28 listopada 2016r.

Finał konkursu Wiedzy Biblijnej

     W naszym Zespole Szkół przeprowadzony został finał konkursu Wiedzy Biblijnej pt. „Czyny Jezusa - zrozumienie głębi i odkrycie Ew. św. Marka”. Była to już X edycja, w której wzięły udział 4 gimnazja: Gimnazjum nr 2 w Mosinie, gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach, Gimnazjum z Zespołu Szkół w Rogalinie oraz gimnazjum im prof. Stanisława Kielicha w Borowie.
Celem konkursu było pokazanie piękna Pisma Świętego, zachęcenie do wędrówek po krainie Słowa Bożego, znajdowanie przyjemności w „rozgryzaniu” treści fragmentów Biblii zainteresowanie uczniów problematyką okoliczności i środowiska powstawania Ewangelii umożliwienie uczniom rywalizacji z rówieśnikami jak również zaprezentowanie gimnazjalistom Zespołu Szkół w Mosinie.
Konkurs przebiegał w atmosferze dużego skupienia. Czuło się ducha zdrowej rywalizacji. Uczniowie wykazali się dużą znajomością ewangelii wg św. Marka. Poziom był bardzo wyrównany.
Laureatami X Edycji konkursu Wiedzy Biblijnej zostali:
   1. Katarzyna Dudziak - gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach
   2. Kamila Maćkowiak - gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach
   3. Daria Skibińska - Gimnazjum nr 2 w Mosinie
Serdecznie gratulujemy laureatom jak i wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja