mapa witryny   SERWIS RODZICA

Rok szkolny 2022/2023Wywiadówka - czwartek, 23 marca br.
>>>  Harmonogram - tutaj  <<<Ubezpieczenie w PZU 2022/2023

INSTRUKCJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA
Szanowni Rodzice,
analogicznie do roku poprzedniego zgłoszenie do ubezpieczenia będzie się odbywało drogą elektroniczną, co ułatwi dostęp do danych młodzieży i warunków ubezpieczenia w każdym momencie.

1 KROK
Rodzic skanuje kod QR lub wchodzi w link: https://ubestrefa.pl/oferta/pkd03g
- widzi logo/informację o adresacie oferty czyli szkole/ informację o opiekunie,
- wybiera wariant ubezpieczenia i określa ilość ubezpieczonych (jeden ubezpieczający może wpisać max 5 ubezpieczanych osób),
- wybiera sposób płatności (karta/blik/szybki przelew), akceptuje składkę (roczna od osoby).

2 KROK
Rodzic przechodzi dalej:
- widzi podsumowanie wybranego wariantu,
- wybiera okres ubezpieczenia (od 01/09/2022-31/08/2023),
- uzupełnia dane ubezpieczanej osoby (imię, nazwisko, pesel/data ur.) i swoje dane.

3 KROK
Rodzic przechodzi dalej:
- uzupełnia zgody/oświadczenia,
- finalizuje transakcję zapłaty zgodnie z wyborem z 1 kroku (u operatora płatności Przelewy24),
- otrzymuje polisę/certyfikat na @.

Przystępując do ubezpieczenia maksymalnie do 30 września 2022 ochrona ubezpieczeniowa będzie działać od dnia 1 września br. do 31 sierpnia 2022 roku.

Przystąpienie do ubezpieczenia w późniejszym terminie spowoduje odpowiedzialność od następnego dnia po opłaceniu składki przez rodzica do 31 sierpnia 2022 roku.

W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem.
Agata Marciniak
692 475 642
Ulotka informacyjna

DYŻURY  dostępności nauczycieli Zespołu Szkół w roku szkolnym 2022/2023:
               -  Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia ( tutaj )

                 -  Centrum Kształcenia Zawodowego ( tutaj )

                 -  Wychowawcy internatu ( tutaj )

Organizacja roku szkolnego 2022/2023:

I semestr nauki:
     - Klasy maturalne IVa TL i IVa TH: 1 września – 16 grudnia 2022r.
     - Klasy I – III wszystkich typów szkół i IVb TL, IVc TH, LO dla dorosłych 1 września 2021r. – 27 stycznia 2023r.
     - Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

II semestr nauki:
     - Klasy maturalne IVa TL, IVa TH: 19 grudnia 2022r. – 28 kwietnia 2023r.
     - Klasy I – III wszystkich typów szkół i Ivb TL, Ivc TH, LO dla dorosłych: 13 lutego 2023r. – 23 czerwca 2023r.
     - Ferie zimowe: 30 stycznia - 10 lutego 2023r.
     - Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Terminy posiedzeń Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2022/2023:

     14 września 2022r. - uchwalenie planu pracy ZS
     14 grudnia 2022r. - rada klasyfikacyjna klas maturalnych IVa TL, IVa TH
     25 stycznia 2023r. - rada klasyfikacyjna klas I - III wszystkich typów szkół i Ivb TL, Ivc TH, LO dla dorosłych
     15 lutego 2023r. - rada analityczna
     21 kwietnia 2023r. - rada klasyfikacyjna klas maturalnych IVa TL, IVa TH
     16 czerwca 2023r. - rada klasyfikacyjna klas I - III wszystkich typów szkół oraz IVb TL, IVc TH
     28 czerwca 2023r. - rada analityczna
     30 sierpnia 2023r. - klasyfikacja po ewentualnych egzaminach poprawkowych, rada rozpoczynająca rok szkolny 2023/2024

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023:

     31 października 2022r. (poniedziałek) - odpracowywany w sobotę 24 września 2022r.
     9 i 10 stycznia 2023r. (egzaminy zawodowe) - bez odpracowania
     2 maja 2023r. (wtorek) - bez odpracowania
     4, 5, 8 maja 2023r. (egzaminy maturalne) - bez odpracowania
     1, 2 czerwca 2023r. (egzaminy zawodowe) - bez odpracowania
     9 czerwca 2023r. (piątek) - odpracowywany w sobotę 18 marca 2023r.


Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023:


15 września 2022r.:
- spotkanie rodziców klas I branżowej szkoły I stopnia z kierownikiem szkolenia praktycznego - prawa i obowiązki młodocianego pracownika,
- spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów klas: IVa TL, IVb TH - przekazanie informacji dotyczących egzaminu maturalnego, omówienie procedur związanych z organizacją egzaminu maturalnego
- wybór Klasowych Rad Rodziców,
17 listopada 2022r. - „Drzwi otwarte”:
- warsztaty dla rodziców,
- przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych. -- w klasach maturalnych
15 grudnia 2022r. - wywiadówka dla klas maturalnych IVa TL, IVb TH
- przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych w pozostałych klasach
26 stycznia 2023r.
- wywiadówka
23 marca 2023r.
- warsztaty dla rodziców,
- półwywiadówka,
- przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych w klasach maturalnych IVa TL, IVa TH.
11 maja 2023r.
- Półwywiadówka - klasy I - IV wszystkich typów szkół,
- przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
ELEKTRONICZNY DZIENNIK LEKCYJNY - kliknij tutaj


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja