25 maja 2017r.

Międzygimnazjalna Liga - Sprawni jak żołnierze

     Uczniowie reprezentujący szkoły gimnazjalne w Starych Oborzyskach, Mosinie, Racocie i Pecnej wzięli udział w II Zawodach Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze 2017”, które odbyły się na terenie ZS im. Adama Wodziczki w Mosinie. Zawodnicy mieli do wykonania sześć zadań: rzut granatem obronnym RG-42 bez zapalnika, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, pokonanie żołnierskiego toru przeszkód, bieg sztafetowy 4 razy 100 metrów, pokonanie sportowego toru sprawnościowego oraz test wiedzy o współczesnym i dawnym wojsku polskim. Każda szkoła reprezentowana była przez czterech uczniów, którzy pod opieką swoich nauczycieli przybyli na nasze zawody. Ostateczne rywalizacja zakończyła się zwycięstwem szkoły w Pecnej, której uczniowie uzyskali dużą przewagę nad pozostałymi konkurentami. II miejsce przypadło szkole w Starych Oborzyskach, miejsce III – szkole z Racotu, miejsce IV – Gimnazjum nr 2 z Mosiny. Po wykonaniu wszystkich zadań na uczniów i organizatorów czekała żołnierska grochówka, w czasie której można było się lepiej poznać i zintegrować. Na zakończenie odbył się apel w czasie którego zostały podsumowane zawody oraz zostały wręczone dyplomy i drobne upominki.


Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja