5 czerwca 2024r.

Spotkanie w Trebnitz. Edukacja zawodowa bez granic.


      W dniach 22.-24 maja w zamku Trebnitz w Niemczech odbyło się polsko-niemieckie forum „Jugend und Beruf/Młodzież i zawód”, w którym udział wzięły panie Marzena Adamczak i Kinga Wośkowiak. Forum zostało zorganizowane w ramach projektu „Edukacja zawodowa bez granic – Berufsbildung ohne Grenzen” i była to kontynuacja działań podjętych w marcu, kiedy to w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Oberstufenzentrum Havelland, a pan Dyrektor Paweł Zawieja i pani Kinga Wośkowiak brali udział w konferencjach i warsztatach w Poznaniu.
Celem projektu jest nawiązanie kontaktów między szkołami oferującymi kształcenie zawodowe – w Polsce to technika i szkoły branżowe - oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk nauczycielom i uczniom z Polski i Niemiec, a nawet odbycie krótkich praktyk poza granicami kraju.
Spotkanie zorganizowane zostało przez Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Nimiecką Współpracę Młodzieży, Zamek Trebnitz – Centrum Kształcenia i Spotkań oraz Brandenburskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu. Udział w nim brały również przedstawicielki Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wydziału Oświaty Miasta Poznania, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Oddziału Projektów Edukacyjnych i Relacji Zewnętrznych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
W ciągu trzech dni odbył się szereg szkoleń, warsztatów, paneli dyskusyjnych oraz spotkań w małych grupach. Uczestniczki i uczestnicy forum z obu krajów mieli możliwość wymiany doświadczeń, informacji, dyskusji o tym, jak dobrze przygotować praktyki oraz wymiany młodzieżowe oraz pisać wnioski o dofinansowanie projektów. W czasie szkoleń można było poznać praktyczne narzędzia online do wykorzystania w projektach i pracy z grupami wielojęzycznymi, nawiązać kontakty i zaplanować pierwsze działania na poziomie szkół, czyli współpracę kadry i w kolejnym kroku uczniów i uczennic. Również nasza szkoła otrzymała pierwsze propozycje współpracy i mamy nadzieję, że dalsze rozmowy i działania przyniosą wymierne efekty.
Podsumowano także przeprowadzony w marcu Job shadowing oraz przedstawiono następne działania w ramach projektu „Edukacja zawodowa bez granic – Berufsbildung ohne Grenzen”, który zakończy się w listopadzie.
Kinga Wośkowiak

Trebnitz Trebnitz Trebnitz Trebnitz Trebnitz Trebnitz Trebnitz
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja