Wypożyczysz w naszej bibliotece

Książka miesiąca - Warto przeczytać

Styczeń 2022

Znaczy Kapitan Karol Olgierd Borchardt „Szaman morski”

      „Marzenia się spełniają” – te słowa, pochodzące z piosenki Majki Jeżowskiej, mógłby przyjąć za swoje życiowe motto kapitan Borchardt. Od dziecka chciał zostać marynarzem, aż wreszcie, po wielu niepowodzeniach, udało mu się wypłynąć na morze. Był na sześciu statkach, a jednym z nich był żaglowiec „Dar Pomorza”. Miał okazję poznać legendy polskiej żeglugi, w tym Mamerta Stankiewicza i Eustazego Borkowskiego.
„Szaman morski” to zapis przeżyć i obserwacji młodego marynarza, ale przede wszystkim spostrzeżeń dotyczących kapitana Borkowskiego. Był to człowiek oryginalny, z tajemniczą przeszłością; zanim został wilkiem morskim przez dziesięć lat jeździł na taksówce w Paryżu. Miasto to uważał za najważniejszy punkt na świecie.
Kapitan władał kilkunastoma językami, co spotykało się z podziwem pasażerów (a dowodził pięcioma transatlantykami). Potrafił grać na gitarze, śpiewał i przedstawiał opowieści, w których prawda mieszała się z fikcją. Miał zdolności aktorskie, co umiejętnie wykorzystywał, aby zaimponować słuchaczom. Każdą swoją wypowiedź zaczynał od słów „KochAAAny mój”, po czym wydawał z siebie nosowe dźwięki, nie zawsze zrozumiałe dla odbiorców. Był podziwiany przez wszystkich – załogę, urzędników morskich i gości.
O jego umiejętnościach krążyły legendy. Potrafił wyprowadzić statek z najgorszych, wręcz beznadziejnych sytuacji. Do legendy przeszedł zapis protokołu zdawczo – odbiorczego: „Statek T.S.S Kościuszko zdan kapitanem Eustazym Borkowskim kapitanu Mamertu Stankiewiczu w stanie takim, w jakim jest”. Żaden prawnik na świecie nie byłby w stanie zakwestionować tego dokumentu.
Wartość książki Karola Olgierda Borchardta polega nie tylko na przywołaniu tej niezwykłej postaci kapitana, ale przede wszystkim na opowiedzeniu wspaniałych historii, łączących się z morzem, ludźmi oddanymi swojej pracy i pewnego poczucia misji. Można tylko podziwiać tych marynarzy i zastanowić się, czy tacy jeszcze istnieją. O poczuciu humoru autora już nie wspomnę…


Mosina


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: sekretariat @zs-mosina.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja