24 stycznia 2017r.

Hotelarze przygotowują się do wyjazdu do Hiszpanii

     W ramach przygotowań do wyjazdu na praktyki zagraniczne w Hiszpanii uczniowie klas hotelarskich uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. Ich głównym celem było kształtowanie umiejętności komunikacyjnych.
     Podczas zajęć uczniowie zapoznawali się ze słownictwem z takich tematów jak: Człowiek, Dom, Szkoła, Praca, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie, Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Zdrowie oraz Nauka i technika. Następnie celem utrwalenia słownictwa wykonywali zadania oraz odgrywali scenki (dialogi), ćwicząc tzw. reagowanie językowe.
     Duży nacisk został położony na kształtowanie strategii komunikacyjno-kompensacyjnych. Dzięki powyższym ćwiczeniom uczniowie mieli okazję użyć przydatnych zwrotów dnia codziennego w praktyce, utrwalić struktury leksykalno-gramatyczne - w szczególności kształtować umiejętność komunikowania się w języku angielskim w zakresie poszczególnych obszarów i tematów.
     Na ostatnich zajęciach uczniowie przystąpili do testu, który składał się z części pisemnej oraz ustnej i sprawdzał wiedzę oraz umiejętności z zakresu omówionych wcześniej tematów. Mamy nadzieję, że dzięki dodatkowym zajęciom uczestnicy projektu wzmocnili swoje umiejętności komunikacyjne i będzie im łatwiej porozumieć się za granicą. Trzymamy za Was kciuki! GOOD LUCK!
Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja