22 maja 2017r.

Politechnika Poznańska
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

pp05 (8 kB)     Uczniowie III klasy Technikum - technik logistyk - rozpoczęli udział w zajęciach w innowacyjnych technologicznie laboratoriach Politechniki Poznańskiej w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” jest to kontynuacja projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” wyróżnionego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka”, w którym nasi uczniowie brali udział w latach poprzednich.
Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach mają na celu stworzenie rzeczywistych warunków pracy wzbogaconych o możliwość pełnego zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem. To połączenie dwóch najważniejszych elementów praktyki – kontaktu z wyposażeniem wykorzystywanym w przedsiębiorstwach oraz systemem ośmiogodzinnej pracy. Laboratoria oferują 40 godzinne zajęcia specjalistyczne (22 - 26 maja). Podczas zajęć uczniowie zostaną poddani diagnozie kompetencji w tym ocenie swoich umiejętności. Otrzymają wsparcie w zakresie podnoszenia swojej wiedzy na temat posiadanych umiejętności i kompetencji. Po zakończeniu zajęć specjalistycznych w laboratoriach uczniowie otrzymają certyfikat ukończenia, w którym uwzględniony zostanie zakres podniesionych umiejętności.Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja