7 listopada 2022r.

Mikroskopy „poszły” w ruch.


     Zajęcia z biologii to nie tylko teoria, ale również praktyka. Młodzież klas pierwszych doskonale o tym wie. Zajęcia praktyczne z mikroskopem to ciekawa i zajmująca lekcja, wystarczy postępować zgodnie ze sztuką mikroskopowania oraz instrukcjami podawanymi w czasie trwania zajęć.
     Uczniowie na lekcji wstępnej poznali budowę mikroskopu, zasady jego działania, a następnie samodzielnie mogli sprawdzić tę wiedzę pracując pomocami biologicznymi.
     Młodzież zobaczyła np. odnóże kroczne muchy, przekrój przez łodygę bawełny, aparaty gębowe owadów, a także komórki epidermalne cebuli, które musieli przerysować do zeszytu.
     Dopełnieniem lekcji była praca z mikroskopem podłączonym do komputera, dzięki któremu młodzież wiedziała czego szukać na swoich sprzętach.
Joanna Pajączek

mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop mikroskop

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja