31 marca 2017r.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

     Magdalena Górczak z klasy I technikum (technik hotelarstwa) zakwalifikowała się do etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Stowarzyszenie Civitas Christiana.
Co roku od ponad dwudziestu lat Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do wspólnego odkrywania bogatych treści Pisma Świętego. To już XXI edycja konkursu. Udział zgłasza średnio ok. 30 tys. uczniów z całego kraju.
Zakres merytoryczny tegorocznej edycji obejmuje znajomość Księgi Daniela i Apokalipsy św. Jana. Tekstem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycji św. Pawła wraz z komentarzami, przypisami wprowadzeniami oraz słownikiem. Jest to najnowszy polski przekład z języków oryginalnych. Tegoroczna tematyka nie należy do najłatwiejszych. Choć księgi nie są objętościowo obszerne zawierają liczne treści. Zarówno Księga Daniela jak i Apokalipsa św. Jana należą do gatunku apokaliptyki rozwijającej się między III w. przed Chr. a II w. po Chr. Pisma tego nurtu zawierają liczne wizje, obrazy, symbole dotyczące sensu dziejów świata oraz objawienia się Boga i jego zwycięstwa nad złem. Dogłębne zrozumienie treści tych ksiąg jest ściśle powiązane ze znajomością symboliki postaci, aniołów, zwierząt, liczb, ciał niebieskich ze Starego Testamentu, występujących w apokaliptyce. Ponadto konieczna jest znajomość kontekstu politycznego i historycznego obydwu ksiąg, aby możliwe było uchwycenie rzeczywistości duchowych zawartych w licznych alegoriach oraz wizjach czasów ostatecznych.


Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja