mapa witryny   SERWIS RODZICA

Rok szkolny 2021/2022Wywiadówka - czwartek, 12 maja br.
>>>  Harmonogram - tutaj  <<<DYŻURY nauczycieli Zespołu Szkół w roku szkolnym 2021/2022   -  ( tutaj )

Organizacja roku szkolnego 2021/2022:

I semestr nauki:
     - Klasy I – IV wszystkich typów szkół1 września 2021r. – 22 grudnia 2021r.
     - Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021r.

II semestr nauki:
     - Klasy maturalne IV TL, IV TH: 3 stycznia 2021r. – 29 kwietnia 2022r.
     - Klasy I – III wszystkich typów szkół: 3 stycznia 2022r. – 24 czerwca 2022r.
     - Ferie zimowe: 17 - 30 stycznia 2022r.
     - Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022r.

Terminy posiedzeń Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2021/2022:

     15 września 2021r. - uchwalenie planu pracy ZS
     21 grudnia 2021r. - rada klasyfikacyjna
     2 lutego 2022r. - rada analityczna, klasyfikacja LO dla dorosłych
     22 kwietnia 2022r. - rada klasyfikacyjna klas maturalnych IVa TL, IVb TH oraz LO dla dorosłych (VI sem.)
     14 czerwca 2022r. - rada klasyfikacyjna klas I - III wszystkich typów szkół
     28 czerwca 2022r. - rada analityczna
     30 sierpnia 2022r. - klasyfikacja po ewentualnych egzaminach poprawkowych, rada rozpoczynająca rok szkolny 2022/2023

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022:

     12 listopada 2021r. (piątek) - odpracowywany w sobotę 2 października 2021r.
     10 i 11 stycznia 2022r. (egzaminy zawodowe) - bez odpracowania
     2 maja 2022r. (poniedziałek) - odpracowywany w sobotę 26 marca 2022r.
     4, 5, 6 maja 2022r. (egzaminy maturalne) - bez odpracowania
     1 czerwca 2022r. (egzaminy zawodowe) - bez odpracowania
     17 czerwca 2021r. (piątek) - odpracowywany w sobotę 4 czerwca 2022r.


Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:
9 września 2021r.:
- spotkanie rodziców klas I branżowej szkoły I stopnia z kierownikiem szkolenia praktycznego - prawa i obowiązki młodocianego pracownika,
- spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów klas: IVa TL, IVb TH - przekazanie informacji dotyczących egzaminu maturalnego, omówienie procedur związanych z organizacją egzaminu maturalnego
- wybór Klasowych Rad Rodziców,
18 listopada 2021r. - „Drzwi otwarte”:
- warsztaty dla rodziców,
- przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych.
13 stycznia 2022r.
- wywiadówka
23 marca 2022r.
- warsztaty dla rodziców,
- półwywiadówka,
- przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych w klasach maturalnych.
12 maja 2022r.
- Półwywiadówka - klasy I - III wszystkich typów szkół,
- przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych.
ELEKTRONICZNY DZIENNIK LEKCYJNY - kliknij tutaj

DYŻURY nauczycieli Zespołu Szkół w roku szkolnym 2021/2022   -  ( tutaj )


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja