18 listopada 2016r.

Uczniowie z Wodziczki - europejski rynek pracy na Was czeka

     Odbyło się drugie spotkania koordynatorek projektu „ Uczniowie z Wodziczki - europejski rynek pracy na Was czeka” z rodzicami i uczniami, którzy zakwalifikowali się do udziału w jego realizacji. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży i rodziców z etapami przygotowań uczestników projektu do wyjazdu na praktyki zagraniczne do Malagi. Koordynatorki przedstawiły szczegółowy plan przygotowań, w których znalazły się następujące działania:
- przygotowanie językowe z zakresu języka hiszpańskiego i angielskiego; nauka języków obcych będzie przebiegała dwuetapowo: indywidualne zajęcia w MCI z wykorzystaniem zakupionego programu komputerowego w wymiarze 20 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęcia zorganizowane z języka angielskiego – 10 godzin i języka hiszpańskiego 15 godzin; zajęcia poprowadzą nauczyciele języków obcych;
- przygotowanie kulturowe z zakresu wiedzy o Hiszpanii i jej mieszkańcach, zajęcia poprowadzą nauczyciele geografii i wychowawcy klas w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
- przygotowanie pedagogiczne, które zostanie zorganizowane w oparciu o opracowany wcześniej program zajęć, spotkania poprowadzą: doradca zawodowy i pedagog szkolny w ramach zajęć z wychowawcą i indywidualnych spotkań;
- przygotowanie z zakresu BHP, zajęcia poprowadzi nauczyciel BHP i nauczyciele przedmiotów zawodowych podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych; spotkanie z policjantem, który omówi najważniejsze zagadnienia z zakresu odpowiedzialności prawnej uczniów podczas pobytu w Hiszpanii;
- przygotowanie rodziców do rozłąki z dziećmi wyjeżdzającymi na praktyki zawodowe, spotkanie odbędzie się w 15 grudnia, poprowadzą je doradca zawodowy i pedagog szkolny.
Następnie koordynatorki projektu przypomniały rodzicom o obowiązku dostarczenia do szkoły następujących dokumentów:
- ksero dowodu osobistego lub paszportu dziecka;
- ksero Europejskiej Karty Zdrowia;
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wyjazdu dziecka na zagraniczne praktyki zawodowe;
- książeczkę zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych; skierowanie na bezpłatne badania uczniowie otrzymają na początku stycznia 2017r.
Na zakończenie spotkania organizatorki przedstawiły wstępny kosztorys wyjazdu oraz omówiły warunki zakwaterowania uczniów u rodzin hiszpańskich.
Kolejne spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2018r. o godz. 18.00 w sali 201.
Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja