6 kwietnia 2022r.

Nasi logistycy ponownie na 100%


      Z wielką radością informujemy o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie AU.32. Organizacja transportu, do którego przystąpili uczniowie klasy IV TL w dniach 10 i 11 stycznia 2022r.
WSZYSCY uczniowie zdali część pisemną oraz część praktyczną!
Logistycy zdawali egzamin z części pisemnej, która przeprowadzana była w formie testu pisemnego oraz z części praktycznej polegającej na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.
Warunkiem zdania egzaminu z części pisemnej było otrzymanie przynajmniej 50% punktów możliwych do uzyskania – średnia ilość punktów zdobytych przez naszych uczniów wyniosła 78% . Natomiast z części praktycznej, w której należało otrzymać co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania, średnia ilość punktów kształtowała się na poziomie aż 88%.
Warto dodać, że zdawalność przez uczniów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu kwalifikacji AU.32. w kraju oraz w powiecie poznańskim wyniosła 80%
Tym bardziej gratulujemy wszystkim uczniom IV TL wysokich wyników! Znowu pokazaliście, że ciężką pracą i zaangażowaniem osiąga się upragniony sukces.
Trzymamy za Was kciuki na egzaminie dojrzałości, jednocześnie życząc dalszych sukcesów!!!logistyk

logistyk   logistyk   logistyk   logistyk   logistyk  Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: sekretariat @zs-mosina.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja