13 grudnia 2016r.

Drugie życie. Transplantacja – masz dar uzdrawiania

     W październiku nasza szkoła przystąpiła do kampanii „Drugie życie. Transplantacja – masz dar uzdrawiania”. Jej cele to: rozpowszechnianie oświadczeń woli, promocja transplantacji oraz zainicjowanie dyskusji na jej temat w środowiskach lokalnych. Organizatorem akcji jest największy światowy dostawca produktów i usług dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. We wtorek uczniowie z klasy 1A TL wraz ze szkolnymi koordynatorkami projektu wzięli udział w warsztatach dotyczących prawnych, medycznych oraz etycznych aspektów przeszczepiania narządów. Prelekcje na ten temat wygłosiły autorytety w poszczególnych dziedzinach: ksiądz dr Adam Sikora – wykładowca na Wydziale Teologicznym UAM (Zakład Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej), dr hab. n. med. Maciej Głyda – ordynator Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej w Wielkopolsce i Lubuskiem, mec. Beata Komarnicka – radca prawny. Swoimi doświadczeniami podzieliły się również osoby po transplantacji – Jan Stępniak oraz Agnieszka Durlik z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, którzy wyczynowo uprawiają sport, pomimo że żyją dzięki przeszczepionym nerkom. Pani Agnieszka - już od 20 lat!, co wg specjalisty transplantologa graniczy z cudem i stanowi rekord. Wysłuchaliśmy również wzruszającej historii pani Renaty Maternik, która kilka lat temu otrzymała drugie życie dzięki temu, że przeszczepiono jej serce.
To niezwykłe spotkanie zainspirowało nas do działań, podczas których będziemy propagować nie tylko wśród uczniów naszej szkoły, ale także wśród mieszkańców Mosiny temat transplantacji. Dla wielu jest on być może trudny i kontrowersyjny, ale chodzi właśnie o to, aby pobudzić ludzi do refleksji i zainicjować dyskusję.
Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja