7 czerwca 2022r.

Podsumowanie zagranicznych praktyk – Erasmus+


7 czerwca o godzinie 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki, szkole prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, rozpoczęła się uroczystość podsumowująca realizację pierwszego projektu : „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie” Projekt współfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.
W uroczystości wziął udział Starosta Powiatu Poznańskiego Tomasz Łubiński, dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki Paweł Zawieja, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół podstawowych, nauczyciele, rodzice, uczniowie Technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk i uczestnicy ww. projektu.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu Unii Europejskiej głos zabrali zaproszeni gości. Następnie koordynatorka przedsięwzięcia przedstawiła szczegółowe cele i założenia projektu, etapy realizacji i źródła finansowania. W swoim wystąpieniu Anna Sawińska wielokrotnie podkreślała, że głównymi celami projektu są: wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk oraz podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych, a taki sposób osiągania zamierzeń – wyjazd na czterotygodniowe praktyki zagraniczne do słonecznej Malagi lub Rimini jest dużą szansą dla młodych hotelarzy i logistyków na znalezienie ciekawej pracy w kraju i za granicą. Koordynatorka podzieliła się z uczestnikami spotkania rezultatami projektu i wskazała wpływ przedsięwzięcia na podniesienie jakości kształcenia przyszłych techników. Jednocześnie prelegentka Następnie oddano głos młodzieży, która w oparciu o swoje prezentację podzieliła się doświadczeniami z wyjazdu do nieznanego im wcześniej państwa. Uczniowie wielokrotnie zwracali uwagę na fakt, że projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla wielu z nich był podróżą życia, na którą obecnie wielu nie mogłoby się wybrać.
Całość podsumowało uroczyste wręczenie przez Starostę Powiatu Poznańskiego Tomasza Łubińskiego i koordynatorki dwudziestoosobowej grupie Certyfikatów potwierdzających odbyte praktyki zawodowe i uzyskane umiejętności zawodowe i językowe.
Następnie głos zabrała druga koordynatorka Marzena Adamczak, która podsumowała I etap projektu realizowany we Włoszech w Rimini. Omówiła miejsca praktyk i umiejętności, które doskonalili przyszli hotelarze i logistycy. Koordynatorka podziękowała tym wszystkim, którzy pomogli i wspierali ZS w realizacji tak dużego przedsięwzięcia.
Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów i podziękowań szkołom podstawowym, które wzięły udział w XVI edycji Ligi Międzyszkolnej organizowanej przez gospodarzy. Liga, w której bierze udział znacząca liczba szkół, jest z jednej strony okazją do rywalizacji ze sobą okolicznych szkół, a z drugiej sposobem zapoznania potencjalnych kandydatów ze szkołą i jej podmiotami: dyrekcją, nauczycielami i uczniami. W tym roku szkolnym laureatem została Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie.
Po części oficjalnej odbyło się spotkanie przy kawie, które uatrakcyjnił okazjonalny tort ozdobiony logo projektu. Ta część uroczystości przebiegała w przyjaznej atmosferze i dawała możliwość dalszego dzielenia się zdobytymi doświadczeniami w pisaniu projektu i jego realizacji.



plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa   plażowa  



Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: sekretariat @zs-mosina.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja