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych. Program spotkań uzyskał honorowy patronat Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Zajęcia mają pomóc młodzieży zachować swobodę podczas egzaminów ustnych, rozmów kwalifikacyjnych, nawiązywania pierwszych kontaktów zawodowych, pracy czy podczas kontynuowania nauki na studiach wyższych. Dzisiejsze warsztaty miały na celu zwiększenie poziomu przedsiębiorczości młodzieży i wykształcenie postawy wysokiej kultury osobistej.

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja