17 lutego 2017r.

Finał konkursu „Mosina_Wodziczko_English_Competition 2016”


     Do udziału w konkursie zgłosiły się trzy gimnazja: Gimnazjum w Stęszewie, Gimnazjum w Strykowie i Gimnazjum w Starych Oborzyskach. Jak co roku każda szkoła przysłała troje reprezentantów po opieką nauczyciela języka angielskiego. Ze Stęszewa przyjechali: Rozalia Mruk, Barbara Jerzykiewicz i Maciej Włodarczyk. Szkoła w Strykowie była reprezentowana przez Martynę Hoffmann, Laurę Pietrygę i Kacpra Jankowskiego. Barw Gimnazjum Starych Oborzyskach bronili: Katarzyna Piotrowicz, Aleksandra Sobierajewicz i Wiktor Jordeczka.
     Konkurs polegał na rozmowie z egzaminatorem, w której uczestnicy odpowiadali na pytania wstępne i opisywali ilustracje, do których były zadawane pytania uzupełniające. Pozi om językowy uczestników jednoznacznie pokazał ogrom pracy włożonej w ich przygotowanie, za co szczególne podziękowania i wyrazy uznania składamy nauczycielom - opiekunom.
     Zwyciężczynią rywalizacji została Aleksandra Sobierajewicz z Gimnazjum w Starych Oborzyskach. Miejsce drugie zajęła Martyna Hoffmann z Gimnazjum w Strykowie, a miejsce trzecie przypadło w udziale Barbarze Jerzykiewicz z Gimnazjum w Stęszewie. Laureaci Wodziczko_English_Competition otrzymali dyplomy i tradycyne "słodkie" nagrody. Natomiast wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy z potwierdzeniem udziału w konkursie a nauczyciele pisemne podziękowania od Dyrekcji Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie i organizatorów - Anny Maleckiej i Wojciecha Króla.
Gratulujemy i zapraszamy kolejnych uczniów do udziału w naszym konkursie za rok!

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja