21 grudnia 2021r.

Przygotowania do wyjazdu - Malaga


      Uczniowie klas III technikum logistycznego i hotelarskiego, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie „ Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”, rozpoczęli intensywne przygotowania do wyjazdu na praktyki zawodowe do Malagi w słonecznej Hiszpanii.
Przygotowanie językowe z języka angielskiego i hiszpańskiego ma różne formy pracy. Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są rozwiązać testy biegłości języka angielskiego i na podstawie uzyskanych wyników wziąć udział w kursach językowych poprzez europejską platformę wsparcia językowego online (OLS). Kursy językowe online są dostępne dla wszystkich poziomów zaawansowania.
Od listopada ruszyły zajęcia grupowe z języka angielskiego ogólnego i zawodowego. Każdy uczestnik projektu odbędzie 10 godzin zajęć z języka angielskiego ogólnego i 10 godzinach zajęć z języka angielskiego zawodowego. Młodzież pod okiem nauczycielki Alicji Hinc doskonali umiejętności komunikacyjne niezbędne w sytuacjach dnia codziennego i zawodowego. Rozpoczął się kurs podstawowy z języka hiszpańskiego, który prowadzi lektor z zaprzyjaźnionej Szkoły Językowej „ Salamanca” w Luboniu. Zaletą zajęć jest to, że prowadzi je Włoch, który nie tylko uczy nas podstaw języka hiszpańskiego, ale także przekazuje ciekawostki z kultury i obyczajów. Dopełnieniem zajęć grupowych jest możliwość samodzielnej nauki hiszpańskiego z wykorzystaniem programów komputerowych w MCI. Kolejnym etapem przygotowania językowego z hiszpańskiego będą zajęcia zorganizowane przez naszego Partnera w Maladze.
W ramach godzin z geografii i wiedzy o społeczeństwie młodzież poszerzy wiedzę z zakresu położenia geograficznego, sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej Hiszpanii. Podczas godzin z wychowawcą uczniowie podzielą się ze sobą wiedzą na temat zwyczajów i obyczajów państwa, w którym spędzą cztery tygodnie na przełomie lutego i marca. W tym celu młodzież przygotuje prezentacje na temat kultury, tradycji i savoir vivre państwa goszczącego.
W styczniu rozpoczną się zajęcia z pedagogiem Joanna Tempską i doradcą zawodowym Anną Budnik. Celem spotkań będzie przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacji stresu spowodowanego rozłąką z domem i pracą w obcym środowisku. Koniecznym wydaje się zapoznanie uczniów z podstawowymi przepisami prawa obowiązującego w Hiszpanii.
Przed samym wyjazdem kierownik szkolenia praktycznego Krzysztof Derengowski podczas dwugodzinnego spotkania przypomni hotelarzom zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w hotelu. Dla logistyków kierownik szkolenia praktycznego przeprowadzi 10 godzinne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy logistyka. Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem.
Tak szczegółowo opracowany i realizowany harmonogram przygotowań uczestników mobilności do wyjazdu na praktyki zagraniczne ma zapewnić im bezpieczne i bezstresowe odbycie praktyk zawodowych we Włoszech.malaga   malaga   malaga   malaga  Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja