20 października 2016r.

Zajęcia ze strzelectwa sportowego

     Uczniowie II klasy wojskowej liceum ogólnokształcącego wzięli udział w zajęciach ze strzelectwa sportowego na terenie strzelnicy należącej do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie, która znajduje się w Ludwikowie. Strzelectwo sportowe należy traktować jako jedną z dyscyplin wyrabiających zdolność koncentracji, zdyscyplinowanie, pewną rękę. Po zajęciach teoretycznych uczniowie przystąpili do strzelania: najpierw próbnego (3 strzały) a później właściwego (10 strzałów) z tzw. popularnej wiatrówki czyli karabinu pneumatycznego. Warto wspomnieć, ze uczniowie przećwiczyli również umiejętności strzeleckie strzelając z małokalibrowej broni strzeleckiej (tzw kbk – 10 strzałów) przeznaczonej do szkolenia żołnierzy oraz w celach sportowych i rekreacyjnych. Najlepsze wyniki strzeleckie uzyskały tym razem dziewczyny: Anastazja Ceglarek, Marta Krukowska i Sandra Pawlicka. Wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek zakończyły zajęcia praktyczne oraz były okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy z Mosińskim Bractwem Kurkowym z zakresu szkolenia strzeleckiego.

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja