11 września 2020r.

Logistycy w świetnej formie, trzymają poziom

     Logistycy z Wodziczki uzyskali, jak zawsze, w sesji letniej 2020 wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
      Nasi uczniowie (technik logistyk) uzyskali 75% zdawalności w ich pierwszej kwalifikacji AU.22. Uzyskany przez naszych uczniów wynik jest dokładnie taki sam, jak w kraju i wynosi 75%. Warto przypomnieć, że egzamin zawodowy składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Aby zdać egzamin należy napisać poszczególne części na minimum 50% (teoretyczną) i 75 % (praktyczną). W tym momencie należy dodać, że część pisemną egzaminu zdali wszyscy uczniowie, wynik na 100%. Możemy być dumni.
     Gratulujemy naszym uczniom i serdecznie życzymy, aby kolejne egzaminy z kwalifikacji były na takim samym lub wyższym poziomie.
Blanka Świtaj-Łukasik

Logistycy w świetnej formie

Logistycy w świetnej formieMosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja