2 czerwca 2017r.

„Hotelarze z Wodziczki –

europejski rynek pracy na Was czeka”

powiatowa17 (19 kB)

Zródło: Powiatowa 17.   

     W naszym Zespołu Szkół odbyła się uroczystość podsumowująca realizację pierwszego etapu projektu: „Hotelarze z Wodziczki – europejski rynek pracy na Was czeka” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE.
W uroczystości wziął udział Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki Paweł Zawieja, przedstawiciele zaprzyjaźnionych Gimnazjów, nauczyciele, rodzice, uczniowie Technikum w zawodzie technik hotelarstwa i uczestnicy ww. projektu.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu Unii Europejskiej głos zabrali zaproszeni gości. Następnie koordynatorka przedsięwzięcia przedstawiła szczegółowe cele i założenia projektu, etapy realizacji i źródła finansowania. W swoim wystąpieniu Marzena Adamczak wielokrotnie podkreślała, że głównymi celami projektu są: wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa oraz podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych, a taki sposób osiągania zamierzeń – wyjazd na czterotygodniowe praktyki zagraniczne do słonecznej Malagi jest dużą szansą dla młodych hotelarzy na znalezienie ciekawej pracy w kraju i za granicą. Koordynatorka podzieliła się z uczestnikami spotkania rezultatami projektu i wskazała wpływ przedsięwzięcia na podniesienie jakości kształcenia przyszłych hotelarzy. Jednocześnie prelegentka przedstawiła plan na kolejny rok szkolny – wyjazd kolejnej dziesięcioosobowej grupy hotelarzy na praktyki zawodowe do Berlina. Następnie opiekunka grupy uczniów, którzy wrócili z Hiszpanii – Anna Sawińska podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu w Maladze. W prezentacji uwzględniła relacje z podróży, pobytu u hiszpańskich rodzin, odbytych praktyk i sposobu spędzania wolnego czasu. Nauczycielka podkreślała, że pobyt młodzieży w Hiszpanii był ciekawą lekcją poznania jej walorów geograficznych i okazją do przełamywania barier kulturalnych i językowych. Następnie oddano głos młodzieży, która w oparciu o swoją prezentację podzieliła się doświadczeniami z wyjazdu do nieznanego im wcześniej państwa. Uczennice wielokrotnie zwracały uwagę na fakt, że projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla wielu z nich był podróżą życia, na która obecnie wielu nie mogłoby się wybrać.
Całość podsumowało uroczyste wręczenie przez Starostę Powiatu Poznańskiego Tomasza Łubińskiego i dyrektora Zespołu Szkół Pawła Zawieję dziesięcioosobowej grupie hotelarzy Certyfikatów potwierdzających odbyte praktyki zawodowe.
Po części oficjalnej odbyło się spotkanie przy kawie, które uatrakcyjnił okazjonalny tort ozdobiony logo projektu. Ta część uroczystości przebiegała w przyjaznej atmosferze i dawała możliwość dalszego dzielenia się zdobytymi doświadczeniami z pisania projektu i jego realizacji.


Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja