14 marca 2017r.

Międzygimnazjalna Liga
„ Matematyka – królowa nauk”

     W Dniu Liczby π w naszej szkole odbył się II etap konkursu matematycznego „Matematyka Królową Nauk”. W tym roku przybyli do nas uczniowie z 3 szkół: Gimnazjum nr 2 w Mosinie, Gimnazjum w Racocie i Gimnazjum w Starych Oborzyskach.
Zmagania gimnazjaliści rozpoczęli rozwiązując indywidualnie zestaw zadań konkursowych. Po krótkiej przerwie uczniowie przystąpili do rozwiązywania krzyżówek matematycznych. Na zakończenie potyczek w grupach tworzono i rozwiązywano rebusy. Organizatorzy oceniali wyniki pracy indywidualnej oraz grupowej gimnazjalistów obliczając średnią ważoną.
Konkurs sprawdzał nie tylko podręcznikowe umiejętności, ale także logiczne myślenie, wyobraźnię i … zdolności rysunkowe.
Laureaci konkursu:
     I miejsce - Jakub Żerdziński z Gimnazjum nr 2 w Mosinie
     II miejsce - Beata Mruk z Gimnazjum w Racocie
     III miejsce - Mateusz Nowicki z Gimnazjum nr 2 w Mosinie
Zapraszamy na kolejną edycję konkursu matematycznego „Matematyka Królową Nauk” do naszej szkoły w przyszłym roku szkolnym!

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja