9 listopada 2021r.

Stypendia Rady Powiatu, Nagrody Starosty Poznańskiego


      27 października, podczas prowadzonej w trybie on-line, XXXIV sesji Rady Powiatu w Poznaniu poinformowano o przyznanych Stypendiach Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrodach Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat poznański.
Przypomnijmy, że Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu przyznawane jest na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), w kwocie 250,00 zł netto miesięcznie. Mogą się o nie ubiegać uczniowie szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez powiat poznański, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym. Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki co najmniej 5,0.

W tym roku stypendia Rady Powiatu w Poznaniu uzyskali:
1. Natalia Kmieciak – kl. IIb TH,
2. Wiktoria Wechta – kl. IIIa TH,
3. Oliwia Gozdziak – kl. IIIa TH,
4. Szymon Marszałek – kl. IIIb TL,
5. Jakub Warzybok – kl. IIIb TL,
6. Oliwia Aleksandra Łukasik – kl. IIIc TH,
7. Dominika Nowaczyńska – kl. IIIc TH,
8. Aleksandra Rożek – kl. IIIc TH,
9. Aleksandra Klupczyńska – kl. IVa TL,
10. Przemysław Łuczak – kl. IVa TL.

Nagrodę Starosty Poznańskiego za wybitne osiągnięcia otrzymali z kolei uczniowie branżowej szkoły I stopnia prowadzonej przez powiat poznański legitymujący się odpowiednią średnią ocen lub też wzorowym zachowaniem.
Nagrodzeni uczniowi naszej szkoły to:
1. Wiktoria Neyman – kl. IIa BS1S,
2. Zuzanna Sołtysiak – kl. IIa BS1S,
3. Filip Mateusz Zieliński – kl. BS1S,
4. Nadia Buzhor – kl. IIIa BS1S,
5. Zuzanna Kubasik – kl. IIIa BS1S,
6. Martyna Stypczyńska – kl. IIIa BS1S,
7. Weronika Woźniak – kl. IIIa BS1S,
8. Patrycja Kaźmierczak – kl. IIIb B BS1S,
9. Wiktoria Lewandowska – kl. IIIc BS1S.

Gratulujemy!!!stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody   stypendia i nagrody  Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja