20 października 2022r.

PAMIĘTAMY!


Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach 83. rocznicy rozstrzelania piętnastu obywateli Mosiny i okolicznych miejscowości w 1939 roku na rynku w Mosinie.
Obchody rozpoczęły się modlitwą przy grobie pomordowanych, złożeniem wiązanek i zapaleniem zniczy. Następnie rozpoczęła się msza święta. Bezpośrednio po nabożeństwie odbyła się wzruszająca uroczystość na Placu 20 Października, podczas której mogliśmy wspomnieć zamordowanych mieszkańców Mosiny i okolic oraz usłyszeć nagrania świadków tych wydarzeń. W imieniu społeczności naszej szkoły wieniec złożył pan dyrektor Paweł Zawieja.

pamiętamy pamiętamy pamiętamy pamiętamy pamiętamy

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja