16 marca 2022r.

Bezpieczeństwo i zagrożenia w sieci


      Uczniowie klasy 1bTH uczestniczyli w spotkaniu z kuratorem i policją. Spotkanie zostało zorganizowane przez szkolną Panią pedagog. Goście przeprowadzili z uczniami pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci, uczniowie dowiedzieli się jakie niebezpieczeństwa czekają na nich w Internecie, oraz jaka spoczywa na nich odpowiedzialność. Spora dawka wiedzy przekazana młodzieży przez specjalistów pozwoli lepiej odnaleźć się w wirtualnym świecie i uniknąć wielu błędów. Serdecznie dziękujemy Pani Izabeli Labrzyckiej i Panu Marcinowi Iwanowskiemu za poświęcony czas.w sieci   w sieci   w sieci  Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: sekretariat @zs-mosina.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja