17 czerwca 2021r.

Koło przyrodnicze w WPN

W Zespole Szkół im. A. Wodziczki funkcjonuje kółko przyrodnicze, którego jednym z głównych celów jest poznawanie otaczającego nas środowiska. Korzystając z pięknej pogody wyruszyliśmy na szlaki Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zanim jednak poszliśmy w teren, korzystając z mapy turystycznej, młodzież wyznaczyła trasę wędrówki, dokonała przeliczeń trasy oraz skrupulatnie ją przeanalizowała. Podążając szlakami parku poznawaliśmy formy ochrony środowiska przyrodniczego, zasady obowiązujące na terenie parków narodowych i w rezerwatów przyrody, przypominaliśmy sobie formy glacjalne o których wcześniej uczyliśmy się na lekcjach geografii, a także w sposób aktywny spędzaliśmy wolny czas.


Koło przyrodnicze w WPN   Koło przyrodnicze w WPN   Koło przyrodnicze w WPN   Koło przyrodnicze w WPN   Koło przyrodnicze w WPN   Koło przyrodnicze w WPN   Koło przyrodnicze w WPN   Koło przyrodnicze w WPN   Koło przyrodnicze w WPN   Koło przyrodnicze w WPN   Koło przyrodnicze w WPN  

Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja