11 września 2023r.

Bardzo wysokie wyniki egzaminów zawodowych w technikum!


     Poznaliśmy wyniki egzaminów zawodowych, które odbyły się w czerwcu 2023r. Zarówno uczniowie Technikum Logistycznego, jak i Technikum Hotelarskiego osiągnęli zdawalność wyższą niż w Okręgu.
W zawodzie technik logistyk do egzaminu w kwalifikacji SPL.01 (obsługa magazynów) przystąpiło 26 uczniów, z czego zdało 23 (88,46%).
Średni wynik w części pisemnej – 73,12% (próg zdawalności 50%).
Średni wynik w części praktycznej – 86,84% (próg zdawalności 75%). Warto dodać, że 2 uczniów uzyskało z tej części egzaminu 100%.
W zawodzie technik hotelarstwa do egzaminu w kwalifikacji HGT.03 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie) przystąpiło 10 uczniów, z czego zdało 9 (90,00%).
Średni wynik w części pisemnej – 80,60% (próg zdawalności 50%),
Średni wynik w części praktycznej – 83,50% (próg zdawalności 75%).
Sukces naszej szkoły jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i zaangażowania całej społeczności. Gratulujemy naszym uczniom wysokich indywidualnych wyników, które są dla nauczycieli motywacją do pracy i źródłem satysfakcji!
Blanka Świtaj-Łukasik

wyniki egzaminów

wyniki egzaminów
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja