19 listopada 2019r.

Przygotowania do wyjazdu na praktyki zawodowe w Rimini

      Uczniowie klas II i III technikum logistycznego i hotelarskiego, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie „ Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”, rozpoczęli intensywne przygotowania do wyjazdu na praktyki zawodowe do Rimini we Włoszech.
       Przygotowanie językowe z języka angielskiego i włoskiego ma różne formy pracy. Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są rozwiązać testy biegłości języka angielskiego i na podstawie uzyskanych wyników wziąć udział w kursach językowych poprzez europejską platformę wsparcia językowego online (OLS). Kursy językowe online są dostępne dla wszystkich poziomów zaawansowania.
      Od listopada ruszyły zajęcia grupowe z języka angielskiego ogólnego i zawodowego. Każdy uczestnik projektu odbędzie 10 godzin zajęć z języka angielskiego ogólnego i 10 godzin zajęć z języka angielskiego zawodowego. Młodzież pod okiem doświadczonych nauczycielek Alicji Hinc I Darii Dobraś doskonali umiejętności komunikacyjne niezbędne w sytuacjach dnia codziennego i zawodowego. Rozpoczął się kurs podstawowy z języka włoskiego, który prowadzi lektor ze Szkoły Językowej „ Salamanca” w Luboniu. Zaletą zajęć jest to, że prowadzi je Włoch, który nie tylko uczy nas podstaw włoskiego, ale także przekazuje ciekawostki z kultury i obyczajów. Dopełnieniem zajęć grupowych jest możliwość samodzielnej nauki włoskiego z wykorzystaniem programów komputerowych w MCI. Kolejnym etapem przygotowania językowego z włoskiego będą zajęcia zorganizowane przez naszego Partnera w Rimini.
      W ramach godzin z geografii i wiedzy o społeczeństwie młodzież poszerzy wiedzę z zakresu położenia geograficznego, sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej Włoch. Podczas godzin z wychowawcą uczniowie podzielą się ze sobą wiedzą na temat zwyczajów i obyczajów państwa, w którym spędzą cztery tygodnie na przełomie lutego i marca. W tym celu młodzież przygotowuje prezentacje na temat kultury, tradycji i savoir vivre państwa goszczącego.
      W grudniu rozpoczną się zajęcia z pedagogiem Marianną Wojciechowską i doradcą zawodowym Alicją Jankowiak. Celem spotkań będzie przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacji stresu spowodowanego rozłąką z domem i pracą w obcym środowisku. Koniecznym wydaje się zapoznanie uczniów z podstawowymi przepisami prawa obowiązującego we Włoszech.
      Przed samym wyjazdem kierownik szkolenia praktycznego Krzysztof Derengowski podczas dwugodzinnego spotkania przypomni młodzieży zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku hotelarza i logistyka.
      Tak szczegółowo opracowany i realizowany harmonogram przygotowań uczestników mobilności do wyjazdu na praktyki zagraniczne ma zapewnić im bezpieczne i bezstresowe odbycie praktyk zawodowych we Włoszech.
Anna Sawińska
Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja