15 listopada 2021r.

Złączeni w pięknej inicjatywie


      Od kilku lat na każdym turnusie kursowym w internacie prowadzimy zbiórkę nakrętek plastikowych, aby uwrażliwić młodzież na potrzeby innych ludzi oraz kształtować w nich chęć niesienia pomocy. Zbiórka charytatywna to piękna inicjatywa, łącząca wszystkich wychowanków, sprawiająca że nasza społeczność jest coraz lepsza, bo czyż nie jest tak, że wszyscy kochamy pomagać i czuć się potrzebni. Mając wspólne cele, ludzie zbliżają się wzajemnie do siebie, coraz lepiej się poznają, a dzięki temu ich współpraca przechodzi na wyższy poziom. Akcje charytatywne to wspaniały prezent zarówno dla obdarowywanych, jak i dla obdarowujących. W tej sytuacji każdy zyskuje, potrzebujący otrzymuje niezbędną pomoc, a ten kto pomaga dąży do osiągnięcia szczytnego celu. Zatem pomagajmy - tu każdy wygrywa.
Małgorzata Lossydla Patryka   dla Patryka   dla Patryka   dla Patryka   dla Patryka   dla Patryka   dla Patryka   dla Patryka   dla Patryka   dla Patryka  Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja