26 października 2022r.

Stypendia Rady Powiatu


Podczas XLIV sesji Rady Powiatu w Poznaniu starosta poznański Jan Grabkowski wraz z przewodniczącym Rady Powiatu w Poznaniu Piotrem Burdajewiczem wręczali stypendia uczniom szkół prowadzonych przez powiat poznański, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym. Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium było uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki równej minimum 5,0. Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu przyznawane jest na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), w kwocie 250,00 zł netto miesięcznie.
W tym roku stypendia Rady Powiatu w Poznaniu uzyskały także uczennice naszej szkoły: Nikola Jagoda Owczarczak, Dominika Nowaczyńska, Oliwia Aleksandra Łukasik, Aleksandra Rożek.
Gratulujemy.

stypendium stypendium stypendium stypendium stypendium stypendium stypendium stypendium stypendium stypendium

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja