7 września 2021r.

Logistycy na 100 %


Wszyscy uczniowie z klasy 2A i 2B Technikum Logistycznego u Wodziczki zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2021.
Nasi uczniowie uzyskali 100 % zdawalności w ich pierwszej kwalifikacji SPL.01 – obsługa magazynów przewyższając tym samym wyniki zdawalności na tle kraju, które wynoszą 86%, a także województwa, które kształtują się na poziomie 87%. Możemy być dumni, tym bardziej, że prawie połowa zdających zdobyła maksymalną ilość punktów z części praktycznej egzaminu czyli 100%. Warto zaznaczyć, że egzamin zawodowy składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Aby zdać egzamin należy napisać poszczególne części na minimum 50% (teoretyczną) i 75 % (praktyczną). Logistycy u Wodziczki zdali egzaminy na bardzo wysokim poziomie o czym świadczą uzyskane średnie zdobytych punktów w % wszystkich zdających tj. z części pisemnej 74%, a z części praktycznej aż 94%.
Egzamin zawodowy 2021 był wyjątkowy ze względu na panującą sytuację epidemiczną. Dlatego tym bardziej z satysfakcją dzielimy się informacją o tak wysokich wynikach z egzaminów w tegorocznej sesji. Po raz kolejny mamy potwierdzenie, że nasza szkoła kształci uczniów na bardzo wysokim poziomie. Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy sukcesów na kolejnych egzaminach kwalifikacyjnych.
Blanka Świtaj-Łukasik

technik logistyk

logistyk egzaminy


Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja