17 marca 2017r.

Drugie życie – transplantacja – masz dar uzdrawiania

     Drugie życie – transplantacja – masz dar uzdrawiania to kampania, do której przystąpiliśmy, aby przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej na temat transplantacji. Sukcesywnie realizujemy cele projektu: rozpowszechniamy oświadczenia woli, promujemy transplantację, podejmujemy działania, aby zainicjować dyskusje na jej temat w różnych środowiskach.
     Dzisiaj, dzięki zaproszonym gościom, mieliśmy niepowtarzalną okazję, aby dowiedzieć się jeszcze więcej o różnych aspektach przeszczepiania narządów. Pani dr Marta Sękowska, specjalizująca się w chirurgii ogólnej, przybliżyła nam medyczne aspekty przeszczepiania narządów, natomiast pan Jan Stępniak – członek Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji podzielił się z nami osobistymi doświadczeniami. Opowiedział o tym, jaką drogę przebył, aby otrzymać drugie życie dzięki przeszczepowi nerki. A stało się to w momencie, gdy pan Jan był poddawany dializie przez kilkanaście godzin na dobę. Teraz, mimo przebytej operacji, uprawia wyczynowo kilka dyscyplin sportowych, bierze udział w zawodach, które odbywają się w różnych zakątkach świata i odnosi w nich sukcesy. Pan Jan Stępniak jest żywym dowodem na to, że nie warto zabierać narządów do nieba, ponieważ są one potrzebne tu, na ziemi.
     Tymi słowami otworzył swoje wystąpienie ks. Tomasz Ślesik – Sekretarz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który przedstawił stanowisko Kościoła katolickiego na temat transplantacji. Podkreślił, że Kościół zdecydowanie popiera przeszczepianie narządów, naucza, że zgoda na transplantację jest aktem miłości bliźniego. Warto podjąć tę decyzję samodzielnie, w zgodzie se swoimi przekonaniami. Wybór co do oddania narządów po naszej śmierci musi być świadomy. Tylko wtedy jest to akt miłości sięgający poza granice życia. Deklarowana zgoda, ten poświadczony naszym podpisem kartonik ma wartość samą w sobie, nawet jeśli nie dojdzie do pobrania organów. Daje nadzieję i jest szansą na uratowanie komuś życia. O swojej woli zawsze warto poinformować bliskich – pozwoli to zdjąć z nich ciężar podejmowania decyzji w tej bolesnej sytuacji, jaką jest utrata ukochanej osoby.
     Uczniowie naszej szkoły rozdawali wspomniane oświadczenia woli wszystkim przybyłym na dzisiejsze spotkanie. Wśród zaproszonych gości byli również: ksiądz kanonik Edward Majka – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Mosinie oraz pan Tadeusz Pasek – Inspektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Bardzo się cieszymy, że tak licznie przybyli do naszej szkoły również gimnazjaliści wraz z opiekunami.
Telewizyjna relacja w Powiatowej17.

Film zrealizowany przez uczniów naszego Zespołu Szkół
Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja