mapa witryny   


Branżowa Szkoła I Stopnia

klasy wielozawodowe28 listopada 2023r.

Pasowanie na Ucznia I klas
w zawodach cukiernik i piekarz

     Nawiązując do tradycji rzemieślniczych Zarząd Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu zaprosił do swojej siedziby uczniów na Pasowanie na Ucznia I klas. W uroczystości wzięli uczniowie I roku nauki z Cechu Cukierników i Piekarzy w zawodach: cukiernik i piekarz.
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia naszego Zespołu Szkół, w liczbie 12, uczestniczyli w tym wydarzeniu.
Zakłady pracy, z których uczniowie uczestniczyli w pasowaniu to:
       Piekarnia-Cukiernia - Jacek Błaszkowiak,
       P.P.H "REN-MAC" - Maciej Chmielarz,
       HP Cukiernia - Hanna Piskorska.
Wszyscy uczniowie, w odświętnych ubiorach, złożyli stosowne ślubowanie i zostali pasowani na uczniów w zawodach piekarz i cukiernik.
Gratulujemy.

pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie

22 listopada 2023r.

„Wszyscy, z definicji, jesteśmy konsumentami”


     Młodzież klasy IIb BS1S spotkała się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Poznaniu Markiem Radwańskim.
Rzecznik wyjaśniał uczniom podstawowe zagadnienia prawa konsumenckiego. Przypomniał znaną frazę prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego z 15 marca 1962 roku, który stojąc przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, wypowiedział sentencję: „Consumers, by definition, include us all (...)” – „Wszyscy, z definicji, jesteśmy konsumentami”. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaprezentował wtedy projekt ustawy o prawach konsumentów (Kennedy's Bill of Rights) zawierający cztery podstawowe prawa do:
       • informacji,
       • bezpieczeństwa,
       • wyboru produktów i usług,
       • wyrażania opinii.
Potem katalog rozszerzono o kolejne prawa do:
       • zaspokajania podstawowych potrzeb,
       • dochodzenia roszczeń,
       • edukacji,
       • zdrowego środowiska.
Polscy konsumenci mają bardzo podobne prawa, co wyjaśniał młodzieży Rzecznik.
Rzecznik wyjaśniał młodzieży prawne pojęcie konsumenta. Zgodnie z najbardziej powszechną definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego, za konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Rzecznik wyjaśnił, że w pozostałych aktach prawnych znajdują się inne szczególne definicje konsumenta. Potem przeszedł do omawiania ogólnych zasad zawierania umów, wyjaśniając takie pojęcia jak zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, oświadczenie woli, czynność prawna, przedsiębiorca, działalność gospodarcza. Młodzież dowiedziała się czy można zawrzeć umowę w sposób dorozumiany. Rzecznik wyjaśnił jakie znaczenie prawne ma miejsce i sposób zawarcia umowy, wyjaśniając czym różni się zawarcie umowy w lokalu przedsiębiorstwa od zawarcia jej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Młodzież zaznajomiła się też z obowiązkami informacyjnymi ciążącymi na przedsiębiorcy proponującym, a potem zawierającym umowę z konsumentem. Dalej omawiano konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Uczniowie dowiedzieli się od jakich umów zawieranych w ten sposób nie można odstąpić, jak skutecznie od umowy odstąpić, jakie terminy obowiązują konsumenta, jak przedsiębiorca rozlicza się z konsumentem i w jakim czasie konsument musi oddać towar sprzedawcy. Uczniowie dowiedzieli się też, czy można, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami można odstąpić od umowy zawieranej w lokalu przedsiębiorstwa. Rzecznik wyjaśniał także czy warto zbierać paragony i faktury za zakupy. Wyjaśnił wieloznaczne i kontrowersyjne pojęcie reklamacji i terminów związanych z tym pojęciem, a szczególnie kwestię terminu 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji przez przedsiębiorcę. Bardzo ważną częścią spotkania było omówienie przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji. Na zakończenie Rzecznik zaprosił młodzież do udziału w kolejnej edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, której finał odbędzie się wiosną 2024 r.


konsument konsument konsument konsument konsument konsument konsument konsument

17 listopada 2023r.

Powiatowy Turniej Rzeźbiarski

     Uczniowie naszej szkoły Klaudia Waśkowicz i Krystian Chodacki z klasy Ia BSIS, Martyna Tolula z klasy Ib TL oraz Roksana Deska z klasy Ia TL wzięli udział w XVI Powiatowym Turnieju Rzeźbiarskim zorganizowanym przez Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie. Tegoroczny temat prac ,,Po drugiej stronie lustra” został ogłoszony punktualnie o godzinie 10.00. Od tego momentu przez ponad 2 godziny uczestnicy tworzyli prace w glinie szamotowej na temat inspirujący lecz niewątpliwie niełatwy w interpretacji.
Jurorzy oceniający prace podkreślali ich wysoki poziom i trudność, jaką mieli w wyborze zwycięzców.
Wszystkim naszym uczniom gratulujemy fantastycznych prac, a Klaudii Waśkowicz z klasy Ia BSIS zdobytego wyróżnienia w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych.

rzeźba rzeźba rzeźba rzeźba rzeźba rzeźba rzeźba rzeźba rzeźba rzeźba rzeźba rzeźba rzeźba rzeźba

8 listopada 2023r.

Prawna odpowiedzialność nieletnich

     W naszym Zespole Szkól odbyło się spotkanie profilaktyczne młodzieży z przedstawicielem policji i kuratorem sądowym poświęcone prawnej odpowiedzialności nieletnich.
Tworzenie środowiska funkcjonującego w zgodzie z normami społecznymi, których łamanie spotyka się z określonymi konsekwencjami, to proces, droga, którą idziemy, zdając sobie jednocześnie sprawę, że nie stanie się to z dnia na dzień.
Dążenie do wzmacniania świadomości w zakresie odpowiedzialności za własne czyny i eliminowanie pierwotnych oznak demoralizacji wśród młodzieży, jawi się jako szczególnie istotne działanie, zwłaszcza obecnie, kiedy obserwujemy odchodzenie od wartości i tradycyjnego społeczeństwa zapewniającego jednostce poczucie bezpieczeństwa, w kierunku społeczeństw ponowoczesnych oraz prężnie rozwijającej się i zarazem nieprzewidywalnej rzeczywistości.
Mając świadomość, że młodzi ludzie szukając akceptacji wśród rówieśników, często decydują się na zachowania niezgodne z literą prawa, podejmujemy starania odnoszące się do zwiększenie świadomości w zakresie tego, jak destrukcyjne zachowania mogą rzutować na ich dalsze życie i jak wiele mają do stracenia, obalając mit: „nieletni znaczy bezkarny”.
Małgorzata Nowak

warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty

25 października 2023r.

Nagrody Starosty Poznańskiego

     Podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu wicestarosta poznański, pan Tomasz Łubiński wraz z przewodniczącym Rady Powiatu, panem Piotrem Burdajewiczem, wręczyli stypendia uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat poznański, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym.
Pan wicestarosta wręczył również nagrody Starosty Poznańskiego, uczniom Branżowej Szkoły I stopnia, za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie. Nagrodę otrzymał Emanuel Grzybowski z klasy II b BSIs. Gratulujemy !!!

stypendium

nagroda

29 września 2023r.

Awans dziewcząt do finału wojewódzkiego

     W czwartek rozegrane zostały w Krosinku Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Nasze uczennice zarówno z klas technikum jak i BSIS osiągnęły wspaniały wynik zajmując 2 miejsce i tym samym zdobyły Wicemistrzostwo Powiatu Poznańskiego oraz awans na Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w przełajowych biegach sztafetowych. Na starcie stanęło 7 zespołów: LO Puszczykowo – 1 drużyna, LO Puszczykowo – 2 drużyna (poza konkursem), ZS Mosina, LO Tarnowo Podgórne, ZS nr 1 w Swarzędzu, ZST Tarnowo Podgórne, ZS w Kórniku. Dziewczęta nasze podchodząc bardzo profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem wywalczyły 2 miejsce pokonując jeden z dwóch zespołów z Liceum sportowego z Puszczykowa.
Począwszy od pierwszej aż do ostatniej 6 zmiany biegły na 2 miejscu powiększając swoją przewagę nad drużyną ze szkoły sportowej! Przewaga ta na mecie wynosiła aż 1 minutę! Każda startująca zawodniczka miała do pokonania dystans 1000m. Duże zaangażowanie, odpowiednia motywacja i współpraca w zespole pozwoliła im zakończyć zawody ze srebrnym medalem i tytułem Wicemistrzyń Powiatu Poznańskiego! Jednocześnie uzyskały awans na Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego, które rozegrane będą 10.10.2023. Awans do Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego jest olbrzymim sukcesem naszych uczennic. Trzymajcie kciuki za kolejny start!!
Naszą szkołę reprezentowały: Naszą szkołę reprezentowały: Valentyna Myklashchuk, Maja Kosicka, Szymkowiak Alicja, Roksana Deska, Amelia Szatkowska, Dajerling Martyna, Jagoda Skirzewska, Gabriela Świątek, Mandziuk Yehveniia, Zuzanna Sitek.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt wyglądała następująco: 1 miejsce LO Puszczykowo (1 drużyna) – Mistrzynie Powiatu Poznańskiego
2 miejsce ZS Mosina – Wicemistrzynie Powiatu Poznańskiego
3 miejsce LO Puszczykowo (2 drużyna)
4 miejsce LO Tarnowo Podgórne
5 miejsce ZS nr 1 Swarzędz
6 miejsce ZST Tarnowo Podgórne
7 miejsce ZS Kórnik
Sztafeta chłopców, którzy biegli 6 x 1200m walczyła tak samo dzielnie zajmując 5 miejsce w Mistrzostwach Powiatu poznańskiego. Chłopcy biegli w składzie: Igor Duda, Jakub Pachołek, Krzysztof Błaczkowski, Olaf Kluczyk, Antoni Zawodny, Valentin Vaskov.
Klasyfikacja końcowa chłopców wyglądała następująco:
1 miejsce LO Puszczykowo (1 drużyna) – Mistrzowie Powiatu Poznańskiego
2 miejsce ZST Tarnowo Podgórne – Wicemistrzowie Powiatu Poznańskiego
3 miejsce ZS Luboń
4 miejsce ZS nr 1 Swarzędz
5 miejsce ZS Mosina
6 miejsce LO Tarnowo Podgórne
Dziękujemy wszystkim startującym za godne reprezentowanie naszej szkoły, emocje podczas startu i wspaniałe wyniki!!!!!

biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi biegi

23 września 2023r.

Szkolny rajd integracyjny

     Każdego roku, we wrześniu, wędrujemy szlakami Wielkopolskiego Parku Narodowego organizując rajd integracyjny. Przy bardzo sprzyjającej pogodzie szczęśliwie dotarliśmy do mety, gdzie czekała na nas grochówka przygotowana przez panie kucharki ze szkolnego internatu.

rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd

20 grudnia 2022r.

Wojtek Barański - III m. i certyfikat

w konkursie wigilijnych potraw.

01 (35 kB)      W Muzeum Rolnictwa w Szreniawie odbył się konkurs „Na wigilijnym stole 2022” organizowany przez Instytut Skrzynki. O nagrody i wyróżnienia rywalizowały zupy wigilijne, pierniki i inne potrawy. Naszą szkołę reprezentował Wojciech Barański uczeń klasy 3b BS I0 a zarazem kucharz praktykant firmy TEK-BUD-GAB z siedzibą w Puszczykowie, której dziękujemy za pomoc w przygotowaniu i zaprezentowaniu potraw.
Wojtek przygotował przepyszną zupę rybną a także prażonkę wigilijną z kapusty oraz kaszy i wywalczył III miejsce w kategorii zupy wigilijne. Ponadto zupa uzyskała Certyfikat za Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego, a nasz uczeń wyróżnienie w kategorii specjalnej wśród szkół gastronomicznych.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Maja Łukasik

28 listopada 2022r.

Pasowanie na ucznia w Cechu Cukierników i Piekarzy.

     Nawiązując do wieloletniej tradycji uczniowie klas pierwszych, naszej branżowej szkoły I stopnia pobierający naukę w zawodach cukiernik i piekarz, uczestniczyli w uroczystym pasowaniu na ucznia w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.
Podczas bardzo uroczystego spotkania złożyli następujące przyrzeczenie:
„Wstępując w szeregi rzemiosła przyrzekam uroczyście wypełniać obowiązki ucznia aby dobrą pracą umacniać wysoką rangę rzemiosła polskiego.”

pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie


24 września 2022r.

Jesienny rajd szlakami WPN

     Tradycyjnie, we wrześniu, wędrujemy szlakami Wielkopolskiego Parku Narodowego organizując rajd integracyjny. Przy bardzo sprzyjającej pogodzie szczęśliwie dotarliśmy do mety, gdzie czekała na nas grochówka przygotowana przez panie kucharki z internatu.

rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd rajd


9 grudnia 2021r.

IIId BS1S w tarnowskich termach


      Uczniowie klasy III D BS1S wybrali się na wycieczkę integracyjną do Tarnowa Podgórnego, której celem była wizyta na tamtejszych termach, w których spędziliśmy 2 godziny, korzystające z jacuzzi, biczy wodnych, zjeżdżalni i mnóstwa innych oferowanych atrakcji. Woda wzmaga apetyt, więc po kąpielach udaliśmy się do jednej z mosińskich restauracji, gdzie zjedliśmy obiad oraz pyszny deser.
Koszty wyjazdu pokrył organ prowadzący Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – Powiat Poznański.

termy   termy   termy   termy   termy  


18 listopada 2021r.

3a BS1S w kręgielni


      Klasa 3a wybrała się na wycieczkę do Śremu. Na początku odwiedziliśmy kręgielnię, gdzie instruktor wyjaśnił nam zasady gry. Niektórym z nas dopisywało wyjątkowe szczęście i niemal każdy rzut kulą kończył się dużą liczbą trafień.
Po dwóch godzinach udanej zabawy udaliśmy się na pyszny obiad, gdzie najedliśmy się do syta i odpoczęliśmy. Ze Śremu wróciliśmy wieczorem do szkoły, skąd udaliśmy się do domu.
Koszty wyjazdu pokrył organ prowadzący Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – Powiat Poznański.

3a BS1S w kręgielni   3a BS1S w kręgielni   3a BS1S w kręgielni  


9 listopada 2021r.

Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne


      Odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe z cyklu spotkań " W trosce o zdrowie - warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" prowadzonych przez Stowarzyszenie ZDROWI - MY. Tematyka zajęć była bardzo szeroka, poświęcona między innymi: sposobom radzenia sobie ze stresem, asertywni – bez agresji – czyli przekazanie podstawowych wiadomości na temat zachowań asertywnych oraz zmian w swoim stylu życia wpływających korzystnie na stan zdrowia, uczniowie zapoznali się z czynnikami sprzyjającymi i zagrażającymi zdrowiu. W warsztatach udział brała klasa 1a BS1S. Młodzież z dużym zaangażowaniem brała udział w ćwiczeniach i dyskusjach.

Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne   Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne  


27 października 2021r.

Tenis stołowy – brązowy medal dziewcząt


W Pecnej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowali:
Dziewczęta:
1. Nadia Buzhor IIIa BSIS
2. Sandra Fischer IIIc BSIS
3. Wiktoria Lewandowska IIIc BSIS
Chłopcy:
1. Jakub Pachołek Ia TL
2. Nikodem Mikołajczak Ia BSIS
3. Wiktor Lenart IIa TL
Zawody zostały przeprowadzone bardzo sprawnie. Mecze rozgrywano jednocześnie na 8 stołach. Sędziowali p. Mieczysław Janik i p. Przemysław Biernat. Po bardzo wyrównanych i zaciętych pojedynkach dziewczęta z naszej szkoły wywalczyły brązowe medale.
Gratulujemy!!!

Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy   Tenis stołowy  


22 października 2021r.

W trosce o zdrowie. Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne


     Rozpoczęliśmy w szkole cykl warsztatów pod nazwą "W trosce o zdrowie - warsztaty profilaktyczno- edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" prowadzonych przez Stowarzyszenie ZDROWI - MY.
W warsztatach udział wzięli uczniowie klasy Ib BSIS. Zajęcia poświęcone były profilaktyce uzależnień, budowaniu świadomości własnych potrzeb i uczuć oraz umiejętności uważnego życia tu i teraz - żyję offline. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach i angażowała się w zadania oraz dyskusje.

warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty  


11 października 2021r.

Rajsko w Termach Maltańskich


     Uczniowie klasy I B BS1S wraz z wychowawczynią p. Marzeną Krasuską oraz p. pedagog Joanną Tempską wyjechali do Aquaparku Wodnego Termy Maltańskie w Poznaniu.
Celem wycieczki była przede wszystkim integracja grupy, ale również kształtowanie nawyków prozdrowotnych, krzewienie kultury fizycznej, wdrażanie do aktywnego trybu życia. Podczas kilkugodzinnego pobytu w na Termach Maltańskich każdy uczestnik mógł skorzystać z kilkunastu zjeżdżalni o różnym stopniu trudności oraz zrelaksować się w basenach solankowych z wodą termalną. Chętni mogli skorzystać również z basenów zewnętrznych z widokiem na Jezioro Maltańskie oraz biczy wodnych, przestronnego jacuzzi z klimatyczną muzyką w tle. Pozwoliło to na przeniesienie się wspomnieniami do wakacyjnego raju i wspaniałą rozrywkę wśród nowych koleżanek i kolegów z klasy.
Czas wspólnie spędzony w największym parku wodnym w Polsce, położonym nad samym Jeziorem Maltańskim niecałe 3 kilometry od Starego Rynku był świetną zabawą dla wszystkich uczestników. Po pobycie na Termach Maltańskich uczniowie wraz z opiekunkami posilili się pysznym posiłkiem w Posnanii. Nie obyło się bez emocji, ponieważ jeden z uczestników zgubił portfel. Wszystko skończyło się pomyślnie, największym zmysłem detektywistycznym wykazała się Pani wychowawczyni, która wytropiła zgubę.
Wycieczka okazała się wspaniałą przygodą i jeszcze bardziej zintegrowała uczniów klasy Ib BS1S. Miło było spędzić czas w gronie przyjaciół w raju dla miłośników wodnych wrażeń.
Koszty wyjazdu pokrył organ prowadzący Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – Powiat Poznański.

Rajsko na Termach Maltańskich   Rajsko na Termach Maltańskich   Rajsko na Termach Maltańskich   Rajsko na Termach Maltańskich   Rajsko na Termach Maltańskich   Rajsko na Termach Maltańskich   Rajsko na Termach Maltańskich   Rajsko na Termach Maltańskich   Rajsko na Termach Maltańskich   Rajsko na Termach Maltańskich  


4 października 2021r.

Wycieczka integracyjna klasy 2b BS1S


     Już o 8.30 wszyscy biorący udział zebrali się przed szkołą i w bardzo dobrych nastrojach wsiedli do autokaru który wyruszył na baseny termalne do Tarnowa Podgórnego. Uczniowie spędzili na basenach termalnych trzy godziny korzystając ze wszystkich dostępnych tam atrakcji: basenów, zjeżdżalni. Największym zainteresowaniem wśród uczniów jednak cieszyło się jacuzzi w którym młodzież spędziła większość czasu. Następnie po trzech godzinach aktywnego i odprężającego wypoczynku wszyscy wrócili do Mosiny, gdzie w restauracji już czekał na nich obiad i przepyszny lodowy deser. Wycieczka była bardzo udana i zintegrowała uczniów klasy 2b.
Koszty wyjazdu pokrył organ prowadzący Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – Powiat Poznański.

Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji  


2 października 2021r.

Jesienny rajd szlakami WPN


     Słoneczne, ciepłe, sobotnie przedpołudnie spędziliśmy w Wielkopolskim Parku Narodowym. Byliśmy przy Studni Napoleona, obelisku poświęconym naszemu patronowi – prof. Adamowi Wodziczko. Przemierzając szlakami turystycznym poznawaliśmy się, dzieliliśmy wrażeniami po pierwszym miesiącu nauki w naszej szkole, ale przede wszystkim cieszyliśmy się otaczającą nas przyrodą. Rajd zakończyliśmy na parkingu przy mosińskich gliniankach zajadając się pyszną grochówką ugotowaną przez kucharki ze szkolnego internatu.

Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji   Wspomnienia z wakacji  


17 września 2021r.

Sprzątanie Świata


     Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów.
W tym roku hasło akcji to: "Myślę więc nie śmiecę". Uczniowie naszej szkoły, pod opieką nauczycieli, sprzątali wyznaczone przez organizatora akcji tereny oraz uczestniczyli w lekcjach wychowawczych na ten temat. W holu, na parterze budynku szkoły, można było zapoznać się z ekspozycją na temat tegorocznej akcji.
Głównym przesłaniem akcji jest: promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu, kształtowanie świadomości o wpływie odpadów na środowisko. Małgorzata Kołodziej

Myślę więc nie śmiecę   Myślę więc nie śmiecę   Myślę więc nie śmiecę   Myślę więc nie śmiecę   Myślę więc nie śmiecę   Myślę więc nie śmiecę   Myślę więc nie śmiecę   Myślę więc nie śmiecę   Myślę więc nie śmiecę   Myślę więc nie śmiecę   Myślę więc nie śmiecę   Myślę więc nie śmiecę   Myślę więc nie śmiecę   Myślę więc nie śmiecę  


16 września 2021r.

2a BS1S - wrocławskie ZOO.


     Swoją integracyjną wycieczkę klasy 2a BSIS oraz 2aTL odbyły w czwartek 16 września. Na swój cel wybraliśmy ZOO we Wrocławiu.
Dla niektórych wyjazd o 7:00 rano był nie lada wyzwaniem, jednak krótka drzemka w autokarze pozwoliła nabrać sił na kilkugodzinne zwiedzanie ogrodu zoologicznego. W samym zrobiliśmy spacer o długości 11 kilometrów!
Największą popularnością wśród uczniów cieszyły się koty drapieżne oraz lemury. Możliwość tak bliskiego zobaczenia zwierząt była dla nas wszystkich cennym przeżyciem. Odwiedziliśmy również tamtejsze afrykarium, które zabrało nas w podróż po odległym kontynencie, oraz w głąb oceanu, dzięki czemu mieliśmy okazję poznać z bliska płaszczki czy rekiny.
Tak wymęczeni oraz głodni wybraliśmy się na obiad do pizzeri na rynku. Mimo, że zaskoczył nas deszcz, starówka nadal wyglądała pięknie, a uczniowie poszukiwali słynnych poukrywanych krasnali.
Po obiedzie ruszyliśmy w drogę powrotną, zahaczając jeszcze o shake’i w McDonaldzie.
Mimo późnego powrotu, wszyscy wróciliśmy z wycieczki wykończeni, ale szczęśliwi. Poniektórzy planowali już kolejną wyprawę do zooparku we Wrocławiu.
Koszt wycieczki sfinansował organ prowadzący Zespół Szkół – Powiat Poznański.

laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle   laserowy paintball i kręgle  


14 września 2021r.

Integracja klasy 1a BS1S


     14 września był dniem klasy 1a Szkoły Branżowej. Spędziliśmy ten czas na terenie Rio Grande w Krosinku. Organizatorzy zapewnili nam aktywnie spędzone chwile: zagadki w terenie, prace w zespole, zadania interaktywne. Nie zabrakło żartów, potknięć, co sprzyja współpracy i zorganizowania się w grupie. Wydawałoby się – dostaliśmy „ wycisk”  Pogoda sprzyjała, humory dopisywały, a My… poznaliśmy się. A to właśnie był cel Naszej wycieczki.
Koszty integracji pokrył organ prowadzący Zespół Szkół – Powiat Poznański.

Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande   Rio Grande  


14 września 2021r.

Na ratunek ginącym zwierzętom


     W słoneczny wtorek klasa III b BSIs i klasa III c BSIs, z wychowawcami i nauczycielką, wybrały się na wycieczkę do Poznania. Naszym celem było Nowe ZOO. Na miejscu wzięliśmy udział w lekcji edukacyjnej "Na ratunek ginącym zwierzętom", połączonej ze zwiedzaniem z przewodnikiem. Był to spacer śladami gatunków, które przetrwały dzięki Ogrodom Zoologicznym, tych które są na skraju wymarcia oraz tych, których z roku na rok jest coraz mniej i wymagają ochrony. Ważnym punktem wycieczki był oczywiście przejazd kolejką kursującą po całym terenie ogrodu, także połączony z prelekcją.
Zmęczeni, ale też zadowoleni z ciekawego spędzenia czasu, pojechaliśmy na zamówiony posiłek.
Koszty wycieczki pokrył organ prowadzący Zespół Szkół – Powiat Poznański.
Danuta Woźniak, Jerzy Kołodziej, Małgorzata Kołodziej

ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO   ZOO  


9 czerwca 2021r.

Unihokeiści wznowili zajęcia

Po długiej przerwie spowodowanej epidemią i zamknięciem krytych obiektów sportowych nasi uczniowie doczekali się powrotu na salę aby wznowić zajęcia z unihokeja. Zajęcia odbywają się gościnnie na sali gimnastycznej w Pecnej, która wyposażona i przygotowana jest do gry w unihokeja z wykorzystaniem band i wymiarowych bramek. Większość naszych zawodników – uczniów, tutaj też w Pecnej mieszka i stawiało pierwsze kroki (w szkole podstawowej i gimnazjum) w tej znanej i cieszącej się coraz większą popularnością dyscyplinie. Wznowionych zajęciach udział biorą nasi uczniowie, także nowo upieczeni nasi maturzyści, czasem gościmy też naszych byłych absolwentów, którzy chętnie wspierają i dają próbkę umiejętności swym młodszym kolegom. Na zajęciach gościmy już też naszych przyszłych uczniów, którzy po szkole podstawowej chcą kontynuować naukę w ZS Mosina, także za sprawą możliwości gry i kontynuowania swej pasji sportowej na naszych zajęciach. Nasi uczniowie regularnie doposażani są w specjalistyczny sprzęt do gry, typu: profesjonalne kije, piłeczki, stroje sportowe, koszulki wyjściowe, stroje bramkarskie, często też uczniowie podczas wyjazdów mogą liczyć na mały posiłek regeneracyjny, czy napoje izotoniczne. Warto wspomnieć, iż w ostatnich latach mieliśmy sporo sukcesów w tej dyscyplinie (czterokrotnie graliśmy w finałach województwa, a w 2018 roku wygraliśmy finał, czego efektem był udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Unihokeja). Nasi uczniowie przez kilka lat grali też w pierwszej lidze unihokeja, która doczekała się teraz reorganizacji. Po długiej przerwie chcielibyśmy wrócić i nawiązać jeszcze do sukcesów z poprzednich lat. Liczymy, że ciężką pracą jest to możliwe. Zapraszamy nowych chętnych uczniów do spróbowania swych sił w zajęciach. Szczegóły u nauczycieli wychowania fizycznego.

Unihokeiści wznowili zajęcia   Unihokeiści wznowili zajęcia   Unihokeiści wznowili zajęcia   Unihokeiści wznowili zajęcia   Unihokeiści wznowili zajęcia   Unihokeiści wznowili zajęcia   Unihokeiści wznowili zajęcia   Unihokeiści wznowili zajęcia   Unihokeiści wznowili zajęcia   Unihokeiści wznowili zajęcia  


11 marca 2020r.

Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego

      Wychowanie fizyczne to nie tylko gry zespołowe, gimnastyka czy lekka atletyka, ale to także sporty walki. Uczniowie naszej szkoły mają okazję poznać podstawy samoobrony z wykorzystaniem podstawowych elementów kickboksingu, zapasów czy brazylijskiego jiu jitsu. Na ostatnich lekcjach uczyliśmy się podstawowych kopnięć: front kick, low kick i middle kick oraz pracy na worku bokserskim.

Krzysztof Wiącek

Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego Sporty walki na lekcjach wych. fizycznego


15 stycznia 2020r.

Dominik Dederek – najlepszym piekarzem Wielkopolski

      Dominik Dederek – kl. 3a, uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia w Mosinie Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie zajął I miejsce w etapie wojewódzkim XXV Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz.
      Zawody, przeprowadzone we Wrześni, składały się z dwóch etapów: teoretycznego (60-cio minutowy test wiadomości) i praktycznego, który polegał na sprawdzeniu umiejętności praktycznych uczniów (realizacja tego etapu przewidziana była na 7 godz.).
      Dominik zajmując I miejsce uzyskał, w ocenie Komisji Konkursowej, bardzo wysoki wynik (86p na 100p.) - tym samym został zgłoszony do III etapu Turnieju, tj. finału ogólnopolskiego, który zostanie przeprowadzony we Wrocławiu.
      Gratulujemy Dominikowi osiągniętego rezultatu. Gratulacje składamy także pracodawcy, firmie P.P.H. Piekarnia – Cukiernia „Ren – Mac”, w której Dominik odbywa zajęcia praktyczne oraz nauczycielom naszego Zespołu Szkół za przygotowanie teoretyczne w trakcie trzech nauki zawodu piekarza.<15 stycznia 2020r.

Julia Drews – IV miejsce w Turnieju cukierniczym

      Julia Drews - kl. 3a uczennica Branżowej Szkoły I Stopnia w Mosinie naszego Zespołu Szkół zajęła IV miejsce w etapie wojewódzkim XXV Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik.
      Zawody, etapu wojewódzkiego, składały się z dwóch części: teoretycznej (60-cio minutowy test wiadomości) i praktycznej, która polegała na sprawdzeniu umiejętności praktycznych uczniów (realizacja tego etapu przewidziana była na 7 godz.).
      Komisja Konkursowa ogłaszając wyniki bardzo wysoko oceniła wykonany przez Julię napis w czekoladzie będący mottem rywalizacji uczniów – „Cuda Świata” .
      Gratulujemy Julii zajęcia wysokiego miejsca. Gratulacje składamy także pracodawcy, firmie HP Cukiernia Hanna Piskorska, w której Julia odbywa zajęcia praktyczne oraz nauczycielom naszego Zespołu Szkół za przygotowanie teoretyczne w trakcie trzech lat nauki zawodu cukiernika.2 grudnia 2019r.

Bezpieczeństwo – nie ma ceny

      W naszej szkole przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadzili warsztaty obejmujące zagadnienia poruszające współczesne zagrożenia, na które młodzi ludzie są narażeni. Pierwszą część zajęć funkcjonariusze przeprowadzili osobno dla dziewcząt i chłopców, którzy w formie dyskusji odnosili się do zagrożeń z pozoru niecodziennych - takich jak handel ludźmi, wykorzystanie seksualne, sponsoring, cyberzagrożenia oraz substancje psychoaktywne. Po części teoretycznej nastolatkowie udali się do sali gimnastycznej, gdzie pod okiem instruktora poznali metody radzenia sobie w sytuacji zagrożenia, uwolnienia się od ataku, np. w drodze do domu.
      Zajęcia miały na celu pobudzić w młodzieży myślenie o ryzyku oraz właściwym podejmowaniu decyzji, które mają znaczący wpływ na ich przyszłość.
      Opierając się na ocenie współcześnie występujących zagrożeń opracowany projekt profilaktyczny „Bezpieczeństwo – nie ma ceny” ukierunkowany na poprawę bezpieczeństwa nastolatków i realizowany jest przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
      Nastolatkowie są ciekawi świata oraz nowych doświadczeń, a dostęp do nowych technologii, możliwość podróżowania sprawiają, że są oni narażeni na liczne niebezpieczeństwa oraz zachowania ryzykowne, tj.: przemoc, wykorzystywanie seksualne, handel ludźmi, cyberprzestępczość, środki psychoaktywne. Wskazane zagrożenia z reguły są konsekwencją dysfunkcyjnych zachowań człowieka i stanowią realne zagrożenia dla nich samych, jak i otaczającego środowiska.28 listopada 2019r.

Dzień Zawodowy u Wodziczki

      Nasza szkoła zorganizowała Dzień Zawodowy. W godzinach od 9:00 do 15:00 gościliśmy wielu uczniów z 9 szkól podstawowych. Były to szkoły z Mosiny, Puszczykowa, Borowa, Pecnej, Rogalinka, Rogalina, Krosna i Krosinka.
      W organizację Dnia Zawodowego zaangażowało się wielu uczniów naszej szkoły. Robili oni wszystko by zadowolić gości …a przy okazji przekazać rzetelne informacje dotyczące placówki. Przeprowadzili między innymi synchronizowany pokaz kelnerski oraz dokonali prezentacji zawodu hotelarza, logistyka i zawodów szkoły branżowej. Ponadto hotelarze opowiedzieli o swoim doświadczeniach, jakie nabyli podczas realizacji praktyk zagranicznych w Hiszpanii i Berlinie oraz przedstawili ofertę naszej szkoły dotyczącą przyszłorocznych praktyk we Włoszech. Logistycy natomiast wzięli udział w humorystycznej scence i oprowadzili uczniów szkól podstawowych po szkole.
      Mamy nadzieję, że goście mieli okazję poczuć ducha i atmosferę naszej szkoły i że wielu z nich zobaczymy w jej murach w przyszłym roku. Dziękujmy za odwiedziny i do zobaczenia u Wodziczki!15 listopada 2019r.

„Szacun dla zawodowców”.

      Kolejny raz uczniowie naszej szkoły reprezentowali wybrane zawody na targach w ramach kampanii "Szacun dla zawodowców". Celem kampanii jest promocja kształcenia zawodowego, a w szczególności poszerzanie wiedzy o konkretnych zawodach. Akcja jest organizowana od 2015 roku. Najpierw skierowana była do gimnazjalistów, a od 2017 r. także do uczniów szkół podstawowych. Organizatorem kampanii jest Miasto Poznań i Powiat Poznański. W ramach targów "Arena Zawodów" nie są promowane szkoły, ale właśnie konkretne zawody. Idea jest taka, by uczeń zastanowił się, kim chce zostać w przyszłości i jaki chce wybrać zawód, a dopiero później nad tym, która szkoła oferuje mu najlepsze kształcenie. Nasza szkoła godnie reprezentowała zawody: technik logistyk, technik hotelarz oraz cukiernik. Uczniowie technikum logistycznego wyjaśniali młodszym kolegom zastosowanie kodów QR w logistyce, uczyli ich skanowania zadając przy tym inteligentne, na pozór śmieszne, choć wcale nie łatwe pytania. Hotelarze z dumą i entuzjazmem opowiadali o swoim zawodzie prezentując wypełnianie karty pobytu w hotelu, a cukiernicy serwowali przepyszne, kolorowe babeczki. Było miło, wesoło i apetycznie. Nasi uczniowie swoją pozytywną energią, zaangażowaniem i pasją do zawodu przyciągali tłumy młodszych kolegów, którzy z wielkim zainteresowaniem ich słuchali. Możemy być z nich dumni ;). Opiekunami uczniów były Pani Blanka Świtaj-Łukasik, Pani Agnieszka Konieczna oraz Pani Marianna Wojciechowska.5 listopada 2019r.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

      W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje się sprawami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Obchodzone było w czwarty poniedziałek października. Od kilku lat to świętowanie przedłużyło się do całego miesiąca. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
W tym roku hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi: „Książka nas łączy”.
      Tradycyjnie, jak co roku, w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie odbył się konkurs na wykonanie plakatu promującego naszą bibliotekę szkolną, MCI i czytelnictwo. Zgodnie z regulaminem konkursu uczestnicy wykonali prace w jednej z obowiązujących kategorii:
„Książki wybranego autora”,
„Moje ulubione książki”,
„Książki, które warto polecić”,
„Książka, która zrobiła na mnie największe wrażenie”,
„Nowości w mojej bibliotece szkolnej”
„Ulubione ekranizacje”,
„Bookcrossing” .
       Komisja konkursowa oceniła prace i przyznała, uzasadniając swój wybór nowatorskim ujęciem tematu pracy i oryginalnym wykonaniem:
I miejsce za pracę zespołową: Sawie Nowakowskiej i Kamili Kulikowskiej z klasy I b BSIS,
II miejsce zdobyły zespołowo: Martyna Szafraniak i Zuzanna Goździewska z klasy II a BSIS,
III miejsce przyznano, także za pracę grupową: uczniom z klasy I c BSIS .


Małgorzata Kołodziej, Danuta Woźniak5 listopada 2019r.

W schronisku dla zwierząt w Gaju

      Uczniowie klas IIIa i Ic Branżowej Szkoły I Stopnia udali się na wycieczkę, której celem były odwiedziny zwierząt przebywających w schronisku w Gaju. Wizyta była zwieńczeniem, organizowanej przez młodzież Wodziczki, zbiórki na rzecz bezdomnych zwierząt.
      Podczas wizyty w Gaju wzięliśmy udział w bardzo interesującej prelekcji, która nie tylko dotyczyła funkcjonowania schroniska, ale przede wszystkim poruszała relację człowiek – zwierzę i poruszała temat empatii względem słabszych i bezbronnych istot.
       Po prezentacji zwiedziliśmy schronisko, a chętni uczniowie udali się na spacer z podopiecznymi schroniska. Cieszymy się, że nie tylko przywieźliśmy ze sobą dary dla psów i kotów, ale że również mogliśmy podarować odrobinę siebie.
30 października 2019r.

Nagrody Starosty Poznańskiego dla naszych uczniów.

      W Starostwie Powiatowym w Poznaniu, podczas XIII sesji Rady Powiatu w Poznaniu, wręczone zostały Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat poznański.
      Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia otrzymały uczennice branżowej szkoły I stopnia: Oliwia Drzewiecka, Martyna Maria Szafraniak, które za ostatni rok szkolny w szkole prowadzonej przez powiat poznański spełniły następujące kryteria: uzyskały średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych; uzyskały średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0 ponadto uzyskały wzorową ocenę z zachowania i nie uzyskał oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.
      Nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy powtórzenia sukcesu w przyszłym roku, a wszystkich naszych uczniów zachęcamy do osiągnięcia takich wyników w nauce abyśmy w kolejnym roku szkolnym mogli pojechać dużym autobusem po stypendia Rady Powiatu i nagrodę Starosty.24 października 2019r.

Przed świętem Wszystkich Świętych i Zaduszkami

      Jak co roku, w okresie przygotowań do dni Wszystkich Świętych i Zaduszek, uczniowie naszej szkoły udali się do lasów pod wsią Sowinki, aby uporządkować mogiły pomordowanych przez hitlerowskich okupantów mieszkańców okolicznych terenów. Poranny marsz w zaciągniętym mgłą lesie skłaniał do zadumy, pobudzał wyobraźnię. Jak to wtedy było? Co zobaczymy w tym lesie? Jakie to mogiły?
      Uczniowie klasy Id Branżowej Szkoły I Stopnia, wyposażeni w grabie, worki na śmieci, wiązankę kwiatów i znicze dotarli na miejsce po prawie godzinnym marszu. Zobaczyli porozrzucane w lesie, pomiędzy drzewami, kwadratowe mogiły, z których każda może kryć ciała przynajmniej 20-30 osób. Tego nie wiemy. Wrażenie ściska gardło...
      Zabraliśmy się do porządkowania grobów. Chłopcy pozgrabiali zalegające igliwie, usunęli stare znicze, zapalili nowe. Pod pamiątkowym kamieniem złożono wiązankę biało-czerwonych kwiatów i zapalono znicze. Napis na kamieniu mówi wszystko. Bez komentarzy. Chłopcy zgromadzili się w zadumie u stóp krzyża stojącego przy kamieniu i wspólnie odmówiliśmy "Wieczny Odpoczynek" za dusze pochowanych tam ludzi. Cisza otaczającego nas zamglonego lasu wzmocniła nasze słowa i myśli w tym momencie. Nigdy nie zapomnimy o tym miejscu i o tych ludziach. Dzięki tradycji porządkowania tych mogił przez naszą szkołę, każdy kolejny rocznik przeżyje te niezapomniane chwile. Cześć pamięci Tych, którzy tam spoczywają!23 października 2019r.

Sprzedaż okiem praktyka

      Na lekcjach z przedmiotu organizacja i techniki sprzedaży (zawód sprzedawca), gościł kierownik sklepu Tommy Hilfiger, pan Karol Krzemiński. Przedstawił on uczniom sprzedaż z punktu widzenia praktyka. Opowiedział o technikach sprzedażowych. Zwrócił uwagę na dobre przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Nakreślił rolę sprzedawcy marki premium, do której należy marka Tommy Hilfiger. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę teoretyczną o praktyczne wskazówki bezpośrednio od doświadczonego sprzedawcy.
      W imieniu uczniów i swoim chciałabym serdeczne podziękować panu Karolowi Krzemińskiemu za poświęcony nam czas i przekazaną wiedzę.

Joanna Markuszewska-Orpel18 października 2019r.

Lekcje o atomie

      W naszym Zespole Szkół odbyły się lekcje dotyczące energetyki jądrowej w ramach projektu "100 lekcji o atomie" - edycja 2019. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Energii. Lekcje dla uczniów naszej Szkoły poprowadził dr inż. Bartosz Ceran z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach o energetyce w ramach, których poznali wady i zalety znanych technologii produkcji energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni jądrowych. Prowadzący wyjaśnił uczniom dlaczego wskazana jest budowa elektrowni jądrowej w Polsce, co to jest mix energetyczny, bezpieczeństwo energetyczne i dlaczego należy ograniczać emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.11 października 2019r.

W zdrowym ciele, zdrowy duch - dotleniony mózg to szczęśliwy mózg

       Wyznając tę zasadę, grupa uczniów klasy drugiej Branżowej Szkoły I Stopnia, w zawodzie sprzedawca, wykorzystując piękną pogodę udała się na szkolną siłownię w celu uszczęśliwienia ciała i ducha:) Po intensywnym czasie spędzonym na świeżym powietrzu, zarówno uczniowie, jak i pani prowadząca, szczęśliwi i zadowoleni wrócili do sali, aby z uśmiechem obliczać cenę brutto i netto oraz podatek VAT :)
      Polecamy taki sposób dotleniania!

Joanna Markuszewska-Orpel<8 października 2019r.

Fryzury - wykonali nasi uczniowie

       W trakcie zajęć, w nowej pracowni fryzjerskiej, kolejna grupa uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer nauczyła się modelowania i wykonywania kolejnych fryzur.
      Męskie strzyżenie standardowe ma z góry określoną formę, długość włosów na poszczególnych obszarach porostu. Wystarczy je nazwać, aby zdefiniować fason.
      Fryzura dzienna – klasyczny „bob” – modelowana na szczotce. Podstawa tego uczesania powinno być strzyżenie dzięki któremu włosy podczas suszenia i uczesania układają się same.
      Styl romantyczny (loki) - We fryzurach romantycznych dominują linie faliste, komponowane w różne formy, np. asymetryczne upięcie luźnych loków spadające na jedno ramię, małe finezyjne koczki z których wypadają pojedyncze loki.
      Upięcia – kok ślubny może mieć różnorodną konstrukcję. Od prostej klasycznej do bardziej skomplikowanej. Powinien być trwały, biorąc pod uwagę, że fryzura musi utrzymać się kilkanaście godzin. Należy unikać zbytniej dekoracyjności i przesady.

Ewa Gominiak20 września 2019r.

Nagroda za najwyższą frekwencję

      Uczniowie klasy drugiej Branżowej Szkoły I Stopnia wybrali się na wycieczkę do Wrocławskiego ZOO. Była to wygrana w zeszłorocznym konkursie na najlepszą frekwencję w szkole. Dzięki temu nie musieliśmy martwić się o żadne koszty. Rada Rodziców naszego Zespołu Szkół, w nagrodę, w pełni zrefundowała nam ten wyjazd.
      Grupa pod opieką – p. Katarzyny Gołowacz, wychowawcy klasy oraz p. Blanki Świtał – Łukasik zebrała się w piątkowy poranek przed szkołą, skąd o 700 wyjechaliśmy, kierując się do celu naszej wycieczki - Wrocławia. Frekwencja 100% - wygrana zobowiązuje. Po trzech godzinach dotarliśmy do ZOO, gdzie świetnie bawiąc się spędziliśmy długi czas, nie myśląc o nauce. AFRYKARIUM to unikatowy na skalę światową kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu.
       Największą atrakcję stanowiły liczne akwaria, zbiorniki wodne oraz baseny reprezentujące m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, jezior Malawi i Tanganiki, głębiny Kanału Mozambickiego, gdzie występują rekiny, płaszczki i inne duże ryby pelagiczne, które podziwialiśmy z podwodnego, akrylowego tunelu o długości około 18 m. Kolejna odwiedzana ekspozycja poświęcona była Wybrzeżu Szkieletów w Namibii, które zamieszkują pingwiny oraz kotiki afrykańskie. W dżungli otaczającej rzekę Kongo obserwowaliśmy krokodyle i manaty - niezwykłe, roślinożerne ssaki zwane także syrenami.
      Głodni, pełni wrażeń, w drodze powrotnej, zatrzymaliśmy się na „podładowanie baterii”. Po wyczerpującym dniu udaliśmy się w drogę powrotną, podczas której obudziły się w niektórych nas talenty wokalne.
      Radzie Rodziców naszej szkoły bardzo dziękujemy za możliwość zorganizowania takiego wyjazdu; Panu Dyrektorowi – za zwolnienie z zajęć dydaktycznych – mamy ogromną motywację, żeby i w tym roku wygrać konkurs na Najlepszą Frekwencję.

Dagmara i Zuza 2A BSIS12 września 2019r

.

Nowa pracownia fryzjerska

      W tym roku szkolnym w naszej szkole nowe wyposażenie otrzyma kilka pracowni. Pierwszą z nich jest pracownia fryzjerska, w której zainstalowano nowe: myjki, konsolety, fotele fryzjerskie, infrazon, suszarkę na wysięgniku, nawilżacz na wysięgniku oraz kilka drobniejszych urządzeń. Największe zainteresowanie wzbudziły wśród uczniów: infrazon i nawilżacz z ozonem, ponieważ wielu z nich ma okazję pierwszy raz uczyć się na tych urządzeniach.
Infrazon fryzjerski to urządzenie wielofunkcyjne, które ma bardzo charakterystyczny wygląd. Główny element infrazonu stanowi bowiem swego rodzaju hełm, który otacza głowę osoby poddającej się wybranemu zabiegowi czy kuracji w salonie fryzjerskim. Zastosowanie infrazonu jest bardzo szerokie, dzięki czemu jest on niezwykle pomocny podczas przeprowadzania różnego rodzaju zabiegów i kuracji na włosach klientów. Dzięki infrazonowi fryzjerskiemu możliwe jest wykonanie trwałej ondulacji oraz trwałego prostowania włosów. Oprócz tego, ułatwia on także skuteczną koloryzację i dekoloryzację, ale często wykorzystywany jest również do suszenia. Funkcje, w które został zaopatrzony infrazon fryzjerski pozwalają też na wykorzystanie go w specjalnie dobranych do potrzeb klientów kuracjach. Urządzenie to doskonale sprawdza się w związku z tym w kuracjach przeciw łysieniu czy wypadaniu włosów. Oprócz tego, pomaga nam również poradzić sobie z łupieżem, zbyt intensywnym przetłuszczaniu się włosów czy problemami z ich rozczesaniem.
Nawilżacz do włosów z ozonem – sauna ozonowa daje nam możliwość nabycia w krótkim czasie pięknych włosów oraz zdrowej skóry głowy, przez głębokie nawilżanie wprowadzając wilgoć w postaci wodnej z ozonem, dzięki czemu przekazują i rozdzielają ciepło w sposób optymalny. Częste zabiegi chemiczne oraz zmiany atmosferyczne, takie jak zimno, wiatr czy słońce to są takie czynniki, które wpływają niekorzystnie na włos , niszczą, palą i wysuszają. Sauna jest idealnym zabiegiem głęboko nawilżającym bardzo efektownie działająca przy każdego rodzaju włosów. Znakomicie działa na włosach suchych, porowatych, zniszczonych. Efektu takiego nie da się nabyć przy stosowaniu domowych odżywek czy nawet głębokich masek.

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja