30 listopada 2016r.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszego ucznia naszego Zespołu Szkół!

     Maciej Michałowski uczeń II klasy Technikum Logistycznego otrzymał dziś z rąk wojewody Zbigniewa Hoffmanna stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Gratulacje i życzenia dalszej wytrwałości w nauce złożyli wszystkim wyróżnionym uczniom wraz z wojewodą, wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska oraz wicekurator Krzysztof Błaszczyk.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem (średnia od 4,75), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Może je otrzymać także uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Cała społeczność szkolna serdecznie gratuluje Maciejowi!

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja