15 grudnia 2016r.

Elektrycy w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie

     Do GCI w Mosinie zawitali uczniowie kursu „Elektryk” realizowanego przez Zespół Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Była to już czwarta grupa szkoleniowa w tym roku.
Uczniowie, będący w trakcie trzeciego roku nauki, podczas warsztatów prowadzonych przez pracownika GCI Panią Karolinę Adamczyk – Piętę dowiedzieli się jak w skuteczny sposób poruszać się po rynku pracy krok po kroku. Podczas spotkania analizowano treść ogłoszeń o pracę pod kątem wymagań stawianych przez pracodawcę oraz omówiono kluczowe zagadnienia związane z tworzeniem życiorysu (CV) oraz listu motywacyjnego. Uczniowie poznali także zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Poruszane zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy chętnie włączyli się do dyskusji.
Pracownicy Gminnego Centrum Informacji w Mosinie składają podziękowania Panu Mariuszowi Michalakowi – nauczycielowi z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie za owocną współpracę przez cały mijający rok, a uczniom za aktywny udział w przeprowadzonych warsztatach.

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja