13 września 2021r.

Zajęcia w internacie w nowym roku szkolnym.


     Rok Szkolny wystartował, również w Internacie przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Z uwagi na specyfikę kształcenia zawodowego, pierwszy turnus rozpoczął się dopiero 06.09.2021 r. Mamy już za sobą pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Internatu i pierwsze zajęcia.
     Do Młodzieżowej Rady Internatu, która jest organem szkoły, poza nielicznymi wyjątkami, nikt nie kwapi się. Jednak po rozmowach motywacyjnych z wychowawcami udaje się zebrać przedstawicieli na wybory do Samorządu. Nikt nie kwapi się do współpracy, ale już na zebraniu wyborczym okazuje się, że można fajnie współpracować z tymi, którzy zwykle męczą ładem i porządkiem „zalatanych” wychowanków. Przecież o to chodzi, żeby znaleźć miejsce współpracy a nie tylko upominania i napominania. Z prowadzeniem przez wychowanków Kroniki Internatu jest podobnie – zwykle nie ma chętnych a z czasem zaczyna się rywalizacja kto zrobiłby to lepiej. My, wychowawcy, wiemy, że ta początkowa niechęć może nawet burzliwie zmienić się w zaangażowanie i cieszy nas to. Gdyby wyrazić się językiem matematyki to wzór na współpracę z wychowankami jest ciągle taki sam.
     Pozostaje mi tylko wspomnieć o naszych „nudnych” zajęciach internackich. Tym razem ich tematyka dotyczyła odpowiedzialności prawnej młodzieży uczącej się. Tak przy okazji to mało kto wie, że pierwszym aktem prawnym, który reguluje nasze postępowanie jest Ustawa… Kodeks Drogowy. Jeżeli ktoś myślał, że będzie to Kodeks Karny, Kodeks Rodzinny albo jakiś inny Kodeks to jest w oczywistym błędzie. Przepisy prawne to nie jest żart. Trzeba je znać, żeby uchronić się przed „wpakowaniem się” w jakiś problem. Stara maksyma łacińska mówi: ignorantia legis non excusat (nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności).
     Na koniec trzeba zadać pytanie, czy te „nudne” zajęcia rzeczywiście były nudne? Skoro wychowankowie oczekują kolejnych, to chyba nie…
Krzysztof Widera

internatMosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja