27 kwietnia 2017r.

Dzień zawodowy w Zespole Szkół

Kolejny dzień zawodowy w naszym Zespole Szkół za nami. W tym roku stanowił on nie lada wyzwanie, ponieważ prezentowaliśmy symultanicznie zarówno tajniki zawodów, w których kształcimy w technikum, a więc hotelarza i logistyka, jak i klasę wojskową liceum ogólnokształcącego. Staraliśmy się jednak, aby odwiedzający naszą szkołę gimnazjaliści nie zgubili się w natłoku wrażeń i mieli czas na refleksję o tym, którą ścieżkę wybrać. A mają się nad czym zastanawiać nasi młodsi koledzy, ponieważ już pora, aby wybrać szkołę ponadgimnazjalną, w której będą kontynuowali naukę. Dlatego zostali zapoznani również z możliwościami kształcenia we wszystkich zawodach na poziomie Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia w naszym Zespole Szkół. Uczestniczyli w prezentacji szkoły przygotowanej przez uczniów, obserwowali odbywające się zajęcia z różnych przedmiotów, zapoznali się z funkcjonowaniem pracowni przedmiotowych. Przede wszystkim jednak zgłębiali tajniki następujących zawodów: logistyka i hotelarza.

Technik hotelarstwa
Hotelarze prezentowali swoje umiejętności zawodowe w scenkach hotelarskich, pokazując, jak prawidłowo obsłużyć gościa hotelowego. Gimnazjaliści mogli sprawdzić swoje umiejętności w konkursie na jak najszybsze i poprawne złożenie łabędzia wykonanego z ręcznika hotelowego.
W związku z tym, że nasi hotelarze niedawno wrócili z miesięcznych praktyk w słonecznej Maladze, była to doskonała okazja, aby opowiedzieć o projekcie realizowanym w ramach programu PO WER „Hotelarze z Wodziczki – Europejki rynek pracy na Was czeka”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wzrost kompetencji zawodowych oraz językowych u uczniów naszej szkoły. Szczęściarze, którzy kilka tygodni temu wrócili opaleni ze słonecznej Hiszpanii, dzielili się swoimi wrażeniami z praktyki w tamtejszych hotelach, pokazując zdjęcia i prezentacje z pobytu w Maladze. W przyszłym roku kolejna grupa wybiera się na miesięczne praktyki do Berlina. Podróże kształcą, dlatego warto korzystać z możliwości, które daje Unia Europejska. Dzięki pozyskanym funduszom na realizację tego projektu uczniowie mogą zwiedzać różne kraje europejskie, podnosić kwalifikacje, zdobywając liczne certyfikaty i świadectwa, które pomogą im w karierze zawodowej nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Technik logistyk
W ramach warsztatów logistycznych staraliśmy się uświadomić gimnazjalistom uniwersalność zawodu logistyka, a także pokazać, jak szeroki jest zakres możliwości na rynku pracy, właśnie w tym zawodzie. Dlatego zapoznaliśmy ich z istotą i szerokim zakresem logistyki w gospodarce, a także z obsługą systemu iScala w Wirtualnych Laboratoriach - systemu wykorzystywanego w wielu firmach logistycznych. Nasi goście mieli możliwość tworzenia i drukowania dokumentów w tym systemie. W tajniki logistyki wprowadzali ich uczniowie naszej szkoły: pomagali w wykonywaniu zadań, tłumaczyli procesy logistyczne, objaśniali, jak wygląda dzień pracy logistyka.


Liceum - klasy wojskowe
Uczniowie klas wojskowych wraz z nauczycielem przysposobienia wojskowego zaprezentowali młodzieży gimnazjalnej tematykę militarną realizowaną w ramach przedmiotu, jakim jest edukacja wojskowa. Jest ona niezwykle bogata i interesująca. Podczas lekcji, które odbywają się w atmosferze patriotyzmu, uczniowie zdobywają wiedzę na temat postaw strzeleckich, obowiązkowego umundurowania, wyjeżdżają na poligony do jednostek wojskowych, odbywają zajęcia terenowe (w tym na strzelnicy) i patrole strzeleckie, zajęcia praktyczne z taktyki zielonej i czarnej. Przyszli oficerowie uczą się oczywiście również, jak zdobywać odporność psychiczną na stres. W sali gimnastycznej odbył się pokaz umundurowania oraz musztry zespołowej i indywidualnej zaprezentowany przez uczniów klas wojskowych: Jan Koralewskiego i Macieja Przybyszewskiego. Prezentowane były również: umundurowanie, broń ASG, sprzęt używany przez uczniów klas wojskowych oraz zgranie zespołowe i indywidualne klas. Wielką atrakcją dla gimnazjalistów była możliwość przećwiczenia podstawowych umiejętności z musztry wojskowej oraz postaw strzeleckich i umiejętności celowania z wykorzystaniem sprzętu, jakim dysponują uczniowie klas wojskowych ZS im. Adama Wodziczki w Mosinie.

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja