26 października 2016r.

Drugie życie – transplantacja – masz dar uzdrawiania

Podczas Światowego Dnia Donacji i Transplantacji odbyła się w naszej szkole inauguracja kampanii Drugie życie – transplantacja – masz dar uzdrawiania. Uczennice z klasy 1A TL – Wioletta Jatczyńska oraz Magdalena Górczak poprowadziły spotkanie szkolnej społeczności, przedstawiły cele oraz program projektu, do którego przystąpił Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Dziewczęta przybliżyły koleżankom i kolegom informacje na temat oświadczeń woli oraz problemów związanych ze zbyt małą liczbą dawców organów w stosunku do osób oczekujących na ich przeszczepienie. Uczniowie mieli okazję zweryfikować stan swojej wiedzy na temat transplantacji w Polsce, rozwiązując test złożony z dziesięciu pytań, a także oglądając filmy .

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja